Андріївська сільська військова адміністрація
Краматорський район Донецька область

Координаційна рада з питань гендерної рівності, запобігання та протидії домашньому насильству за ознакою статі, протидії торгівлі людьми

 

УКРАЇНА

АНДРІЇВСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА

СЛОВ’ЯНСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

 

від 25.02.2020  № 40

с.Андріївка 

Про внесення змін до складу Координаційної ради з

питань гендерної рівності, запобігання та протидії

домашньому насильству за ознакою статі, протидії

торгівлі людьми

 

 

              Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 22.08.2018 року №658 «Про затвердження Порядку взаємодії суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі», Закону України від 20.09.2011 року № 3739-VI «Про протидію торгівлі людьми» із внесеними до нього змінами,  Закону України  від 07.12.2017 №2229-19 «Про запобігання та протидію домашньому насильству» керуючись пунктом 6 статті 59,пунктом 1 статті 73 Законом України  «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997р. №280/97-ВР (із змінами та доповненнями, виконавчий комітет сільської  ради, -

 

В И Р І Ш И В:

 

1. Внести зміни до складу Координаційної ради з питань гендерної рівності, запобігання

та протидії домашньому насильству за ознакою статі, протидії торгівлі людьми при виконавчому  комітеті Андріївської сільської ради, яка була затверджена рішенням виконавчого комітету сільської ради від 16.08.2019 року № 158,  та затвердити її в новому  складі згідно з додатком (додається).

2.Дане рішення набуває чинності з дня його оприлюднення.

3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого  справами (секретаря) виконавчого  комітету Сищенко Г.П.   

 

Секретар ради                                                                                                      О.А.Нікітіна

 

 

Додаток

до рішення виконкому

Андріївської сільської ради

 від 25.02.2020  № 40

 

СКЛАД

Координаційної ради з питань гендерної рівності, запобігання та протидії домашньому насильству за ознакою статі,протидії торгівлі людьми Андріївської сільської  ради

Слов'янського району Донецької  області

№ з/п

П.І.П

Посада

Телефон

1.

Ліснюк

Ольга Валентинівна

Начальник гуманітарного відділу - голова Ради

 

2.

Нікітіна

Олена Анатоліївна

Секретар Андріївської сільської ради - заступник голови Ради

0952085355

3.

Мірошніченко

Дар'я Дмитрівна

Начальник служби у справах дітей Андріївської сільської ради – секретар Ради

 

4

Мороз

Андрій Васильович

Заступник сільського голови з питань діяльності виконавчих органів

 

0953964278

5.

Мороз

Василь Андрійович

головний спеціаліст (юрисконсульт) Андріївської сільської ради

0953978169

6.

Назаров

Микита Євгенович

Завідувач лікарською амбулаторією села Сергіївка  КЗ «Центр первинної медико – санітарної допомоги»

0956823940

7.

Корчак

Олександр Олександрович

Дільничний інспектор  Слов'янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій  області

0508515570

8.

Діхтенко

Світлана Іванівна

Директор Андріївського ЗЗСО І-ІІІ ступенів

0950524785

 

9

Мирошниченко Світлана Вікторівна

Директор Сергіївського ЗЗСО І-ІІІ ступенів

0990126738

10

Куцевол

Людмила Олексіївна

Спеціаліст з соціальних питань гуманітарного відділу  Андріївської сільської ради

0665569896

11

Сищенко

Галина Прокопівна

Керуючий справами(секретар) виконкому

0665164283

12

Івасенко

Надія Іванівна

Директор Андріївського Сільського Благодійного Фонду "Віра в благо"

0508194672

13.

Самойленко Наталія Миколаївна

Депутат Андріївської сільської ради

0660699570

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керуючий справами (секретар) виконкому                                                               Г.П.Сищенко

 

 

УКРАЇНА

АНДРІЇВСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА

СЛОВ’ЯНСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

 

 

від 16.08.2019  №158

с. Андріївка 

Про створення Координаційної ради з

питань гендерної рівності, запобігання

та протидії домашньому насильству

за ознакою статі, протидії торгівлі

людьми, та  затвердження положення

про Координаційну раду, її складу

 

 

              Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 22.08.2018 року №658 "Про затвердження Порядку взаємодії суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі", Закону України від 20.09.2011 року № 3739-VI "Про протидію торгівлі людьми" із внесеними до нього змінами,  Закону України  від 07.12.2017 №2229-19 "Про запобігання та протидію домашньому насильству", керуючись Законом України  "Про місцеве самоврядування в Україні" виконавчий комітет сільської  ради, -

 

В И Р І Ш И В:

 

1. Створити Координаційну раду з питань гендерної рівності, запобігання та протидії домашньому насильству за ознакою статі, протидії торгівлі людьми.

 

2. Затвердити:

2.1. Положення Координаційної ради з питань гендерної рівності, запобігання та протидії домашньому насильству за ознакою статі, протидії   торгівлі людьми (додається).

2.2. Склад Координаційної ради з питань гендерної рівності, запобігання і протидії домашньому насильству за ознакою статі, протидії   торгівлі людьми (додається).

 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на сільського голову М.Я. Діхтенка.

 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                                     М.Я.Діхтенко 

 

 

 

 

 

    ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                              рішення виконавчого комітету                                                                                                     Андріївської сільської ради
                                                                                              від 16.08.2019  №158

 

ПОЛОЖЕННЯ

про Координаційну раду з питань гендерної рівності, запобігання та протидії домашньому насильству за ознакою статі,  протидії торгівлі людьми

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

          1.1.Координаційна рада з питань гендерної рівності, запобігання та протидії домашньому насильству за ознакою статі, протидії торгівлі людьми (далі - Рада) утворюється рішенням Виконавчого комітету Андріївської сільської ради Слов'янського району Донецької області. Є консультативно - дорадчим органом і покликана сприяти реалізації державної сімейної та гендерної політики;

- відновленню сімейних цінностей, забезпеченню рівноправної участі жінок і чоловіків у процесі становлення державності;

- поліпшенню системи соціальної підтримки сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах; удосконаленню системи заходів щодо попередження насильства в сім’ї та протидії торгівлі людьми.

 

           1.2.У своїй  діяльності  Рада  керується   Конституцією   України  та Законами України, указами Президента  України та постановами, розпорядженнями Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства соціальної політики України,   розпорядженнями голови Донецької обласної державної адміністрації, наказами Департаменту соціального захисту населення Донецької обласної державної адміністрації, рішеннями Андріївської сільської ради, її виконавчого комітету, розпорядженнями  сільського голови, цим Положенням та іншими нормативно - правовими  актами.

         1.3. До складу координаційної ради можуть входити представники структурних підрозділів виконавчого комітету сільської  ради, установ, організацій, громадських організацій, благодійних фондів, жителі громади, діяльність яких спрямована на соціальний захист прав сімей, дітей та жінок, забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків.

 

2.МЕТА, ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ

2.1. Рада створюється з метою контролю за дотриманням Конституції України, Закону України  "Про запобігання та протидію домашньому насильству"  та наказу Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту, Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства транспорту та зв’язку України, Міністерства  внутрішніх справ України, Державного департаменту України з питань виконання покарань   "Про затвердження Порядку взаємодії суб’єктів соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах", Постанови від 24 лютого 2016 р. № 111 "Про затвердження Державної соціальної програми протидії торгівлі людьми на період до 2020 року", забезпечення взаємодії органів та служб, на які покладена система соціальних і спеціальних заходів, спрямованих на запобігання та протидію домашньому насильству, торгівлею людьми.

 

2.2. Основними завданнями та функціями Ради є:

розгляд питань, які стосуються  питань запобігання та протидії домашньому насильству за ознакою статі на території Андріївської сільської ради;

участь в розробленні заходів щодо здійснення всебічної допомоги сім’ям, які постраждали від домашнього насильства, або насильства за ознакою статі, запобігання та протидія домашньому насильству на території Андріївської сільської ради;

координація зусиль представників підприємств, установ, організацій, незалежно від форм власності, відділів сільської  ради, громадських організацій,  інших служб щодо вирішення проблем запобігання та протидії домашньому насильству на території Андріївської сільської ради;

ініціювання громадського контролю за дотриманням чинного законодавства з питань щодо запобігання та протидії домашньому насильству, торгівлі людьми. 

взаємодія державних органів та громадськості з питань щодо усунення причин та умов, сприяючих здійсненню домашнього насилля;

надавати закладам та організаціям, окремим громадянам методичну та практичну допомогу, консультації з питань що входять до компетенції координаційної Ради;

проводити роз’яснювальну роботу за допомогою засобів масової інформації, підвищувати ефективність діяльності правоохоронних органів у боротьбі з торгівлею людьми;

надавати допомогу особам, що  постраждали від торгівлі людьми, зокрема у працевлаштуванні та професійному навчанні;

співпрацювати з громадськими організаціями, що провадять діяльність, пов’язану з протидією торгівлі людьми;

проводити інформаційно  – просвітницьку роботу  з питань подолання стереотипів щодо ролі жінок і чоловіків у сім’ї та суспільстві, утвердження духовних цінностей, формування відповідального материнства і батьківства, забезпечення гендерного паритету і духовній сфері;

проводити конференції, засідання круглих столів, навчальних семінарів, інших масових заходів з питань гендерної рівності на території   Андріївської сільської ради.

сприяння розповсюдженню соціальної реклами на території Андріївської сільської ради у закладах охорони здоров’я, учбових закладах  з питань здорового способу життя та відповідального батьківства, протидії торгівлі людьми та гендерної рівності;

організація семінарів, «круглих столів», тематичних лекцій з питань гендерної політики та протидії торгівлі людьми;

 

 

3.ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ КООРДИНАЦІЙНОЇ РАДИ

      

3.1. Координаційна рада відповідно до покладених на неї завдань бере участь:

- у вивченні світового досвіду з питань, що належать до компетенції Координаційної ради та готує пропозиції щодо його запровадження в громаді;

- у проведенні моніторингів, пов’язаних з вирішенням питань сімейної, гендерної, демографічної політики;

- у проведенні урочистих заходів, соціальних акцій, конференцій, круглих столів, навчальних семінарів, інших масових заходів, пов’язаних з вирішенням питань сімейної, гендерної, демографічної політики;

- підтримує громадські ініціативи, спрямовані на формування гендерної культури;

- інформує населення через засоби масової інформації або на веб- сайті сільської ради   про роботу Координаційної ради.

 

3.2. Координаційна рада має право:

- запрошувати та заслуховувати на своїх засіданнях представників структурних підрозділів виконавчого комітету сільської ради, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, громадських організацій (за погодженням з їх керівниками) з питань виконання завдань, визначених законами України та указом Президента України, постановами, розпорядженнями Кабінету Міністрів України стосовно реалізації державної політики, з сімейних питань, гендерної політики, протидії торгівлі людьми, попередження домашнього насильства, насильства за ознакою статі;

- направляти своїх представників на засідання виконавчого комітету сільської ради та пленарне засідання сільської ради при розгляді питань сімейної, гендерної, демографічної політики;

- створювати в установленому порядку тимчасові експертні комісії, залучати до них представників структурних підрозділів виконавчого комітету сільської ради, підприємств, установ, громадських організацій (за погодженням з їх керівниками) для підготовки пропозицій з питань забезпечення гендерної рівності, реалізації державної сімейної політики, протидії торгівлі людьми та попередження домашнього насильства, насильства за ознакою статі;

 

- в установленому порядку одержувати від структурних підрозділів виконавчого комітету сільської ради, підприємств, установ, громадських організацій інформаційні та аналітичні матеріали, необхідні для реалізації покладених на Координаційну раду завдань;

- проводити наради з питань, що належать до компетенції Координаційної ради.

 

3.3.Форма роботи Координаційної ради.

Основною формою роботи координаційної ради є засідання, які проводяться в разі необхідності, але не рідше одного разу на квартал. Засідання координаційної ради веде голова, або, за його дорученням, заступник голови. Засідання є правомірним, якщо на ньому присутні не менше ніж дві третини її членів. Рішення Координаційної ради приймаються відкритим голосуванням простою більшістю голосів членів ради, присутніх на її засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови Ради. Рішення Координаційної ради оформлюються у вигляді протоколів, рекомендацій, які підписує головуючий. Рішення координаційної ради мають рекомендаційний характер. Про свою діяльність Координаційна рада систематично інформує громадськість у засобах масової інформації або на веб - сайті сільської ради   .

 

3.4.Керівництво Координаційною радою.

Координаційну раду очолює заступник сільського голови з питань діяльності виконавчих органів.  На час відсутності голови Координаційної ради його обов’язки виконує заступник. Склад координаційної ради затверджується рішенням виконавчого комітету сільської ради. Члени координаційної ради працюють на громадських засадах.

 

 

Керуючий справами (секретар) виконкому сільської ради                                  Г.П.Сищенко        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                              рішення виконавчого комітету                                                                                                     Андріївської сільської ради
                                                                                              від 16.08.2019  №15

СКЛАД

Координаційної ради з питань гендерної рівності, запобігання та протидії домашньому насильству за ознакою статі,протидії торгівлі людьми

Андріївської сільської  ради

Слов'янського району Донецької  області

 

№ з/п

П.І.П

Посада

Телефон

1.

Мірошніченко Дар'я Дмитрівна

Начальник гуманітарного відділу- голова Ради

0666653139

2.

Нікітіна

Олена Анатоліївна

Секретар Андріївської сільської ради - заступник голови Ради

0952085355

3.

Сищенко

Наталія Вікторівна

Спеціаліст з питань сім'ї,молоді та спорту,опіки та піклування гуманітарного відділу виконавчого комітету Андріївської сільської ради

0660963907

4

Мороз

Андрій Васильович

Заступник сільського голови з питань діяльності виконавчих органів

 

0953964278

5.

Мороз

Василь Андрійович

головний спеціаліст (юрисконсульт) Андріївської сільської ради

0953978169

6.

Назаров

Микита Євгенович

Завідувач лікарською амбулаторією села Сергіївка  КЗ «Центр первинної медико – санітарної допомоги

0956823940

7.

Корчак

Олександр Олександрович

Дільничний інспектор  Слов'янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій  області

0508515570

8.

Діхтенко

Світлана Іванівна

Директор Андріївської ЗОШ І-ІІІ ступенів

0950524785

 

9

Мирошниченко Світлана Вікторівна

Директор Сергіївської ЗОШ І-ІІІ ступенів

0990126738

10

Куцевол

Людмила Олексіївна

Спеціаліст з соціальних питань гуманітарного відділу виконавчого комітету Андріївської сільської ради

0665569896

11

Сищенко

Галина Прокопівна

Керуюччий справами(секретар) виконкому

0665164283

12

Івасенко

Надія Іванівна

Директор Андріївського Сільського Благодійного Фонду "Віра в благо"

0508194672

13.

Самойленко Наталія Миколаївна

Депутат Андріївської сільської ради

0660699570

 

Керуючий справами (секретар) виконкому сільської ради                                  Г.П.Сищенко

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь