Андріївська сільська військова адміністрація
Краматорський район Донецька область

Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних

Додаток № 1 до

розпорядження голови

сільської ради

від. 08.08.2019 № 86

Положення

про набори даних, які підлягають оприлюдненню
у формі відкритих даних, розпорядником яких є
Андрївська сільська рада

Розділ І. Загальні положення

 1. Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних Андріївської сільської ради (далі - Положення) визначає принципи роботи сільської ради щодо розвитку відкритих даних, їх розробки та оприлюднення на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних data.gov.ua.
 2. Сільська рада в процесі реалізації політики відкритих даних керується такими принципами Міжнародної хартії відкритих даних: відкритість за замовчуванням, чіткість та оперативність, доступність та використання, порівнюваність та інтероперабельність, розвиток електронного врядування та залучення громадян, інклюзивний розвиток та інновації.
 3. Положення обов’язкове до виконання всіма структурними підрозділами виконавчого апарату та виконавчого комітету сільської ради .
 4. Координацію роботи щодо розвитку відкритих даних у сільській раді здійснює загально-організаційний відділ виконавчого апарату сільської ради.
 5. Порядок розроблено відповідно до статей 34, 40 Конституції України, законів України «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації» ( в частині змін від 21.04.2015), «Про місцеве самоврядування в Україні», постанов Кабінету Міністрів України від 21.10.2015 № 835 «Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних», від 30.11.2016 № 867 «Деякі питання оприлюднення публічної інформації у формі відкритих даних» (затвердження Порядку ведення Єдиного державного веб-порталу відкритих даних), від 20.12.2017 № 1100 «Про внесення змін до Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних», від 17.04.2019 № 409 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету міністрів України щодо відкритих даних» та інших законодавчих актів, які регламентують відносини щодо надання інформації, а також на виконання Регламенту сільської ради, регламенту виконавчого комітету сільської ради, інших розпорядчих документів.
 6. Основні терміни:

Відкриті дані (формат відкритих даних) - це систематизована інформація, доступна через мережу Інтернет, у форматі, що дозволяє її автоматизоване оброблення електронними засобами, вільний та безоплатний доступ до неї, а також її подальше використання.                                                     

Єдиний портал відкритих даних України - веб-портал, призначений для забезпечення надання доступу до публічної інформації у формі відкритих даних та передбачає доступ до інформації органів влади з можливістю її наступного використання, адміністратором та держателем якого є Державне агентство з електронного урядування України.

Інтерфейс прикладного програмування (server-side Web API) - набір готових функцій, що надається у вигляді сервісу для використання в зовнішніх прикладних програмах для забезпечення динамічного доступу до наборів даних.

Інтероперабельність означає взаємодію, тобто здатність різних структур, груп і організацій працювати спільно. У даному випадку, мова йде про здатність до взаємодії - чи «перемішуванню» різних наборів даних.

Конвертування - процес, результатом якого є перетворення даних із поточного формату в інший.

Метаінформація про дані (метадані) - це структуровані дані, що є характеристиками описових сутностей даних для їх ідентифікації, пошуку, оцінки, управління ними.

Набір даних - це набір пов’язаних між собою цифрових документів або цифровий документ, що містить відкриті дані та складається зі структурованої сукупності однорідних значень (записів), включає поля даних та метаінформацію про них.

Оприлюднення набору даних - розміщення та оновлення розпорядником інформації наборів даних на офіційному веб-сайті розпорядника інформації, на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних та забезпечення доступу до наборів даних за допомогою інтерфейсу прикладного програмування.

Паспорт набору даних - сукупність метаданих, що містить опис набору даних, необхідний для його ідентифікації та використання.

Структура набору даних - сукупність метаданих, що містять опис складу (елементів) набору даних, їхній формат, параметри та призначення.

Реєстр наборів даних - систематизований перелік наборів даних, який дає змогу ідентифікувати кожен із оприлюднених наборів даних, отримати їх головні параметри, зокрема гіперпосилання, для доступу до набору даних в Інтернеті.

Розділ II. Про набори даних, які підлягають
оприлюдненню у формі відкритих даних

 1. Публічна інформація у формі відкритих даних - це публічна інформація у форматі, що дозволяє її автоматизоване оброблення електронними засобами, вільний та безоплатний доступ до неї, а також її подальше використання.
 2. Розпорядники інформації зобов’язані оприлюднювати і регулярно оновлювати публічну інформацію на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних.
 3. Оприлюднення набору даних на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних передбачає можливість їх перегляду і завантаження безоплатно та без проведення додаткової реєстрації, ідентифікації, авторизації, проходження автоматизованого тесту для розрізнення користувачів чи інших обмежень.
 4. На сторінці кожного набору даних, розпорядник інформації розміщує таку інформацію: «Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» публічна інформація у формі відкритих даних оприлюднюється для вільного та безоплатного доступу до неї. Відкриті дані дозволені для їх подальшого вільного використання та поширення.

Будь-яка особа може вільно копіювати, публікувати, поширювати, використовувати, зокрема в комерційних цілях, у поєднанні з іншою інформацією або шляхом включення до складу власного продукту відкриті дані з обов’язковим посиланням на джерело їх отримання.

Умовою будь-якого подальшого використання відкритих даних є обов’язкове посилання на джерело їх отримання (у тому числі гіперпосилання на веб-сторінку відкритих даних розпорядника інформації)».

 1. Сторінка набору даних на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних повинна містити форму для зворотного зв’язку користувачів з розпорядником інформації шляхом надсилання пропозицій, відгуків тощо.

Форма для зворотного зв’язку може включати форму для залишення коментарів на сторінці набору даних, гіперпосилання на таку форму чи надіслання листа електронною поштою на адресу відповідальної особи розпорядника інформації.

 1. Загально-організаційний відділ виконавчого апарату сільської ради є відповідальним за організацію оприлюднення інформації, розпорядником якої є Андріївська сільська рада, що підлягає оприлюдненню у формі відкритих даних на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних.
 2. Структурні підрозділи виконавчого комітету сільської ради надають інформацію загально-організаційному відділу виконавчого апарату сільської ради відповідно до переліку наборів даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, розпорядником яких є Андріївська сільська рада, не пізніше п’яти робочих днів з моменту її створення або оновлення, з метою її оприлюднення на Єдиному веб-порталі відкритих даних.
 3. Керівники структурних підрозділів виконавчого комітету сільської ради :
 • несуть персональну відповідальність за підготовку, передачу, достовірність та актуальність інформації, що підлягає оприлюдненню у формі відкритих даних;
 • визначення періодичності оновлення наборів даних, які перебувають у їх володінні та оприлюднення, якщо інше не передбачено законодавством.

Розділ ПІ. Формати і стандарти відкритих даних

 1. Сільська рада організовує процес управління даними таким чином, щоб максимально спростити та автоматизувати процеси створення, публікації та оновлення наборів даних, а також обмін даних всередині селищної ради . Це відбувається шляхом створення єдиних наскрізних ідентифікаторів, єдиних стандартів та форматів для створення та публікації наборів даних.
 2. Відкриті дані публікуються на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних DATA.GOV.UA в машинописному форматі. Для баз даних, які є в розпорядженні сільської ради, передбачається автоматичне вивантаження наборів даних у машинописному форматі з довідниками або/і розроблення інтерфейсу прикладного програмування (АРІ).
 3. Рекомендованими форматами для публікації даних на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних DATA.GOV.UA є:
 • CSV - для табличних даних;
 • JSON та XML - для ієрархічних даних;
 • GeoJSON - для геопросторових даних;
 • GTFS - для транспортних даних.
 1. Для зберігання й публікації даних потрібно використовувати кодування UTF-8 універсального стандарту Unicode.
 2. Для спрощення роботи з даними для кінцевих користувачів можна дублювати табличні дані у форматах XLS/XLSX та ODS, а також публікувати геопросторові дані у форматі SHP (SHP+SHX+DBF).
 3. Не допускається публікація інформації на Порталі відкритих даних у форматах JPEG, TIFF, PDF, DOC/DOCX та інших немашинописних форматах.
 4. Будь-яка важлива інформація у текстових форматах (DOC/DOCX), форматах зображень (PNG, JPEG, TIFF), комплексних форматах (PDF, DjVu) та інших може бути оприлюднена у відповідних розділах на офіційному веб-сайті сільської ради.
 5. Для зв’язку між різними таблицями в рамках одного чи кількох наборів даних слід забезпечити максимально широке використання таких ідентифікаторів:
 • ідентифікатор відповідно до державних статистичних класифікаторів (наприклад, код ЄДРПОУ);
 • унікальний ідентифікатор бази даних, який має запис у базі даних;
 • будь-яка інша змінна, яка б містила унікальні значення, що дозволяють ідентифікувати потрібний рядок, а в разі відсутності такої змінної варто використати ціле значення (цифру), яка збільшується автоматично при додаванні нових записів;
 • в окремих випадках ідентифікатор може складатися з кількох змінних, що має бути зазначено в метаданих.
 1. Кожна таблиця, призначена для публікації на Єдиному державному веб- порталі відкритих даних DATA.GOV.UA, повинна містити щонайменше один стовпець (поле) для ідентифікації значень. За можливості слід користуватися універсальними ідентифікаторами національного чи міжнародного рівня.

Дані, що експортуються з баз даних, не повинні містити змінних, закодованих внутрішніми кодами цієї бази даних, за винятком випадків, коли цей код виконує роль ідентифікатора. У такому разі закодоване значення має супроводжуватися відповідним довідником.

У випадку, якщо дані експортуються з баз даних, до них повинні бути також додані довідники, які розшифровують значення. Довідники повинні оновлюватися в міру необхідності.                                                              ,

 1. В сільській раді використовують такі стандартні форми запису:
 • дата та час: міжнародний стандарт ISO 8601.
 • число: крапка.
 • координата: роздільником цілої і десяткової частини у випадку означення координати є крапка.
 1. Формат публікації та структура даних для кожного конкретного набору даних, а також перелік ідентифікаторів, що використовуються в кожному конкретному випадку, визначаються відповідальною особою за відкриті дані сільської ради на основі аудиту, рекомендацій за підсумками аудиту, рекомендацій Державного агентства з питань електронного урядування, за результатами обговорення з громадськістю, експертами.

3.12.Змінні, що часто використовуються в різних наборах (імена, адреси, контактні номери телефонів, тощо) повинні бути стандартизовані.

 1. Контроль за публікацією, форматом та структурою даних здійснює загально-організаційний відділ виконавчого апарату сільської ради. Не рідше одного разу на квартал проводиться аналіз опублікованих наборів даних. За результатами аналізу набори, які не відповідають формату та стандарту, повинні бути виправлені.
 2. Створення нових наборів даних, програмних комплексів має передбачати інтероперабельність із наборами даних, що вже оприлюднені.

Розділ IV. Оприлюднення наборів даних на Єдиному
державному веб-порталі відкритих даних

 1. Публічна інформація у формі відкритих даних сільської ради оприлюднюється на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних data.gov.ua.

4.2.Оприлюднення наборів даних на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних DATA.GOV.UA(flani - Портал) адмініструє та підтримує загально-організаційний відділ виконавчого апарату сільської ради (далі - загально-організаційний відділ).

4.3.Загально-організаційний відділ:

 • відповідає за комунікацію з розпорядниками інформації та користувачами Порталу;
 • забезпечує роботу зворотного зв’язку на Порталі;
 • здійснює контроль щодо публікації та оновлення даних на Порталі.
 1. Загально-організаційний відділ має право звертатись до працівників структурних підрозділів сільської ради щодо виправлення помилок чи необхідності оприлюднення наборів даних.

4.5.Оприлюднення наборів даних на Порталі здійснюється безоплатно.

  1. Набори даних оприлюднюються в їхній первинній (неагрегованій) формі.
  2. Публікація наборів даних на Порталі відбувається відповідно до Переліку наборів даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, визначеного графіку, формату та структури наборів даних.
  3. У персональному електронному кабінеті є можливість:
 • оприлюднення та оновлення наборів даних, у тому числі7за допомогою інтерфейсу прикладного програмування;
 • оприлюднення метаданих, зокрема структури наборів даних;
 • отримання зворотного зв’язку від користувачів Порталу.
  1. Доступ до оприлюднених наборів даних надається за допомогою АРІ, якщо відповідний набір даних містить великий обсяг інформації і часто оновлюється (щотижня або частіше).

4.10.Інтерфейс прикладного програмування має забезпечувати можливість автоматизованого (без участі людини) доступу до всієї інформації оприлюдненого набору даних шляхом їх перегляду та читання (без можливості внесення змін) за запитом у цілодобовому режимі.

 1. Кожен АРІ повинен мати документацію і бути відкритим, опублікованим на Порталі.
 2. Набори даних повинні бути описані на рівні метаданих. Зокрема, всі набори даних, що рекомендуються до публікації за результатами проведеного аудиту, матимуть паспорти даних, що містять опис структури, формат, дату створення, періоди оновлення, розпорядника даних та іншу інформацію (метадані) для кожного набору, що оприлюднюється.
 3. На сторінці кожного набору даних розміщуються:
 • назва та опис набору даних, а також версія, період охоплення та частота оновлення (за умови актуальності цих категорій для відповідного набору);
 • структура набору даних у форматі, що дає змогу їх автоматизовано обробляти електронними засобами (машинозчитування) з метою повторного використання (електронний документ, який може бути завантажений, або інтерфейс прикладного програмування);
 • набір даних в одному чи кількох форматах, визначених цим Порядком;
 • форма для зворотного зв’язку користувачів"
 • інформація щодо подальшого використання набору даних.
 1. Паспорт набору даних повинен містити такі елементи:
 • ідентифікаційний номер набору даних;
 • назву набору даних (до 254 символів);
 • стислий опис змісту набору даних (до 4000 символів);
 • відомості про мову інформації, яка міститься в наборі даних;
 • формат (формати), в якому (яких) доступний набір даних;
 • формат стиснення набору даних (за наявності такого стиснення);
 • дату і час першого оприлюднення набору даних;
 • дату і час внесення останніх змін до набору даних;
 • дату актуальності даних у наборі даних;
 • періодичність оновлення набору даних;
 • ключові слова, які відображають основний зміст набору даних;
 • гіперпосилання на набір даних (електронний документ для завантаження або інтерфейс прикладного програмування);
 • гіперпосилання на структуру набору даних (електронний документ для завантаження або інтерфейс прикладного програмування);
 • відомості про розпорядника інформації, у володінні якого перебуває набір даних;
 • відомості про відповідальну особу розпорядника інформації, адресу її електронної пошти.
 1. Паспорт набору даних може також містити гіперпосилання на попередні версії набору даних, номери версій набору даних, а також інші елементи.
 2. Структура набору даних включає опис складу (елементів) набору даних, їх формат, параметри та призначення. Структура набору даних оприлюднюється у форматах XSD, JSON, CSV або аналогічних.
 3. Оновлення даних:

Періодичність оновлення наборів даних фіксується у паспорті наборів даних. При цьому враховується суспільний інтерес та корисність наборів даних.

У випадку, якщо набір даних оприлюднюється за допомогою АРІ (інтерфейсу прикладного програмування), то оновлення повинно відбуватись одразу після внесення змін.

У випадку, якщо набір даних має планову періодичність, то такою має бути й частота оновлення (щоденно, щотижня, щомісяця, щокварталу, щопівроку, щороку тощо).

4.19. Оприлюднення даних, які містять персональні дані: Публічна інформація, що містить персональні дані фізичної особи, оприлюднюється у формі відкритих даних у разі додержання однієї з таких умов:

 • персональні дані знеособлені та захищені відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;
 • фізичні особи (суб’єкти даних), персональні дані яких містяться в інформації у формі відкритих даних, надали свою згоду на поширення таких даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;
 • надання чи оприлюднення такої інформації передбачено законом;
 • обмеження доступу до такої інформації (віднесення її до інформації з обмеженим доступом) заборонено законом.

Перед оприлюдненням набору даних потрібно провести його перевірку щодо наявності персональних даних та дотримання вимог Закону України «Про захист персональних даних».

Згідно зі ст. 5 Закону України «Про захист персональних даних», не є конфіденційною інформацією персональні дані, що стосуються здійснення особою, яка займає посаду, пов’язану з виконанням функцій держави або органів місцевого самоврядування, посадових або службових повноважень.

Персональні дані, зазначені у декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, оформлені за формою і в порядку, встановленими Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції», не належать до інформації з обмеженим доступом, крім відомостей, визначених Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції».

Не належить до інформації з обмеженим доступом інформація про отримання в будь-якій формі фізичною особою бюджетних коштів, державного чи комунального майна, крім випадків, передбачених ст. 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації».

При підготовці для оприлюднення набору даних відповідальний працівник повинен провести перевірку вказаного набору на наявність та/чи можливість ідентифікації персональної інформації в ньому. Для цього потрібно перевірити, чи не опубліковано іншого набору даних, який, у поєднанні з тим набором, який планується до оприлюднення, дозволить ідентифікувати особу.

Публікація набору даних можлива у випадку, якщо доступ до персональних даних обмежено, якщо інше не передбачено законом.

У випадку, якщо набір даних містить персональні дані, потрібно де персоніфікувати дані шляхом видалення чи закодування персональних даних.

Необхідно слідкувати за тим, щоб оприлюднені чи заплановані до оприлюднення набори даних унеможливили розкопування персональних даних.

Розділ V. Аудит даних

 1. .Проведення аудиту даних, що підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, підвищує обізнаність, покращує управління даними та сприяє їхньому використанню.
 1. Аудит допомагає виявити дублювання зусиль щодо збору та публікації даних, виявляє ділянки, які потребують додаткової роботи, вкладень, що дозволяє краще розподілити ресурси сільської ради.
 2. Аудит даних у сільській раді можуть проводити як працівники сільської ради, так і запрошені ззовні експерти (далі - аудитор), яким повинні бути надані розпорядженням голови сільської ради відповідні повноваження щодо доступу до баз даних.
 3. Координацію проведення аудиту здійснює загальний відділ виконавчого апарату обласної ради.
 4. Результати аудиту оформлюються та оприлюднюються у вигляді звіту, рекомендацій.
 5. На основі аудиту формується реєстр даних сільської ради для визначення пріоритетних наборів даних. Реєстр даних сільської ради є основою для формування Переліку наборів даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних.

Розділ VI. Порядок функціонування і ведення системи обліку публічної
інформації, розпорядником яких є виконавчі органи сільської ради

  1. Система обліку публічної інформації (далі - Система обліку) - це електронна база даних, що містить інформацію про документи, які перебувають у суб’єктів владних повноважень.
  2. Загально-організаційний відділ виконавчого апарату сільської ради

організовує функціонування системи обліку та збір відповідної інформації, ЗДІЙСНЮЄ моніторинг ЩОДО оновлення інформації.                

  1. Фахівець, що здійснює обробку інформації забезпечує:

внесення підготовленої та наданої у встановленому порядку фахівцями структурних підрозділів сільської ради інформації про документи в систему обліку;

оприлюднення Реєстру документів на веб-порталі;

вживає заходів щодо недопущення несанкціонованого доступу до системи обліку;                                                                                  

технічну підтримку стабільної роботи системи обліку.

  1. З метою підтримки системи обліку в актуальному стані структурні підрозділи сільської ради (розробники документів) надсилають на електронну скриньку сільської ради документи для опрацювання.
  2. Формування системи обліку відбувається на підставі інформації про документ, що міститься в обліковій картці (додається).
  3. Інформація про документ вноситься до системи обліку не пізніше 5 робочих днів від дати його реєстрації.
  4. Внесення до системи обліку відомостей про документи здійснюється з урахуванням частини сьомої статті 6 Закону.

6.8. Безпосередній доступ до документів, відомості яких оприлюднено у системі обліку, надається запитувачам на підставі запитів на інформацію.

РОЗДІЛ VII. Використання даних

 1. Публічна інформація у формі відкритих даних публікується за відкритою ліцензією.
 2. Публічна інформація у формі відкритих даних є дозволеними для їх подальшого вільного використання та поширення. Будь-яка особа може вільно копіювати, публікувати, поширювати, використовувати, у тому числі в комерційних цілях, у поєднанні з іншою інформацією або шляхом включення до складу власного продукту, публічну інформацію у формі відкритих даних з обов’язковим посиланням на джерело отримання такої інформації.
 3. Сільська рада не несе відповідальності щодо даних, інформаційних продуктів та інструментів, створених на основі чи з використанням опублікованих наборів даних зовнішніми користувачами.
 4. Публічна інформація у формі відкритих даних використовується без оплати та вимоги реєстрації, без обмежень щодо використання, без ліцензійних обмежень.
 5. Під час використання даних у продуктах чи сервісах обов’язковим є посилання на першоджерело даних (гіперпосилання).

Розділ VIII. Відповідальність за публікацію відкритих даних

 1. .Відповідальність за оприлюднення публічної інформації у формі відкритих даних несуть особи, визначені відповідальними розпорядженням голови сільської ради.
 1. Відповідальність за порушення законодавства про доступ до публічної інформації несуть особи, винні у вчиненні порушень, передбачених ст. 24 Закону України «Про доступ до публічної інформації».

Відповідно до ст. 212-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення, порушення Закону України «Про доступ до публічної інформації», а саме: необґрунтоване віднесення інформації до інформації з обмеженим доступом, ненадання відповіді на запит на інформацію, ненадання інформації, неправомірна відмова в наданні інформації, несвоєчасне або неповне надання інформації, надання недостовірної інформації, тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від двадцяти п’яти до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

 

 1. Сільська рада звільняється від відповідальності за інтерпретацію даних, продукти та сервіси, які створені сторонніми користувачами на основі наборів даних, оприлюднених на Порталі.

 

Розділ IX. Робота з користувачами даних

 1. .Андріївська сільська рада, її виконавчий апарат, структурні підрозділи виконавчого комітету можуть співпрацювати з іншими органами влади, місцевого самоврядування, громадськістю, науковим середовищем, бізнесом, які зацікавлені у створенні та використанні публічної інформації у формі відкритих даних.
 1. Сільська рада спільно з партнерами може створювати на основі відкритих даних веб-візуалізації, інструменти, продукти та сервіси, планувати кошти в бюджеті на розвиток відкритих даних, розроблення АРІ, сервісів, проведення заходів тощо.
 2. Сільська рада співпрацює з зацікавленими особами у сфері відкритих даних (бізнес, громадський сектор, IT-середовище, навчальні заклади, органи виконавчої влади) щодо потреби в даних, їхньої якості та періодів оновлення, перспективи використання.
 3. Сільська рада сприяє реалізації політики відкритих даних на території громади ; може брати участь у проектах, пов’язаних із відкритими даними.

Розділ X. Прикінцеві положення

 1. .Положення підлягає перегляду щороку після оцінки виконання завдань та проведеного аудиту наборів даних у формі відкритих даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних.
 1. Під час перегляду Положення можуть відбуватися консультації з громадськістю, зацікавленими сторонами.

 Керуюча справами (секретар) виконавчого комітету                                                     Г.П. Сищенко

 

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь