A A A K K K
для людей із порушенням зору
Андріївська сільська військова адміністрація
Краматорський район Донецька область

Оголошення! Заява про визначення обсягу стратегічної оцінки проекту "Генеральний план, поєднаний з детальним планом території, села Сергіївка Андріївської сільської ради Слов’янського району Донецької області

Дата: 15.04.2020 14:56
Кількість переглядів: 290

Заява про визначення обсягу

Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проекту

«Генеральний план, поєднаний з детальним планом території, села Сергіївка  Андріївської сільської ради Слов’янського району Донецької області»

 1. Замовник

АНДРІЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА СЛОВ’ЯНСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 1. Вид та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування

Проект «Генеральний план, поєднаний з детальним планом території, села Сергіївка на території Андріївської сільської ради, Слов’янського району Донецької області» (далі – Генеральний план) є основним видом містобудівної документації на місцевому рівні, призначеної для обґрунтування довгострокової стратегії планування та забудови території населеного пункту, що розробляється на виконання статті 17 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності».

Генеральний план населеного пункту розробляється та затверджується                             в інтересах відповідної територіальної громади з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів.

Склад та зміст генерального плану визначається ДБН Б.1.1-15:2012 «Склад та зміст генерального плану населеного пункту». Розділ «Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони) розробляється за спеціальним завданням, відповідно до вимог ДБН Б.1.1-5:2007 «Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) у містобудівній документації». Рішення генерального плану мають відповідати вимогам ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування і забудова територій», а також широкого кола інших державних будівельних норм та державних стандартів України.

Генеральний план визначає основні принципи і напрямки планувальної організації та функціонального призначення території, формування системи громадського обслуговування населення, організації вулично-дорожньої та транспортної мережі, інженерного обладнання, інженерної підготовки і благоустрою, цивільного захисту території та населення від небезпечних природних і техногенних процесів, охорони навколишнього природного середовища, охорони та збереження культурної спадщини та традиційного характеру середовища історичних населених пунктів, а також послідовність реалізації рішень, у тому числі етапність освоєння території.

Генеральний план розробляється у розвиток рішень Генеральної схеми планування території України та схеми планування території області. Рішення генерального плану беруться за основу при розробленні інших видів містобудівної документації на місцевому рівні – Детальний план території, що уточнює положення генерального плану та деталізують їх у більш крупному масштабі просторову організацію забудови.

При розроблені генерального плану, за наявності, враховуються також програми, плани і програми економічного, екологічного, соціального розвитку; наявна чинна проектна документація; спеціалізовані схеми, проекти і програми що діють в населеному пункту на місцевому та регіональному рівні, в тому числі: програма економічного і соціального розвитку на 2019 р; програми з охорони навколишнього природного середовища та інші.

 

 1. Інформація про те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля

Генеральний план визначає перспективне функціональне призначення території, а також обґрунтовує необхідність зміни функціонального призначення території, в разі встановленої потреби що виникає на підставі аналізу техніко-економічних показників існуючого використання території, демографічного прогнозу, та потреб територіального розвитку населеного пункту. Проектні рішення архітектурно-планувальної організації та потреби територіального розвитку населеного пункту обумовлюються в тому числі державними інтересами, що надаються відповідними державними установами, та завданням на розроблення генерального плану. Проте, генеральний план не є підставою для зміни існуючого функціонального використання окремих земельних ділянок та їх категорій, а лише створює умови для наступної такої зміни на підставі Детального плану території.

Розроблення Генерального плану передбачає аналіз існуючого використання земель та формування проектних рішень для всієї території населеного пункту. Проектні рішення генерального плану охоплюють усі види господарської діяльності, які провадяться на території населеного пункту та пов’язані з використанням земельних ресурсів. Для реалізації окремих видів діяльності та розміщення певних об’єктів законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля.

Таким чином генеральний план визначає територіальні (просторові) умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля, в частині визначення можливих ділянок їх розміщення та дотримання планувальних обмежень, що такі об’єкти можуть створювати (санітарно-захисних зон, охоронних зон) з дотриманням режимів господарської діяльності в їх межах, що визначаються законодавством України та низкою нормативно-правових актів та у сфері забезпечення норм санітарної гігієни та охорони навколишнього природного середовища на території населених пунктів.

Головними екологічними проблеми, що мають відношення до проекту генерального плану є: захист атмосферного повітря; необхідність відновлення та модернізація головних споруд та мереж інженерної інфраструктури населеного пункту (зливова каналізація, централізоване водопостачання та водовідведення, реконструкція, модернізація та розвиток систем теплопостачання, електропостачання, газопостачання); розвиток системи поводження з твердими побутовими відходами; збереження природних рослинних ресурсів та забезпечення необхідною площею зелених насаджень загального користування.

Напрямками охорони довкілля, у тому числі здоров’я населення, при реалізації проектних рішень генерального плану є: визначення заходів з охорони атмосферного повітря; забезпечення населення питною водою за якістю що відповідає санітарним вимогам; визначення комплексу заходів з покращення санітарного стану та оздоровлення водойм; розвиток систем централізованого водопостачання та водовідведення, зливової каналізації, тепло- та електропостачання; визначення стратегічних напрямків поводження з твердими побутовими відходами; забезпечення необхідною площею зелених насаджень загального користування та формування сприятливих умов для життя та відпочинку населення.

До сфери охоплення СЕО проекту містобудівної документації відноситься оцінка наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, від реалізації проектних рішень.

Стратегічна екологічна оцінка проекту генерального плану здійснюється для території площею, що визначається проектними межами населеного пункту.

Для досягнення цілей СЕО будуть зібрані та використані наступні вихідні дані:

1. Регіональна доповідь про стан навколишнього природного середовища у Донецькій області;

2. Статистичний щорічник Донецької області;

3. Законодавчі акти, які мають відношення до проекту генерального плану:

 • Земельний кодекс України;
 • Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності»;
 • Закон України «Про внесення змін до статті 8 Закону України «Про автомобільні дороги» щодо класифікації автомобільних доріг загального користування» від 20.12. 2011 р. № 4203-VІ;
 • Закон України «Про Концепцію сталого розвитку населених пунктів»;
 • Закон України «Про охорону атмосферного повітря»;
 • Закон України «Про відходи»;
 • Закон України «Про екологічну мережу України»;
 • Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»;
 • низка інших законодавчих та підзаконних актів в сфері охорони довкілля, розміщення та експлуатації об’єктів та мереж інженерної та транспортної інфраструктури.

4. Інші доступні джерела інформації.

 

 1. Ймовірні наслідки:
 1. Для довкілля, у тому числі для здоров’я населення

Генеральний план населеного пункту є комплексним документом, проектні рішення якого в різній мірі та формі можуть впливати на стан довкілля та здоров’я населення.

Реалізація проектних рішень генерального плану може мати ймовірні наслідки для таких складових навколишнього природного середовища, як: ґрунт, ландшафт, атмосферне повітря, поверхневі води.

Виконання стратегічної екологічної оцінки проекту генерального плану населеного пункту передбачає аналіз та оцінку ймовірних наслідків та ризиків реалізації рішень, прийнятих у проекті містобудівної документації, як на окремі компоненти довкілля (ґрунти, поверхневі та підземні водні ресурси, атмосферне повітря, рослинний і тваринний світ), на соціально-економічні умови розвитку населеного пункту, а також на здоров’я населення.

 1. Для територій з природоохоронним статусом

Під час здійснення стратегічної екологічної оцінки, варто оцінити ймовірні наслідки при здійснюванні запланованої діяльності генерального плану на території з природоохоронним статусом та має бути визначена можливість щодо запобігання негативному впливу на об'єкти природно-заповідного фонду.

 1. Транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення

Зважаючи на географічне положення населеного пункту, транскордонні наслідки реалізації проектних рішень Генерального плану для довкілля, у тому числі здоров’я населення, не очікуються.

 

 1. Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо генеральний план не буде затверджено

Зважаючи на комплексність рішень генерального плану населеного пункту, що обумовлюється необхідністю розвитку житлової, громадської забудови, промислово-виробничих ділянок різних галузей господарського комплексу, транспортної мережі, головних споруд та мереж інженерної інфраструктури населеного пункту, розгляд виправданих альтернатив проектних рішень відбувається в процесі розробки генплану, що передбачено методологією розробки містобудівної документації.

Загальною альтернативою проекту Генерального плану, є гіпотетичний сценарій, при якому даний проект не затверджується. Нульовий сценарій буде розглянутий в рамках стратегічної екологічної оцінки.

 

 1. Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки

Предметом стратегічної екологічної оцінки є проектні рішення генерального плану населеного пункту та їх потенційний вплив на стан довкілля та здоров’я населення.

З огляду на стратегічний характер такого виду документу державного планування як генеральний план, що є головною містобудівною документацією на місцевому рівні, ключове значення у виконанні стратегічної екологічної оцінки проекту такого документу матимуть методи стратегічного аналізу.

Застосування цільового аналізу при проведенні стратегічної екологічної оцінки дозволить встановити відповідність рішень генерального плану загальним цілям охорони довкілля та забезпечення безпечного для здоров’я населення середовища існування, що встановлені на місцевому та регіональному рівнях.

Передбачається застосування аналізу контексту і вихідних даних стратегічного планування, який передбачає огляд поточних тенденцій розвитку, які потрібно взяти до уваги, обмеження та можливості майбутнього розвитку, та інші питання, які мають вирішуватись генеральним планом населеного пункту.

 

 1. Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування

У ході виконання стратегічної екологічної оцінки передбачається розглянути доцільність запровадження заходів із запобігання, зменшення та пом’якшення можливих негативних наслідків реалізації проектних рішень Генерального плану населеного пункту на довкілля та стан здоров’я населення, які мають успішні приклади впровадження в інших населених пунктах України або світу, по наступним напрямках:

- оптимізація функціонально-планувальної організації виробничо-комунальних територій та забезпечення їх санітарно-гігієнічної сумісності з житловою та громадською забудовою, дотримання нормативних санітарно-захисних зон та відстаней від промислових, комунальних, транспортних та інших об’єктів, що є джерелами забруднення навколишнього середовища;

- дотримання параметрів планувальних обмежень (санітарно-захисних зон, санітарних розривів, охоронних зон тощо), що визначаються санітарними правилами та державними будівельними нормами;

- розвиток (будівництво, реконструкція) головних споруд та мереж комунальних систем тепло-, електропостачання, водопостачання та водовідведення, зливової каналізації з розглядом можливості використання новітніх енергоефективних технологій;

- вдосконалення та подальший розвиток транспортної мережі населеного пункту з урахуванням необхідності забезпечення протишумового захисту                             та дотримання нормативних санітарних розривів;

- налагодження ефективної системи санітарного очищення території населеного пункту;

- розширення мережі зелених насаджень загального та обмеженого користування з урахуванням нормативних показників; формування зелених насаджень спеціального призначення.

Окрім того, повинні бути враховані заходи, визначені законодавством та нормативно-правовими актами заходи, щодо запобігання, зменшення та пом’якшення негативних впливів на довкілля та стан здоров’я населення.

 

 1. Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку

Структура звіту про стратегічну екологічну оцінку передбачається відповідно пунктів, визначених статтею 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».

 

 1. Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, та строки їх подання

Зауваження і пропозиції до Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проекту «Генеральний план, поєднаний з детальним планом території, села Сергіївка Андріївської сільської ради Слов’янського району Донецької області» подаються до Андріївської сільської рада на адресу:  84192 Донецька обл., Слов’янський р-н, с. Андріївка, вул. Миру, буд. 7Б, або на  електрону адресу: 04342045@mail.gov.ua

Відповідальна особа: Голова Діхтенко Микола Якович, тел. +(0626) 63-86-23.

Строк подання зауважень і пропозицій становить 15 днів, тобто до 30 квітня 2020 року.

 

 

Голова                                                                                    Діхтенко М. Я.

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь