Андріївська сільська військова адміністрація
Краматорський район Донецька область

Рішення сесії "Про місцевий бюджет об'єднаної територіальної громади Андріївської сільської ради на 2020 рік"

  

У К Р А Ї Н А

АНДРІЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

CЛОВ’ЯНСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

 

від  20.12.2019 № VII/ 30 - 837

с. Андріївка

Про місцевий бюджет об’єднаної територіальної

громади Андріївської сільської ради на  2020  рік

 

 

      Відповідно до пункт 23 частини 1 статті 26 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні» ( зі змінами та доповненням), керуючись Законом України  «Про Державний бюджет України на 2019 рік», відповідно до розпорядження голови обласної днржавної адміністрації – керівника обласногї військово – цивільної адміністрації «Про обласний бюджет на 2020 рік»,відповідно до  Бюджетного Кодексу України, враховуючи рекомендації постійних депутатських комісій за напрямками, Андріївська сільська рада , -

 

 В И Р І Ш И Л А

 1. Визначити на 2020 рік:

- доходи бюджету  об’єднаної сільської територіальної громади в сумі 46559600,00 грн., в тому числі доходи загального фонду бюджету об’єднаної сільської територіальної громади 45732600,00 грн., та доходи спеціального фонду бюджету 827000,00 грн., згідно з додатком № 1 до цього рішення;

- видатки бюджету  об’єднаної сільської територіальної громади в сумі 46559600,00 грн., в тому числі видатки загального фонду бюджету  об’єднаної сільської територіальної громади 41008988,00 грн., видатки спеціального фонду бюджету  об’єднаної сільської територіальної громади 5550612,00 грн., згідно з додатком № 3 до цього рішення;

профіцит загального фонду  бюджету  об’єднаної сільської територіальної громади у сумі 4723612,00 грн.,  згідно з додатком № 2 до цього рішення;

- дефіцит спеціального фонду бюджету  об’єднаної сільської територіальної громади у сумі 4723612,00 грн.,  згідно з додатком № 2 до цього рішення.

  -  оборотний касовий залишок бюджетних коштів місцевого бюджету у сумі 3 500,00 гривень,

що становить 0,008 відсотків видатків загального фонду сільського бюджету відповідно до  Типової форми рішення,затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 03.08.2018р. №668

2. Затвердити  бюджетні призначення  головним розпорядникам коштів  бюджету  об’єднаної сільської територіальної громади на 2019 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами. , згідно з додатками № 3 до цього рішення.

3. Затвердити на 2019 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 5 до цього рішення:

    - освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам у сумі 6234700,00грн.;

    -  медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам у сумі 426900,00 грн.;

    - субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоровя за рахунок коштів медичної субвенції у сумі 11000,00 грн;

    - дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з  утримання  закладів освіти та охорони здоров’я за рахунок відповідної додаткової дотації   з державного бюджету у сумі 595000,00 грн.                        

4. Затвердити на 2020 рік розподіл коштів бюджету розвитку  на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію об’єктів виробничої, комунікаційної та соціальної  інфраструктури  за об’єктами згідно з додатком № 6 до цього рішення

5. Відповідно до ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та ст.101 Бюджетного кодексу України надати право сільському голові, а у разі його відсутності – виконуючому обов’язки сільського голови, а в разі відсутності виконуючого обов’язки сільського голови - виконавчому комітету Андріївської сільської ради в міжсесійний період приймати рішення  з подальшим затвердженням на сесії сільською радою:

       5.1. Про перерозподіл асигнувань між напрямками видатків за кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, економічними ознаками.

        5.2. Про врахування у складі сільського бюджету і визначення напрямку їх подальшого використання, розподілу та перерозподілу субвенцій і трансфертів з державного, обласного та інших бюджетів, що виділяються місту на підставі законодавчих і нормативних актів.

        5.3. Заключати договори щодо умов субвенції з сільського бюджету та отримання їх з інших бюджетів.

6.Установити, що у загальному фонді місцевого бюджету на 2020 рік:

        1) у частині доходів до загального фонду місцевих бюджетів належать доходи, визначені статтями 64,69 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтями 97,103-2,

103-4,103-6 Бюджетного кодексу України (крім субвенцій, визначених статтею 69 1 та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України).

        2) джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені пунктом  4 частини 1   статті 15  Бюджетного кодексу України;

7. Установити, що джерелами формування спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 рік:

        1)    у    частині доходів є надходження, визначені ст. 69-1 Бюджетного кодексу України;

        2) у частині фінансування є надходження, визначені пунктом  4 частини  1 статті  15  Бюджетного кодексу України;

8. Визначити на 2020 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками місцевого бюджету видатки загального фонду на:

оплата праці працівників бюджетних установ (код 2110);

нарахування на заробітну плату ( код 2120);

придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів (код 2220);

забезпечення продуктами харчування (код 2230);

оплата комунальних послуг та енергоносіїв (код 2270);

поточні трансферти населенню  (код 2730);

поточні трансферти місцевим бюджетам (код 2620).

9. Відповідно до статті 77 Бюджетного кодексу України в першочерговому порядку забезпечити кошти сільського бюджету на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до чинного законодавства,на проведення розрахунків за електричну енергію,водопостачання,водовідведення,природний газ та послуги звязку,які споживаються бюджетними установами:

10. Відповідно до ст. 70 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 16 Бюджетного кодексу України надати право на здійснення в особі сільського голови в межах поточного бюджетного періоду розміщувати тимчасово вільні кошти на депозитах з їх подальшим поверненням до бюджету до кінця поточного бюджетного періоду, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

11. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право виконавчому комітету Андріївської сільської ради в особі сільського голови отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

— позики на покриття тимчасових касових розривів  місцевого бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

12. Головним розпорядникам коштів місцевого бюджету забезпечити виконання норм Бюджетного кодексу України стосовно:

      1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;

       2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм,  забезпечуючи ефективне,  результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та  одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

       3) забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

- здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2020 року;

- оприлюднення паспортів бюджетних програм ;

        4) відповідно до статті 77 Бюджетного кодексу України в першочерговому порядку забезпечити кошти сільського бюджету на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до чинного законодавства , забезпечення у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання,  водовідведення,  природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених  головним розпорядником бюджетних коштів згідно обґрунтованих лімітів споживання

13. Встановити, що:

        13.1. Фінансування видатків сільського бюджету здійснюється в межах фактичних надходжень доходів із застосуванням режиму економії.

        13.2. Розпорядники коштів сільського бюджету мають право брати зобов’язання на здійснення витрат тільки в межах відповідних бюджетних призначень, встановлених їм на 2020 рік, враховуючи необхідність виконання зобов’язань минулих років, взятих на облік органами Державного казначейства України.

        13.3. Керівники бюджетних установ утримують чисельність працівників і здійснюють фактичні витрати на заробітну плату, включаючи видатки на премії і інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, тільки в межах фонду заробітної плати, затвердженого в кошторисах на утримання бюджетних установ.

14. Рішення набирає чинності з 01.01.2020 року.

15. Додатки № 1, 2, 3, 5, 6 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

16. Оприлюднити це рішення в десятиденний строк з дня його прийняття відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України.

17. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань планування фінансів,  бюджету,  соціально-економічного розвитку, питань освіти, культури, молоді, фізкультури і спорту, охорони здоров'я та соціального захисту населення, інфраструктури, промисловості,  підприємництва та сфери послуг (голова Позіра Н.Д.)

 

                           Секретар  ради                                             Нікітіна О.А.

Фото без опису

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь