A A A K K K
для людей із порушенням зору
Андріївська сільська територіальна громада
Краматорський район Донецька область

Звіт керівника закладу дошкільної освіти (ясла-садок) "Колосок" Андріївської сільської ради Демічевої Наталії Іванівни за 2019-2020 н.р.

Дата: 30.06.2020 16:54
Кількість переглядів: 472

 

Звіт

Керівника закладу дошкільної  освіти (ясла-садок) «Колосок» Андріївської сільської ради Слов’янського району Донецької області

Демічевої Наталії Іванівни

за 2019/2020 н.р.

 

Даний звіт зроблений на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005 р. № 178, «Положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю».

Мета: подальше утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління навчальним закладом, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень запровадження колегіальної етики управлінської діяльності завідувача.

Завдання звітування:

1. Забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління дошкільним навчальним закладом.

2. Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління дошкільним навчальним закладом.

Заклад дошкільної  освіти  (ясла-садок) «Колосок» ради   Слов’янського району Донецької області знаходиться за адресою:  84191, Донецька область, слов’янськкий район, село Сергіївка, вул.. Соборна, буд. №5, телефон: 0668610773,  E-mail: KOLOSOK5@i.ua

Працює з  жовтня 1962р., розрахований на 3 груп - 75 місць. З 2011 року у закладі функціонує 2 групи, які відвідує 32 дитини. Режим роботи  ЗДО «Колосок»: п’ятиденний з 7.00 до 17.30. Мова навчання – українська.

Протягом 2019/2020 навчального року зміст освітнього процесу здійснювався згідно положень основних нормативних документів, комплексних освітніх програм « Українське дошкілля»,  «Дошкільнятам - освіта для сталого розвитку», «Духовно-моральне виховання дітей дошкільного віку на християнських цінностях», Типового положення про методичний кабінет дошкільного навчального закладу, Закону України «Про дошкільну освіту» «Інструктивн- методичних рекомендацій  щодо  забезпечення наступності дошкільної та початкової освіти»(дод. до листа МОН Країни від 19.04.2018 № 1/9-249, а також, відповідно до власного Статуту.

ЗДО має необхідні умови для вирішення освітніх, фізкультурно-оздоровчих заходів.

 

АНАЛІЗ ПЕДАГОГІЧНОГО СКЛАДУ

ЗДО «Колосок» укомплектований педагогічними кадрами до складу якого входять 4 педпрацівник: 1 директор ЗДО, 3- вихователя, 1 з них має звання  «вихователь – методист». Є вакансія 0,5 ст. музичного керівника, З вищою освітою – 2 педагога, з неповною вищою освітою – 2 педагог. Кількісний склад педагогів за освітою не змінювався за останні 4 роки.

З боку керівника в дошкільному закладі постійно проводиться аналіз кваліфікаційного рівня педагогів та доцільність їх розстановки. У порівнянні з 2017/2018 навчальним роком кваліфікаційний рівень педагогів дошкільного закладу змінився. На належному рівні пройшли заходи по атестації та курсовій перепідготовці педагогів. У 2015/2018 році атестовано– 2 педагога: керівника закладу, та вихователя  Пищальник С.В. на підтвердження звання «вихователь – методист», відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній  категорії.

Важливим етапом у підвищенні професійного рівня педагогічного колективу стала курсова перепідготовка. У 2018/2019 н.р. курси підвищення кваліфікації пройшли 2 педагогів, що говорить про стабільне зростання педагогічної майстерності, професіоналізму колективу, та, безумовно, впливає на якість освітнього процесу.

На протязі навчального року систематично і творчо готуються і проводяться засідання клубу молодих педагогів – члени якого  Кроква Г.В. та Василенко М.М. та  їх наставник Пищальник С.В забезпечують професійне зростання молодих спеціалістів з питань освітньо-виховної роботи з дітьми, що сприяло підвищенню їх фахової майстерності.

Як керівник закладу, завжди підтримую та стимулюю творчу ініціативу працівників щодо вдосконалення освітньої роботи, заохочую творчі пошуки, дослідно-експериментальну, інноваційну роботу педагогів.

 

УПРАВЛІНСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

У 2019/2020 навчальному році колектив закладу працював творчо і відповідально. Адміністрація закладу охопила оперативним контролем стан підготовки до навчального року, виконання вимог режиму в ЗДО, рівень педагогічної майстерності педагогів, що атестуються.  Вихователі систематично  надають рекомендації для батьків, проводять різні   конкурси серед вихованців  та батьків на кращу новорічну композицію, прикрасу до Нового року, Великодню поробку, колективний малюнок, осінню композицію.

Виявлення та підтримка ініціативних творчих вихователів, популяризація педагогічних ідей та інновацій організована через конкурси: плакатів до Дня Землі, куточків книги, самостійної художньої діяльності, різдвяних поробок, виставки «Великодня мозаїка» тощо. Потребу у постійному методичному вдосконаленні вирішуємо на діагностичній основі, що передбачає запити на пошук нових підходів до методичних заходів через сервісне обслуговування: узагальнення досвіду педагогів Згідно нових тенденцій в освіті, все більшої популярності серед педагогів закладу набуває вебінар як засіб реалізації дистанційного навчання. Впродовж навчального року в 5 вебінарах різної тематики прийняло участь 2 педагога, що дозволяє їм програмувати свій розвиток, вимагає цілеспрямованості, готовності до самомотивації, організованості. Інформаційній відкритості та формуванню корпоративного іміджу закладу сприяє створення сайту ЗДО.

З метою виявлення та підтримки ініціативних творчих вихователів, активізації творчого потенціалу педагогів, батьків вихованців, популяризації педагогічних ідей та інновацій методичною службою організовано конкурси плакатів до Дня здоров’я, природничих куточків, осінніх та різдвяних віночків, виставки «Новорічний handmay», «Великодня радість Землю обіймає».Роботу над соціалізацією дитини дошкільника педагогічний колектив веде, застосовуючи різні форми та методи (заняття, свята, участь у конкурсах, змагання). Цікавими та змістовними виявились традиційні заходи: «Фестиваль колядок і щедрівок», «День Святого Миколая», «Фізкультурний квест», Концерти до Міжнародного свята матері, на яких діти збагачували досвід спілкування, мали можливість самореалізуватися.

Предметно – розвивальне середовище в групах можна охарактеризувати як таке, що відповідає інноваційним вимогам: створені комфортні, сприятливі умови для розвитку дитини в самостійній і спільній діяльності. Враховано розподіл дитячої активності, гендерний підхід, психофізіологічний комфорт, трансформація простору. Недоліками є недостатня наявність в групах сучасних технічних засобів (мультимедійних пристроїв,   немає екрана та проектора, недостатньо комп’ютерної техніки) та рівень роботи зі створення бази навчально – методичного забезпечення груп з проблеми формування мовленнєвої компетенції дошкільників.

 Вихователі намагаються урізноманітнювати форми і методи роботи з батьками: інформаційні буклети,  перегляд фрагментів освітньої роботи, залучення до участі в конкурсах. Пошук нових ефективних форм роботи закладу дошкільної освіти із сім’ями вихованців у здійсненні завдань цілісного всебічного розвитку дітей, популяризації роботи закладу дошкільної освіти став запорукою побудови партнерської взаємодії між закладом і родиною, чинником створення інформаційно-просвітницького простору для батьків. Василенко М.М.  та  Кроква Г.В. які залучають батьків до підготовки й проведення конкурсів, облаштування розвивального середовища, що активізує батьківську спільноту, допомагає долучити до співпраці навіть раніше пасивних батьків вихованців.

Такі інноваційні форми роботи з батьками сприяли підвищенню педагогічної компетентності батьків, допомогли позитивно впливати на якість виховання і розвитку дошкільнят, дали можливість педагогам самовдосконалюватися у своїй роботі. Це також сприяло зміцненню авторитету ЗДО серед родин наших вихованців.

 

МЕТОДИЧНА РОБОТА

Відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту», виходячи з аналізу освітньої і методичної роботи за 2019/2020 навчальний рік, враховуючи досягнення і перспективи розвитку, діагностичне анкетування педагогів, з метою усунення недоліків і підвищення ефективності роботи, методична робота в закладі була спрямована на реалізацію третього етапу проблеми «Компетентнісний підхід до гармонійного та різнобічного розвитку особистості», розв’язання пріоритетних напрямків роботи на 2019/2020 н.р., визначених на основі комплексного аналізу результатів, здобутків, педагогічних знахідок за минулий навчальний рік, як то:

1. Забезпечення цілісного підходу до художньо-мовленнєвого розвитку дітей дошкільного віку.

2. Виховання ціннісного ставлення до українських мистецьких традицій через знайомство дошкільників з декоративним мистецтвом.

В умовах оновлення змісту освіти підвищенню фахового та кваліфікаційного рівня педагогічного колективу сприяли форми методичної роботи, які відзначались актуальністю, педагогічною доцільністю тематики та інноваційним підходом до їх проведення. Заслуговує на увагу рівень проведення та результативність: педради «Про сучасні аспекти взаємодії дитячого садка і сім'ї щодо художньо-мовленнєвого розвитку особистості» Наслідками проблемної педради «Декоративно-прикладне мистецтво як засіб гармонійного розвитку особистості», «Мистецтво прикрашати світ» стало підвищення рівня художньо-естетичної обізнаності педагогічних працівників на 33%. Оновленню практичних підходів до розвитку творчих здібностей дошкільників сприяли напрацювання закладу: системи занять з ознайомлення з декоративно-прикладним мистецтвом України, інформаційного кейсу для вихователів, добірки фольклорних та художніх творів про народні ремесла, відео посилань тощо, що дозволило вчасно надати практичну адресну допомогу педагогам.

За допомогою практичних вправ педагоги познайомились з Міжнародною програмою соціальної та фінансової освіти дітей від 3 до 6 років «Афлатот» та визначились із необхідністю формування екологічно-, економічно- й соціально доцільної поведінки дошкільників засобами сучасних технологій.

На вирішення другого річного завдання методична служба закладу впровадила нові методи впливу (ситуативні завдання, робота в парах, відеоперегляди), які спонукали колектив на використання інноваційних методик: кінезіологічних вправ, мнемотехніки, логоритміки тощо.

Проведення різноманітних методичних заходів в закладі – засідань  «Соціально-патріотичне виховання дитини», сприяли творчому розвитку педагогів, їх професійному самовдосконаленню та широкому обміну досвідом роботи з колегами.

 

РЕЗУЛЬТАТИ ОСВІТНЬО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

Педагоги дошкільного закладу наполегливо працювали над виявленням творчого потенціалу ранніх захоплень дітей, розвитку їх інтелектуальних та творчих здібностей.

продуктивної компетенції, що є свідченням доцільності обраних методів та форм освітньої роботи, розумного поєднання традицій та інновацій в організації мовленнєвої роботи та під час знайомства дошкільників з декоративним мистецтвом.

За результатами педагогічного обстеження на кінець 2019/2020 н.р. із 31 діагностованих дітей: з високим рівнем розвитку –6 дит. (19%); з достатнім рівнем - 20 дітей (39%); дітей (65%); з низьким – 5 дітей (16%). Дані свідчать про правильність вибору вихователями найефективніших для кожної дитини методів та форм освітньої роботи. Найвищі показники (68-72%) за освітніми лініями «Особистість дитини», «Гра дитини», «Дитина в соціумі», «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі». Найнижчі показники виявлені за освітньою лінією «Мовлення дитини» (57%), що свідчить про недостатню увагу педагогів до розв’язання питання формування мовленнєвої компетенції дошкільників та доводить необхідність акцентування уваги на вирішення їх в наступному навчальному році. За аналізом середнього показника якості освіти по групах: найвищий 79% - (різновікова гр.). Злагоджена, творча робота педагогічного колективу дала змогу створити в дошкільному закладі сприятливі умови для ефективної роботи.

Згідно Концепції Нової української школи, «Інструктивно-методичних рекомендацій щодо забезпечення наступності дошкільної та початкової освіти» (додатком до листа МОН України від 19.04.2018 № 1/9-249) № 19 «Створення фундаменту успішності дитини в умовах Нової української школи», яка спрямувала педагогічні колективи обох ланок освіти на вироблення спільних пропозицій щодо забезпечення взаємозв'язку та узгодженості змісту, методів, форм навчання й виховання дітей в ЗДО та початковій школі. Театралізовані та лялькові вистави, що сприяє позитивній адаптації старших дошкільників до школи.

 

ХАРЧУВАННЯ ДІТЕЙ

Організація харчування дітей в закладі дошкільноЇ освіти здійснювалася згідно Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, затвердженої Наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України 17.04.2006 за №298/227.

 У  ЗДО «Колосок» з січня 2019 року плата за харчування відсутня, на виконання рішення виконкому Андріївської сільської ради,  всі діти, які відвідують дитсадок, харчуються безкоштовно.

 Для забезпечення гарантованого мінімуму задоволення культурно – освітніх потреб населення, соціального захисту сімей, що мають дітей, забезпечено пільговим харчуванням 32 дитини.

 У 2018році для дітей з категорії багатодітних родин організовано 50% оплата за харчування. Звільнені від оплати батьки дітей, які є малозабезпеченими звільнені від оплати за харчування 100%; діти, батьки яких приймають участь в АТО і мають підтверджуючи документи, а також із сімей, у яких сукупний дохід на кожного члена сім’ї за попередній квартал не перевищував рівня забезпечення прожиткового мінімуму (гарантованого мінімуму) 50% оплати за харчування 100%.

Для виявлення дітей пільгового контингенту при прийманні до ЗДО та протягом 2019/2020 н. р. проводиться соціальне опитування сімей.

Продукти харчування та продовольчу сировину постачали регулярно, відповідно до заявок на продукти харчування із супровідними документами відповідно до нормативних вимог. Видача готових страв на групи здійснювалася відповідно до графіка видачі їжі. Постійно здійснювався контроль за якістю та терміном використання продуктів, дотримання технології приготування їжі, проводилося контрольне важення залишків продуктів. Організоване чергування на харчоблоці дало змогу простежити відповідність закладки продуктів з записом у відповідний журнал. Режим харчування здійснювався відповідно до режиму кожної вікової групи.

Протягом року працювала Рада ЗДО з харчування, яка згідно плану проводила перевірки стану харчоблоку, якості продуктів, терміни та умови їх зберігання. Медичним персоналом відповідно з вимогами, своєчасно відбираються добові проби, знімаються проби з готових страв.

В середньому норми виконувались на 8%. Середня вартість меню: ясла – 18,60 грн.; сад – 22,60 грн.; загальна-20,60 грн.. Аналіз проводився по основним продуктам, які використовуються в харчуванні дітей.

Треба зазначити, що переважно харчування дітей здійснювалося наближено до норм, було раціональним, збалансованим, різноманітним. Від 90% до 100% виконано норми таких продуктів: борошно, хліб, крупи, цукор, олія, сало, масло рослинне та вершкове; від 80% до 90% - картопля ; від 60% до 70% - овочі, яйця,сир  твердий, м’ясо та риба; 23% - сир кисломолочний, сметана;  50% - фрукти; 78% - соки;   молоко -50%.

Умови для організації харчування в дошкільному закладі задовільні. Харчоблок має необхідне приміщення, забезпечений проточною гарячою та холодною водою, оснащений технологічним обладнанням, але потребує заміни одна холодильна шафа. Виконуються вимоги щодо дотримання санітарно-гігієнічного режиму.

 ЗДО «Колосок» забезпечений необхідною кількістю миючих, дезінфікуючих засобів.  Спецодяг придбано за рахунок бюджетних коштів, не вистачає одного змінного комплекту.

З метою забезпечення збалансованого різноманітного харчування складається двотижневе перспективне меню, розроблена картотека страв, яка погоджена і затверджена Держпродспоживслужбою Донецької області міста Слов’янська».

 

МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Профілактичну роботу в дошкільному закладі веде сестра медична Бабій Л.В - яка постійно контролюють стан фізкультурно - оздоровчої роботи з дітьми двох  вікових груп. Виконує заходи профілактичного характеру: антропометрію,перевірку постави, огляд на педикульоз. Для зниження захворюваності колективом ведеться кропітка профілактична робота, зокрема це:

1.?Організація роз’яснювальної роботи з дітьми та батьками щодо профілактики захворювань.

2.?Наявність профілактичних щеплень згідно віку дітей.

3.?Дотримання вимог особистої санітарії і гігієни.

4.?Здійснення гартування вихованців.

5.?Організація фізичного виховання.

6.?Чітке дотримання режиму дня.

7.?Взаємодія медсестри дошкільного закладу з дитячою поліклінікою.

ЗДО забезпечений медикаментами для першої невідкладної допомоги на випадок травмування  за рахунок бюджетних коштів.

За 2019 рік у ЗДО було 2 випадки інфекційних захворювань, 67 респіраторних випадків.

 

РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ ЩОДО УКРІПЛЕННЯ МАТЕРІАЛЬНО –ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ

Протягом 2019/2020 навчального року фінансування дошкільного навчального закладу здійснювалось тільки за бюджетний кошт.

В 2019 році, з бюджету Андріївської сільської ради  виділено кошти на забезпечення основних потреб дошкільних навчальних закладів. Виділена сума 2061050,00 грн рік. Батьки  приймають участь у  придбанні канцтоварів, паперу для занять з дітьми, туалетного паперу та серветок паперових.

Кошти на придбання канцелярії, книг складського обліку, бланків меню-вимога, ремонту оргтехніки, заправки картриджів, забезпечення  у повному обсязі миючими  та дезінфікуючими засобами, господарчими товарами, медикаментами, перев’язувальними матеріалами та інші витрати виділяються для  ЗДО «Колосок» щорічно, відповідно до запиту директора. Оформлена та проплачена підписка періодичних видань до кінця 2020 року.

Кошти з наданих асигнувань виділили на вапно для побілки бордюрів, фарбу для ділянок, поточні ремонти в приміщенні ЗДО у   2019/2020 році та встановлений пандус. Були встановлені камери  зовнішнього відео спостереження. У 2019 році   було зроблено утеплення ЗДО «Колосок». Завезли пісок.

Проведено поточний ремонт майданчиків, прогулянкових веранд, спортивного обладнання. Під час місячника з благоустрою території закладу висаджені кущі троянд, квіти. Оновлені клумби кожної групи.

 У 2019 році завдяки участі у пітчингу проектів від Британської ради було встановлено на території ЗДО  елементи дитячого  ігрового  майданчика. Були придбані два ноутбуки, музична колонка, спецодяг для працівників, офісні меблі,  пилосос-2шт., водонагрівач- 2 шт., електродуховка, протигази, терези, вогнегасники, два холодильника для харчоблоку, рушники  для дітей.

Від батьків було прийнято спонсорську допомогу у вигляді гардин, стельовий карниз, штора.

 По кожному найменуванню складено акт прийняття - передачі, одночасно присвоєні інвентарні номери і негайно поставлено на облік через централізовану бухгалтерію управління освіти.

 

ПІДСУМКИ

Підводячи підсумки минулого навчального року можна стверджувати, що робота з дітьми велась систематично, цілеспрямовано, комплексно, з урахуванням вікових можливостей дітей та відповідно до вимог Базового компоненту. Обрані форми і методи, об’єднання зусиль адміністрації та педагогічного колективу позитивно впливають на результативність роботи.

Але, є труднощі, які необхідно вирішувати це: заміна дитячих ліжечок та 5-ти дверних шафів у групі раннього віку. Треба  влаштувати нове асфальтоване  покриття, провести заміну електропроводки.

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь