A A A K K K
для людей із порушенням зору
Андріївська сільська військова адміністрація
Краматорський район Донецька область

Програма розвитку малого і середнього підприємництва на території Андріївської ОТГ на 2019 - 2021 роки

Програма розвитку малого і середнього підприємництва на території Андріївської ОТГ на 2019 - 2021 роки повна версія з таблицями:  https://rada.info/upload/users_files/04342045/8b85a08baeff70bc21d14575340ee7d0.docx                                                                               

                                                                                          Додаток

                                                                                          до рішення сесії

                                                                                          Андріївської сільської ради

                                                                                          Від 19.02.2019 VII/21-536

 

ПРОГРАМА

розвитку малого і середнього підприємництва на території Андріївської сільської об’єднаної територіальної громади Слов’янського району Донецької області

на 2019 – 2021 роки

 

2019 рік

 

ПАСПОРТ

Програми розвитку малого і середнього підприємництва на території Андріївської об’єднаної територіальної громади Слов’янського району Донецької області на 2019 – 2021 роки

 

Найменування Програми

Програма розвитку малого і середнього підприємництва на території Андріївської сільської об’єднаної територіальної громади Слов’янського району Донецької області на 2019 – 2021 роки

Підстава для розроблення Програми

Закон України від 22 березня 2012 року № 4618-VI «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємства в України».

Основні економічні напрямки Програми

Сільське господарство, промисловість, будівництво, транспорт, торгівля та побут

Розробник Програми

Відділ економіки, будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства

Відповідальний виконавець Програми

Відділ економіки, будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства

Учасники програми

Відділи при виконавчому комітеті сільської ради, депутати сільської ради, члени виконавчого комітету сільської ради, представники бізнесу, населення.

Строки реалізації Програми

2019 – 2021 роки

Джерела фінансування

Державний бюджет, місцевий бюджет(в межах кошторисних призначень на відповідний рік), кошти підприємств, організацій (власні кошти, кошти інвесторів, донорів та інші джерела фінансування)

Обсяг фінансових ресурсів, для реалізації Програми

614,200 тис. грн

 1. Вступ.
 2. Загальна характеристика Програми.
 3. Стан і аналіз проблем малого та середнього підприємництва в Андріївській сільській об’єднаній громаді.
 4. Нормативно-правове регулювання.
 5. Мета, цілі та очікувані результати Програми.
 6. Заходи до Програми розвитку малого і середнього підприємництва на території Андріївської сільської об’єднаної територіальної громади.

1. ВСТУП

Підприємницька діяльність є основою економічного і соціального розвитку, вирішення соціальних проблем, подолання бідності та забезпечення високого рівня життя громадян. Набуття Україною конкурентоспроможності у сучасному світі нерозривно пов’язане із модернізацією її економіки. Як засвідчує міжнародний досвід, важливою складовою чинників зміцнення конкурентоспроможності національної економіки є підприємництво.

Розвиток підприємництва вкрай необхідний, тому потребує підтримки, як на державному, так і на місцевому рівні.

Сьогодні саме з малим та середнім підприємництвом держава пов’язує надію на швидкі позитивні структурні зміни в економіці, вихід з економічної кризи та створення умов для розширення впровадження ринкових реформ.

Великою мірою роль підприємства полягає у вирішенні питання зайнятості, що проявляються, насамперед, у здатності малого та середнього бізнесу створювати нові робочі місця і поглинати надлишкову робочу силу. Особливо це стосується нинішнього стану справ як в Україні в цілому, так і в нашому регіоні зокрема. Адже в той час, коли йде процес скорочення робочих місць на великих підприємствах, малі фірми не тільки зберігаються, але й створюють нові робочі місця.

Розвиток малого підприємництва є складовою соціально-економічного розвитку міста, села, тому питання розвитку малого підприємництва залишається одним із важливих і розглядається як стратегія зростання з набуттям якісних змін в економіці та розширення соціальної бази реформ.

2. Загальна характеристика програми

Створення сприятливих умов для розвитку малого та середнього підприємництва є одним з пріоритетних напрямків регіональної політики. Кошти, вкладені в підтримку підприємництва, сприяють розв’язанню проблем продуктивної зайнятості населення і послабленню соціального напруження, насиченню ринку товарами та послугами.

Не секрет, що суб’єкти малого та середнього підприємництва стикаються з певними труднощами: їх доступ до банківських кредитних ресурсів обмежений, відсутній механізм самофінансування, позначається нестача кваліфікованих кадрів, мають місце організаційні проблеми взаємодії малого бізнесу з ринком і структурами влади.

Для вирішення цих та інших проблем, для збереження вже існуючих і створення нових суб’єктів підприємницької діяльності, збільшення кількості робочих місць і податкових надходжень. Малому та середньому підприємництву необхідно постійно надавати організаційно- технічну, фінансову і майнову підтримку різного рівня.

Подолання проблем розвитку малого та середнього підприємництва можливе шляхом об’єднання зусиль самих підприємців, керівників невеликих підприємств, органів державної влади та місцевого самоврядування.

Саме ці питання враховані в програмі розвитку малого та середнього підприємництва Андріївської сільської об’єднаної територіальної громади Слов’янського району Донецької області на 2019 – 2021 роки.

В основу програми покладені положення Законів України «Про розвиток та державну підтримку малого та середнього підприємництва», «Про національну програму сприяння розвитку малого підприємництва в Україні», «Про  стимулювання розвитку регіонів», «Про державні цільові програми», «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України», «Про місцеве самоврядування в України», а також інші нормативно-правові документи, які містять норми щодо сприяння розвитку підприємства в України та відповідає основним параметрам методичних рекомендацій  Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва і Міністерства економіки України щодо формування і реалізації програм розвитку малого та середнього підприємництва.

Програма є більш деталізованою складовою частиною виконання Програми соціально-економічного розвитку району та Національної програми сприяння розвитку малого та середнього підприємництва в Україні і являє собою узгоджений за ресурсами, виконавцями і термінами реалізації комплекс заходів, спрямованих на створення правових, фінансових, соціально-економічних, організаційно-господарських та інших умов розвитку малого підприємництва.

 

             

3. Стан і аналіз проблем малого і середнього підприємництва в Андріївській об’єднаній територіальній громаді

Андріївська сільська об’єднана територіальна громада Слов’янського району Донецької області утворена 19 липня 2017 року внаслідок добровільного об’єднання двох сільських рад: Андріївської (с.Андріївка, с.Варварівка, с.Новоандріївка) та Сергіївської (с.Сергіївка, с.Роганське).

 Громада розташована у північній частині Донецької області на відстані 55 кілометрів від районного центру міста Слов’янськ, 107 кілометрів від обласного центру Донецька (тимчасово окупована територія України) та 30 кілометрів до міста Краматорськ (з жовтня 2014 року адміністративний центр Донецької області) та 684 кілометрів до міста Києва.

 Загальна площа громади - 159,65 км²

 Населення – 2339 осіб

На території Андріївської об’єднаної територіальної громади веде промислову діяльність одне з найпотужніших виробників нерудної мінеральної та будівельної сировини ПАТ «Веско» та ПАТ «Дружківське рудоуправління», які спеціалізуються на видобутку вогнетривких глин. При цьому 90% продажів – це експортні поставки, що охоплюють 25 країн світу. Близько 50% експортованої продукції припадає на країни ЄС.

Ще одним з великих підприємств яке знаходиться на території сільської ради є ТОВ «КЗТС Машинінг», яке спеціалізується на вирощуванні продукції рослинництва. У підприємства налагоджені довгострокові партнерські відносини з великими покупцями, як вітчизняними, так і зарубіжними.

Однією із головних соціальних задач, що стоять перед бізнесом – є створення робочих місць. При аналізі роботи найкращих підприємств слід звернути увагу на кількість працівників, що є важливими для громади. Проте слід врахувати, що в Україні існує специфіка набору персоналу без трудових книжок. Це унеможливлює точний та реальних підрахунок працюючих (особливо найманих працівників у ФОПів).

        Мале підприємство – це обов’язковий елемент ринку та важливий фактор розвитку та ефективного функціонування економіки. В Україні малий бізнес сьогодні ще не відіграє суттєвої ролі в економіці.

Мале та середнє підприємництво має цілу низку специфічних економічних властивостей, які у своїй сукупності формують економічний потенціал сектору малого та середнього підприємства, а саме:

- спроможність порівняно швидко створювати робочі місця;

- гнучкість у плані адаптації до нових ринкових вимог, що має особливе значення в період глибоких структурних змін;

- високий інноваційний потенціал завдяки вузькій спеціалізації виробництва;

- спроможність ідентифікувати нові ринки завдяки наявності потенціалу розширення виробництва та виходу на зовнішні ринки.

Саме тому  стратегічною метою державної політики є реалізація потенціалу малого та середнього підприємництва.

Ефективний розвиток економіки громади, збільшення надходжень до бюджету, а також вирішення соціальних проблем, у тому числі зменшення безробіття, підвищення життєвого рівня людей – здебільшого залежить від діяльності суб’єктів підприємництва. Загальний стан підприємництва на території Андріївської сільської об’єднаної територіальної громади характеризується наступними цифрами.

Станом на 01.01.2019 року на території громади діє 5 активних сільськогосподарських підприємств, 6 фермерських господарств, 14 фізичних осіб-підприємців.

Слов’янський міський центр зайнятості постійно проводить активну роботу з безробітними громадянами, робота спрямована на активізацію зусиль щодо вирішення проблеми власної трудової зайнятості. Залучення безробітних громадян до самостійної зайнятості та організації підприємницької діяльності. Організовано інформаційний куточок, проводяться семінари, індивідуальні консультації, інше.

Основними проблемними питаннями розвитку підприємства є:

- нестабільність та суперечливість у чинних законах і нормативних документах, що регламентують підприємницьку діяльність;

- складність та тривалість одержання обов’язкових дозволів і погоджень;

- недостатня допомога підприємству з боку держави, незахищеність підприємців та їх бізнесу;

- нестача власних обігових коштів та труднощі з отриманням фінансово-кредитної допомоги, висока вартість позичкових коштів;

- незначне бюджетне забезпечення заходів з підтримки цього важливого сектору економіки;

- дефіцит інвестиційних ресурсів;

- брак професійних знань та досвіду у підприємців, відсутність знань щодо здійснення маркетингу і сучасного менеджменту для організації виробництва і збуту продукції та пасивності щодо набуття таких знань, що у свою чергу негативно впливає на структуру малого і середнього підприємництва, яке тяжіє до торгово-посередницької діяльності, а не до виробництва;

- недосконалість системи захисту прав споживачів;

- соціальна незахищеність найманих працівників, низький рівень середньомісячної заробітної плати;

- високий рівень «тінізації» підприємницької діяльності та трудових відносин роботодавців з найманими працівниками;

- низька конкурентоспроможність товарів, робіт і послуг;

- необхідність удосконалення механізмів регуляторної політики.

 

4. Нормативно-правове регулювання

Програма по підтримці розвитку малого та середнього підприємництва в Андріївській сільській об’єднаній територіальній громаді на 2019 – 2021 роки розроблена у відповідності до чинного законодавства в Україні:

 • Закон України «Про розвиток та державну підтримку малого та середнього підприємництва в Україні»;
 • Закон України «Про Національну програму сприяння розвитку малого підприємництва в Україні»;
 • Закон України «Про державні цільові програми»;
 • Закон України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України»;
 • Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

та інших нормативно-правових документів, які містять норми щодо сприяння розвитку підприємництва в Україні.

5. Мета, цілі та очікувані результати Програми

Головною метою Програми є спрямування дій органів місцевого самоврядування, суб’єктів малого і середнього підприємництва, громадських організацій та об’єднань підприємців на створення сприятливих умов для започаткування, ведення та розвитку підприємницької діяльності, забезпечення конкурентоспроможності товарів, робіт, послуг, поліпшення інвестиційного клімату, впровадження інновацій, ефективного державно – приватного партнерства, що впливатиме на соціально-економічний розвиток громади.

Основні цілі Програми:

 • створення сприятливих умов для започаткування підприємницької діяльності;
 • реалізація регуляторної політики шляхом підвищення рівня підготовки регуляторних актів, які зачіпають права та інтереси підприємців;
 • фінансово-кредитне забезпечення та матеріально-технічна підтримка розвитку малого та середнього підприємництва;
 • сприяння створенню робочих місць суб’єктами підприємництва;
 • підтримка ділової та інвестиційної активності, розвитку конкуренції на ринку товарів та послуг;
 • активізація співпраці органів влади з громадськими організаціями та об’єднаннями підприємців;
 • сприяння безробітним в організації підприємницької діяльності;
 • запровадження системи консультаційних послуг для підприємців;
 • удосконалення інформаційно-консультативної, навчально-методичної та ресурсної підтримки;
 • впровадження освітніх програм з підприємницької діяльності для суб’єктів господарювання;

Очікувані результати програми:

Реалізація Програми розвитку малого і середнього підприємництва на території Андріївської сільської об’єднаної територіальної громади Слов’янського району Донецької області на 2019-2021 роки сприяє:

 • збільшенню кількості суб’єктів малого підприємництва (юридичних та фізичних осіб) за різними видами діяльності;
 • забезпеченню збільшення частки надходжень до сільського бюджету від діяльності малого та середнього підприємництва;
 • створення нових робочих місць;
 • збільшенню кількості самозайнятого населення та залученню безробітних громадян до підприємницької діяльності;
 • створення цілісної бази даних про суб’єкти малого та середнього підприємництва;
 • зміцненню громадської думки щодо позитивного соціального статусу підприємця;
 • формуванню і розвитку в суспільному вихованні етики підприємництва, його соціальної відповідальності;
 • поліпшення діяльності об’єктів інфраструктури підтримки малого і середнього підприємництва.

Результатами реалізації Програми стане прискорення розвитку малого і середнього підприємництва, повноцінне використання його потенційних можливостей, перетворення його на дієвий механізм розв’язання економічних і соціальних проблем, сприяння структурній перебудові економіки, вирішення проблем зайнятості та насичення вітчизняного ринку товарами та послугами.

В залежності від соціально-політичного становища на державному рівні, змін в економіці та соціальній сфері, змін чинного законодавства у Програму можуть вноситись корективи.

Спеціаліст ІІ категорії

Економіки, архітектури та ЖКГ                                      І.В. Коновалова

Начальник фінансового відділу                                       В.П. Мансвєтова

Скорочена версія Програми

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь