Андріївська сільська військова адміністрація
Краматорський район Донецька область

комісія з питань поводження з безхазяйними відходами

 

УКРАЇНА

АНДРІЇВСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА

СЛОВ’ЯНСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

 

від 21.01.2019  № 22

с.Андріївка

Про внесення змін до складу постійно діючої

комісії з питань поводження з безхазяйними

відходами на території населених пунктів

Андріївської  сільської  ради

 

              З метою зменшення обсягів утворення відходів, посилення контролю за екологічним станом місць утворення та видалення відходів, оцінки їх впливу на навколишнє природне середовище і здоров’я людини та у зв’язку з кадровими змінами, керуючись статтями  33, 40, пунктом 6 частини 1 статті 59, пунктом 1 частини 1  статті 73 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” від 21.05.1997 року № 280/97-ВР, Законом України «Про охорону навколишнього природного середовища», статтею 12 Закону України «Про відходи», відповідно до Порядку виявлення та обліку безхазяйних відходів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 03.08.1998р. №1217, Порядку ведення державного обліку та паспортизації відходів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 01.11.1999р. №2034, виконавчий комітет Андріївської сільської ради, - 

 

ВИРІШИВ:

 

1.Внести зміни до складу постійно діючої комісії з питань поводження з безхазяйними відходами на території населених пунктів Андріївської сільської ради, яка була затверджена рішенням виконавчого комітету від 30.11.2017 року №83, та затвердити її в новому  складі, згідно додатку (додаток додається).

 

2.Начальнику відділу загально-організаційного забезпечення та кадрової роботи Овчян Г.В. забезпечити офіційне оприлюднення даного рішення на сайті Андріївської сільської ради.

 

3.Дане рішення набуває чинності з дня його оприлюднення.

 

4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого справами (секретаря) виконавчого  комітету Сищенко Г.П.  

 

 

Сільський голова                                                                                                М.Я. Діхтенко 

  

 

                                                                                                                                                                                                                                Додаток

до  рішення виконкому

сільської  ради 

від 21.01.2019  № 22

 

Склад

постійно діючої комісії з питань поводження з безхазяйними відходами

на території населених пунктів Андріївської сільської ради

 

 

1. Мороз Андрій Васильович,заступник сільського голови з питань діяльності виконавчих органів -  голова комісії  

 

2.Забірченко Ольга Володимирівна, начальник відділу земельних ресурсів, АПК, екології та благоустрою - заступник голови комісії

 

3.Бондаренко Алевтина Миколаївна, спеціаліст з питань екології та благоустрою відділу земельних ресурсів, АПК та екології - секретар комісії.

 

 

Члени комісії:

 

4.Зайцева Олена Миколаївна, спеціаліст 2 категорії (землевпорядник) 

5.Дячек Олександр Вікторович, директор КП "Грінтур"

6.Крайній Леонід Миколайович, інспектор з цивільного захисту та охорони праці

7.Пархоменко Наталія Іванівна,спеціаліст відділу економіки,будівництва,архітектури та ЖКГ.

 

 

 

Керуючий справами (секретар) виконкому                                                         Г.П. Сищенко

 

 

 

 

 

УКРАЇНА

АНДРІЇВСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА

СЛОВ’ЯНСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

 

від 30.11.2017  № 83

с. Андріївка

Про утворення постійно діючої комісії з

питань поводження з безхазяйними відходами

на території населених пунктів Андріївської

сільської  ради та затвердження Порядку

виявлення і обліку безхазяйних відходів на  

підвідомчій території

 

              З метою зменшення обсягів утворення відходів, посилення контролю за екологічним станом місць утворення та видалення відходів, оцінки їх впливу на навколишнє природне середовище і здоров’я людини, керуючись ст. 33, 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про охорону навколишнього природного середовища», ст.12 Закону України «Про відходи», відповідно до Порядку виявлення та обліку безхазяйних відходів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 03.08.1998р. №1217, Порядку ведення державного обліку та паспортизації відходів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 01.11.1999 р. №2034, виконавчий комітет Андріївської сільської ради, -

 

ВИРІШИВ:

1. Утворити постійно діючу комісію з питань поводження з безхазяйними відходами на території населених пунктів Андріївської сільської ради  Слов’янського району

 (с. Андріївка, с.Варварівка, с.Новоандріївка, с.Сергіївка, с.Роганське) та затвердити її склад згідно з додатком 1.

 2. Затвердити Положення про постійно діючу комісію з питань поводження з безхазяйними відходами на території населених пунктів Андріївської сільської ради Слов’янського району

 (с.Андріївка, с.Варварівка, с.Новоандріївка, с.Сергіївка, с.Роганське),  згідно з додатком 2

(додається).

3. Затвердити Порядок виявлення та обліку безхазяйних відходів на території населених пунктів Андріївської сільської ради  Слов’янського району  (с. Андріївка, с.Варварівка, с.Новоандріївка, с.Сергіївка, с.Роганське),  згідно з додатком 3 (додається).

4. Вважати таким, що втратило чинність  рішення виконавчого комітету від 21.12.2015 №83 "Про затвердження нового складу постійно діючої комісії з питань поводження з безхазяйними відходами".

5. Контроль за виконанням рішення покласти на керуючого справами (секретаря) виконкому Сищенко Г.П. 

 

Т.в.о. Андріївського сільського голови                                                                О.А. Нікітіна

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

                                                                                                      Додаток 1

                                                                                                     до  рішення виконкому

                                                                                                     сільської  ради 

                                                                                                    від 30.11.2017  № 83

 

Склад

постійно діючої комісії з питань поводження з безхазяйними відходами

на території населених пунктів Андріївської сільської ради Слов’янського  району

 

 

1.Сищенко Галина Прокопівна, керуючий справами(секретар) виконкому  -  голова комісії;

 

2.Овчян Ганна Валеріївна, головний спеціаліст (юрисконсульт)   -  заступник голови комісії;

 

3.Забірченко Ольга Володимирівна, спеціаліст 2 категорії (землевпорядник) - секретар комісії.

 

Члени комісії:

 

4.Зайцева Олена Миколаївна, спеціаліст 2 категорії (землевпорядник) 

5.Дячек Олександр Вікторович, директор КП "Грінтур"

6. Ахмедова Світлана Леонідівна, діловод  сільської ради

7.Чумак Світлана Петрівна,оператор комп’ютерного набору

 

                                                                       

Керуючий справами(секретар) виконкому                                                             Г.П.Сищенко

 

 

 

 

Додаток 2

до  рішення виконкому

сільської  ради 

від 30.11.2017  № 83

 

Положення

про постійно діючу комісію з питань поводження з безхазяйними відходами на території населених пунктів Андріївської сільської ради Слов’янського району

(с.Андріївка, с.Варварівка, с.Новоандріївка, с.Сергіївка, с.Роганське)

 

1.Загальна частина 

            1.1.Положення визначає організацію, повноваження і порядок діяльності постійно діючої комісії з питань поводження з безхазяйними відходами на території населених пунктів Андріївської сільської ради  Слов’янського району

(с.Андріївка, с.Варварівка, с.Новоандріївка, с.Сергіївка, с.Роганське)

(далі-комісія), яка створена для виявлення та обліку безхазяйних відходів.

            1.2.Комісія діє відповідно до Закону України "Про відходи», постанови Кабінету Міністрів України від 03.08.1998 №1217 «Про затвердження Порядку виявлення та обліку безхазяйних відходів», якими визначаються особливості управління безхазяйними відходами, керується у своїй діяльності даним Положенням.

            1.3.Основним завданням комісії є реалізація повноважень органу місцевого самоврядування у сфері поводження з безхазяйними відходами, з урахуванням їх ресурсної цінності та вимог безпеки для здоров’я людей і навколишнього природного середовища, забезпечення ліквідації несанкціонованих і неконтрольованих звалищ відходів на території населених пунктів Андріївської сільської ради Слов’янського району, а саме: с.Андріївка, с.Варварівка, с.Новоандріївка, с.Сергіївка, с.Роганське.

            1.4.Комісія очолює та забезпечує координацію робіт підприємств установ та організацій в вирішенні питань в частині поводження з відходами.

 

2.Порядок виявлення та обліку безхазяйних відходів

            2.1. Безхазяйними вважаються відходи, що не мають власника, або власник яких не відомий (далі-відходи).

           2.2.Підставами для здійснення процедур виявлення відходів та наступного їх обліку можуть бути:

     - повідомлення власників або користувачів земельних ділянок, на яких виявлено відходи;

     - заяви (повідомлення) громадян, підприємств, установ та організацій, засобів масової інформації;

     - результати інспекційних перевірок територіальних органів Міністерства екології та природних ресурсів України, санітарно – епідеміологічної служби, органів місцевого самоврядування.

           2.3.Заяви (повідомлення) про факти виявлення відходів розглядаються на черговому (позачерговому) засіданні комісії.

 

3.Права комісії

3.1. Заслуховувати на своїх засіданнях інформації підприємств, установ та організацій, про стан роботи щодо поводження з відходами.

3.2. Отримувати інформацію від підприємств, установ та організацій, про стан роботи що до поводження з відходами.

3.3. Залучати, в установленому порядку, фахівців підприємств, установ та організацій, до участі в рішенні питань в частині поводження з відходами, а також до участі у підготовці матеріалів для розгляду комісії.

 

4.Обов’язки комісії

 

4.1. У разі отримання звернення, комісія визначає кількість, склад, властивості, вартість відходів, ступень їх небезпеки для здоров’я людей і навколишнього природного середовища, вживає заходів до встановлення власників відходів та їх ліквідації.

4.2. У разі необхідності для визначення власника відходів та їх оцінки, можуть залучатися відповідні спеціалісти та експерти.

4.3. За результатами своєї роботи комісія складає акт обстеження.

 

5.Склад комісії

 

5.1.    Комісію очолює голова, який має заступника та секретаря.

5.2. Персональний склад комісії затверджується рішенням виконавчого комітету Андріївської сільської ради.

 

6.Забеспечення діяльності комісії

 

6.1.Комісія проводить засідання один раз у квартал, або частіше - у разі необхідності.

6.2.Робота комісії здійснюється у формі засідання.

6.3.Роботою комісії керує її голова, а в разі відсутності голови — заступник. Організаційне забезпечення діяльності комісії здійснюється її секретарем.

6.4.Засідання вважається правомочним, якщо у ньому бере участь не менш, як половина членів комісії.

6.5.Рішення комісії ухвалюється відкритим голосуванням і вважається прийнятим, якщо за нього проголосували більшість членів комісії, присутніх на засіданні.

6.5.У разі рівного поділу голосів вирішальним є голос голови комісії.

6.6.Рішення комісії оформлюються протоколом.

6.7.Протокол та акт обстеження надається на розгляд виконкому сільської ради для вирішення питання про подальше поводження з відходами.

 

 

Керуючий справами (секретар) виконкому                                                           Г.П. Сищенко

 

                                                                                            

 

Додаток3

до  рішення виконкому

сільської  ради 

від 30.11.2017  № 83

                                                          

Порядок

виявлення та обліку безхазяйних відходів на території населених пунктів Андріївської сільської ради  Слов’янського району

(с.Андріївка, с.Варварівка, с.Новоандріївка, с.Сергіївка, с.Роганське)

 

Безхазяйні відходи – відходи, що не мають власника або власник яких невідомий.

1. Цей Порядок розроблено відповідно до Закону України «Про відходи» та «Порядку виявлення та обліку безхазяйних відходів», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 03.08.1998р. №1217.

2. Власники або користувачі земельних ділянок, на яких виявлено відходи, зобов’язані повідомити про них місцеві органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування.

3. Підставами для здійснення процедур визначення відходів та наступного їх обліку також можуть бути заяви (повідомлення) громадян, підприємств, установ та організацій, засобів масової інформації, результати штатних інспекційних перевірок органів Міністерства екології та природних ресурсів України, санітарно-епідеміологічної служби, органів місцевого самоврядування тощо.

4. Заяви (повідомлення) про факти виявлення відходів розглядаються на черговому (позачерговому) засіданні постійно діючої комісії з питань поводження з безхазяйними відходами (далі — комісія).

5. Комісія визначає кількість, склад, властивості, вартість відходів, ступінь їх небезпеки для навколишнього природного середовища і здоров’я людини та вживає заходів до визначення власника відходів.

У разі необхідності для визначення власника відходів та їх оцінки можуть залучатися правоохоронні органи, відповідні спеціалісти та експерти, утворені робочі групи.

6. За результатами своєї роботи комісія складає акт обстеження та розглядає його на своєму засіданні. Рішення комісії оформлюються протоколом, який надається на розгляд виконкому сільської ради для вирішення питання про подальше поводження з відходами.

7. На підставі протоколу комісії та акту обстеження, виконком сільської ради приймає рішення щодо подальшого поводження з відходами та в разі необхідності ініціює порушення справи про притягнення до відповідальності осіб, винних у порушенні законодавства про відходи, та відшкодування заподіяної шкоди.

8. У разі визначення власника відходів, власник несе повну відповідальність за додержання умов поводження з ними та запобігання негативному впливу відходів на навколишнє природне середовище відповідно до положень Закону України «Про відходи».

 

 

Керуючий справами (секретар) виконкому                                                           Г.П. Сищенко

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь