A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Андріївська сільська територіальна громада
Донецька область Слов'янський район, e-mail: 04342045@mail.gov.ua

ОГОЛОШЕННЯ! Андріївська сільська рада оголошує конкурс з придбання на вторинному ринку впорядкованого для постійного проживання житла (будинок або квартира) на території Андріївської сільської ради для багатодітної сім’ї.

Дата: 27.05.2021 09:28
Кількість переглядів: 46

 

ОГОЛОШЕННЯ

Андріївська сільська рада оголошує конкурс з придбання на вторинному ринку впорядкованого для постійного проживання житла (будинок або квартира) на території Андріївської сільської ради для багатодітної сім’ї.

Вимоги до житла:

Житло має бути впорядкованим стосовно до умов Андріївської сільської ради, відповідати встановленим санітарним і технічним вимогам.

У випадку відсутності на території СТГ упорядкованого житла а саме: наявність пластикових вікон, водопроводу а також необхідних приміщень, зокрема санітарно-гігієнічного призначення, та у разі необхідності капітального ремонту / реконструкції згідно з державними будівельними нормами та санітарним законодавством, сільська рада бере на себе зобов’язання облаштування такого житла за рахунок коштів місцевого бюджету.

  

Предмет придбання житла:

-один будинок (чи одна квартира).

Для участі в конкурсі подається заява про участь у конкурсі із зазначенням:

-найменування юридичної особи, прізвища та ініціалів їх керівника, форми власності, місцезнаходження, номер телефону (для юридичних осіб);

-прізвища та ініціали фізичної особи, її місце проживання, номер телефону (для фізичних осіб).

 

До заяви додаються такі документи:

-пропозиції щодо будинку чи квартири (перелік із визначенням характеристики житла, ціни, адреси);

 

-звіт про оцінку будинку (квартири) у 2-х примірниках;

 

-виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців і засвідченої в установленому порядку копія довідки про включення до ЄДРПОУ (для юридичних осіб);

 

асвідченої в установленому порядку копії установчих документів (для юридичних осіб);

 

-для фізичних осіб копії паспорта фізичної особи та реєстраційного номера облікової карти платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків і мають відмітку в паспорті);

 

нформаційна довідка з Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство (для юридичних осіб);

 

-інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно із відомостями про зареєстровані речові права на нерухоме майно та їх обтяження;

 

-копії правовстановлюючих документів, на підставі яких проводиться державна реєстрація права власності на нерухоме майно;

 

-документ, що підтверджує повноваження посадової особи або представника Учасника конкурсу щодо підпису документів конкурсної пропозиції, повноваження від власника на відчуження майна від його імені;

-оригінал довідки з обслуговуючого банку про стан відкритих розрахункових рахунків;

 

-засвідчена Учасником копії балансу та звіту про фінансові результати за формами 1 та 2, встановленими Міністерством фінансів України, а для суб’єктів малого підприємництва - фінансового звіту суб’єкта малого підприємництва, за останній звітний (чи проміжний) період (для юридичних осіб);

 

-засвідчена учасником копія звіту про рух грошових коштів за встановленою Міністерством фінансів України формою (за останній звітний період);

 

-копія витягу з Реєстру платників податків на додану вартість-у разі сплати учасником ПДВ, або копії свідоцтва про право сплати єдиного податку чи копії витягу з Реєстру платників єдиного податку-у разі сплати часником єдиного податку. У разі, якщо учасник не є платником податку на додану вартість та платником єдиного податку, тоді він повинен

подати довідку у довільній формі з посиланням на конкретні статті законодавства України про те, що відповідно до законодавства України не передбачено наявність у нього зазначених свідоцтв; 

                                                              

-копія документа, що підтверджує повноваження керівника: протокол установчих (загальних) зборів, наказ (розпорядження) про призначення (для юридичних осіб);

 

-документ, що посвідчує відсутність на час подання конкурсних пропозицій осіб, які зареєстровані у будинку, що подається на конкурс (для фізичних осіб);

 

овідки з комунальних підприємств про відсутність заборгованості за житлово-комунальні послуги;

 

-у разі, якщо на час продажу у будинку є зареєстровані малолітні діти, надається рішення органу опіки та піклування про дозвіл на продаж квартири, право користування або право власності якої належить малолітній (неповнолітній) дитині;

 

-фотокартки будинку (або квартири).

 

Зміст конкурсної пропозиції учасника:

 

іна конкурсної пропозиції Учасника означає суму, за яку Учасник передбачає виконати замовлення щодо продажу будинку. Ціни вказуються за 1 кв. метр загальної площі будинку. - ціна пропозиції залишається незмінною до повного виконання сторонами зобов'язань за договором та встановлюється в національній валюті;

- учасник надає у конкурсній пропозиції заповнену форму "ЦІНОВА КОНКУРСНА ПРОПОЗИЦІЯ". Зразок форми опубліковано на офіційному веб-сайті сільської ради.
 

-до ціни конкурсної пропозиції не включаються будь-які витрати, понесені Учасником у процесі здійснення конкурсу та укладення договору купівлі-продажу.

-витрати Учасника, пов'язані з підготовкою та поданням конкурсної пропозиції, не відшкодовуються (в тому числі й у разі відміни конкурсу чи визнання конкурсу таким, що не відбувся).

-учасник відповідає за одержання всіх необхідних дозволів, ліцензій, довідок,сертифікатів та самостійно несе всі витрати на їх отримання. Учасники подають свої пропозиції стосовно предмета закупівлі відповідно до вимог цієї конкурсної документації.

-переможцем визначається учасник конкурсу, який подав найвигіднішу конкурсну пропозицію, за якою вартість придбания 1 кв. метра загальної площі житла на вторинному ринку в Андріївській сільській раді є найнижчою серед запропонованих.

        Видатки, пов’язані з проведенням конкурсу та з придбанням на вторинному ринку впорядкованого для постійного проживання житла, сплачує переможець конкурсу. З переможцем конкурсу укладається договір купівлі- продажу будинку. 

            Конкурсна пропозиція учасника, документи і реєстр наданих документів подаються у письмовій формі, прошиті, пронумеровані в запечатаному конверті з позначкою «Конкурсна пропозиція».

На конверті, крім позначки «Конкурсна пропозиція» повинно бути зазначено:

-повне найменування Учасника;

-повне найменування замовника;

-назва предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення конкурсу.

Строк подання конкурсної документації–протягом 30 календарних днів з моменту публікації інформації.

Спосіб подання конкурсних пропозицій-особисто.                

Конкурс відбудеться 29 червня 2021 року о 10.00 год. за адресою: Андріївська сільська рада, вул. Миру,7а ,с. Андріївка, Слов’янський район, Донецька область (зал засідання).

Розгляд конкурсних пропозицій–до 7 робочих днів.

Місцезнаходження комісії: Андріївська сільська рада, вул. Миру,7а, с. Андріївка, Слов’янський район, Донецька область.

Додаткову інформацію можна отримати за телефон: 0952085355 голова конкурсної комісії Нікітіна Олена Анатоліївна.          


27 травня 2021 р.

Конкурсна документація

Про проведення конкурсу щодо закупівлі житлових будинків та квартир на вторинному ринку, для забезпечення житлом багатодітні сім’ї, які зареєстровані та мешкають на території Андріївської сільської ради та перебувають на квартирному обліку

1. Умови проведення конкурсу:

- в конкурсі можуть приймати участь   юридичні та фізичні особи - власники житла або їх довірені особи, уповноважені на те у встановленому законом порядку;

- конкурсні пропозиції оцінюються на предмет відповідності запропонованого житла умовам конкурсу, за результатами чого визначається переможець конкурсу;

- конкурс вважається таким, що відбувся, у разі, якщо подано не менше двох конкурсних пропозицій. У випадку, коли головним розпорядником бюджетних коштів, було двічі відмінено конкурс у зв’язку з поданням для участі в ньому менше двох конкурсних пропозицій учасників, у разі проведення конкурсу втретє може бути визначено переможця з одним учасником конкурсу, пропозиції якого відповідають вимогам документації;

- розгляд конкурсних пропозицій здійснюється до 7 (семи)  робочих днів з дати кінцевого терміну їх подання з обов’язковим обстеженням технічного та санітарного стану запропонованого житла;

- конкурсні пропозиції, надіслані після кінцевого строку їх подання або надіслані з порушенням вимог, визначених у оголошенні, не приймаються та не розглядаються;

- переможцем визначається учасник конкурсу, який подав найвигіднішу конкурсну пропозицію, що відповідає визначеним вимогам, за якою вартість придбання 1 кв. метра загальної площі житла (при інших рівних умовах) є найнижчою серед запропонованих;

- за результатами аналізу конкурсних пропозицій складається протокол, в якому зазначаються результати конкурсу;

- результати проведення конкурсу повідомляються всім учасникам конкурсу, що приймали у ньому участь;

- підписаний протокол є підставою для укладання договору на придбання житла (будинку, квартири).

2. Вимоги до житла:

Житловий будинок (квартира), тепла, суха (квартира крім останнього поверху).

Наявність:

Водопостачання, електропостачання та опалення;

Засоби обліку на воду та електроенергію;

Пластикові вікна та труби;

Вхідні двері;

Для житлових будинків – туалет на подвір’ї, для квартир обов’язково сантехніка

(унітаз, раковина, ванна або душева кабіна);

Двері в будинку чи квартирі для кухні, санвузла та ванної кімнати;

Стіни та стеля у задовільному стані (пофарбовані, обклеєні шпалерами);

· Підлога в задовільному стані (бажано з покриттям - лінолеум);

· Балкон – в задовільному технічному стані.

3.Вимоги для об’єкта закупівлі (будинку):

       -житло (будинок / квартира) повинно бути запропоноване на вторинному ринку.  Місцезнаходження житла – в межах території Андріївської сільської територіальної громади.

       Дотримання вимог закупівлі житла за рахунок бюджетних коштів, а саме:

        -придбання благоустроєного (впорядкованого) житла виходячи з норми 13,65 кв. метрів житлової площі на одну особу, але не менше рівня середньої забезпеченості громадян жилою площею на одну особу в даному населеному пункті;

      -дотримання вартості придбання одного кв. метра загальної площі (з урахуванням ПДВ) житла в межах опосередкованої вартості спорудження житла, встановленої Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України на 2021 рік;

        - житло (будинок / квартира) повинно бути придатним для проживання, благоустроєним стосовно до умов даного населеного пункту та відповідати встановленим санітарним і технічним вимогам;
        - будинок не повинен бути визнаним аварійним або таким, що підлягає зносу. Не повинно бути самовільних забудов та реконструкцій;
       - житло (будинок / квартира) повинно бути без заборгованості по комунальних послугах, телефону (за наявності) та інших платежах;
       - житло (будинок / квартира) повинно бути вільним від реєстрації в ньому громадян;
       - технічний паспорт на житло (будинок / квартира) має бути оформлений відповідно до чинного законодавства.

У випадку відсутності на території СТГ упорядкованого житла а саме: наявність пластикових вікон, водопроводу а також необхідних приміщень, зокрема санітарно-гігієнічного призначення, та у разі необхідності капітального ремонту / реконструкції згідно з державними будівельними нормами та санітарним законодавством, сільська рада бере на себе зобов’язання облаштування такого житла за рахунок коштів місцевого бюджету.

4.Для участі в конкурсі подаються:

      -заява про участь у конкурсі із зазначенням прізвища та ініціалів фізичної особи, її місця проживання та місця реєстрації проживання, номера телефону, телефаксу, пропозиції щодо будинку, характеристики, вартість, адреса);

До заяви додаються такі документи:

        -пропозиції щодо будинку чи квартири (перелік із визначенням характеристики житла, ціни, адреси);

-звіт про оцінку будинку (квартири) у 2-х примірниках;

-виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців і засвідченої в установленому порядку копія довідки про включення до ЄДРПОУ (для юридичних осіб);

асвідченої в установленому порядку копії установчих документів (для юридичних осіб);

-для фізичних осіб копії паспорта фізичної особи та реєстраційного номера облікової карти платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків і мають відмітку в паспорті);

нформаційна довідка з Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство (для юридичних осіб);

-інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно із відомостями про зареєстровані речові права на нерухоме майно та їх обтяження;

-копії правовстановлюючих документів, на підставі яких проводиться державна реєстрація права власності на нерухоме майно;

-документ, що підтверджує повноваження посадової особи або представника Учасника конкурсу щодо підпису документів конкурсної пропозиції, повноваження від власника на відчуження майна від його імені;

-оригінал довідки з обслуговуючого банку про стан відкритих розрахункових рахунків;

-засвідчена Учасником копії балансу та звіту про фінансові результати за формами 1 та 2, встановленими Міністерством фінансів України, а для суб’єктів малого підприємництва - фінансового звіту суб’єкта малого підприємництва, за останній звітний (чи проміжний) період (для юридичних осіб);

-засвідчена учасником копія звіту про рух грошових коштів за встановленою Міністерством фінансів України формою (за останній звітний період);

-копія витягу з Реєстру платників податків на додану вартість-у разі сплати учасником ПДВ, або копії свідоцтва про право сплати єдиного податку чи копії витягу з Реєстру платників єдиного податку-у разі сплати часником єдиного податку. У разі, якщо учасник не є платником податку на додану вартість та платником єдиного податку, тоді він повинен

подати довідку у довільній формі з посиланням на конкретні статті законодавства України про те, що відповідно до законодавства України не передбачено наявність у нього зазначених свідоцтв;                                         

-копія документа, що підтверджує повноваження керівника: протокол установчих (загальних) зборів, наказ (розпорядження) про призначення (для юридичних осіб);

-документ, що посвідчує відсутність на час подання конкурсних пропозицій осіб, які зареєстровані у будинку, що подається на конкурс (для фізичних осіб);

овідки з комунальних підприємств про відсутність заборгованості за житлово-комунальні послуги;

-у разі, якщо на час продажу у будинку є зареєстровані малолітні діти, надається рішення органу опіки та піклування про дозвіл на продаж квартири, право користування або право власності якої належить малолітній (неповнолітній) дитині;

-фотокартки будинку (або квартири).

            За рішенням конкурсної комісії для участі в конкурсі можуть подаватися також інші документи.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь