A A A K K K
для людей із порушенням зору
Андріївська сільська військова адміністрація
Краматорський район Донецька область

Положення про здійснення закупівель, робіт і послуг у системі електронних державних закупівель ProZorro

Додаток 3

до рішення виконкому

                                                                                                 від 21.01.2019 № 25

ПОЛОЖЕННЯ

про здійснення закупівель товарів, робіт і послуг Андріївською сільською радою Словянського району Донецької  області у системі електронних державних закупівель ProZorro

1.Загальні положення

1.1.Це Положення встановлює загальний порядок придбання товарів в рамках Пілотного проекту щодо впровадження системи електронних закупівель (далі - Пілотний проект) та регулює відносини, що виникають при проведенні процедури придбання товарів, робіт та послуг у системі електронних закупівель.

1.2. Придбання товарів, робіт і послуг складається з таких етапів: електронна реєстрація; електронне оприлюднення інформації про закупівлі; електронний доступ до інформації про закупівлі; електронне подання пропозицій конкурсних торгів; електронне оцінювання пропозицій конкурсних торгів; електронне оприлюднення інформації про визначення переможця.

1.3. Закупівля товарів, робіт та послуг здійснюється відповідно до Додатку до річного плану закупівель Андріївської ільської ради Словянського району Донецької області та змін до нього.

1.4. Для подання пропозицій, проведення аукціону, аналізу пропозицій на предмет відповідності учасника кваліфікаційним вимогам, технічним вимогам до предмета закупівлі визначаються такі строки:

подання пропозицій - від 3 до 7 робочих днів з моменту оприлюднення оголошення про проведення закупівель;

уточнення технічних вимог до товару - від 3 до 5 робочих днів з моменту початку подання пропозицій;

аналіз пропозиції - протягом 3 робочих днів з дня закінчення проведення аукціону;

укладання договору про закупівлю - від 3 до 10 робочих днів з моменту оприлюднення інформації про визначення переможця.

1.5. У цьому Положенні наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

електронний майданчик - апаратно-програмний комплекс (програмне забезпечення), що функціонує в мережі Інтернет, який є частиною системи електронних закупівель, та забезпечує закупівельникам безоплатну реєстрацію та користування сервісами системи електронних

закупівель з автоматичним обміном інформацією щодо процесу закупівлі товарів на електронних майданчиках;

електронний реверсивний аукціонпроцес пониження ціни пропозицій учасників, починаючи з найвищої до найнижчої, що проводиться в три раунди. Під час електронного реверсивного аукціону кожному учаснику забезпечується доступ до інформації стосовно цін, запропонованих учасниками, та їх місцезнаходження;

замовники - розпорядники коштів сільського бюджету, комунальні підприємства, що беруть участь у Пілотному проекті та мають потребу у закупівлі товарів;

користувач системи - будь-яка фізична або юридична особа, яка зареєструвалась в системі електронних закупівель;

система електронних закупівель (далі - система) – програмний комплекс, розроблений для проведення Пілотного проекту та призначений для автоматизації відбору постачальників товарів, визначених замовником шляхом проведення електронного реверсивного аукціону. Система складається з бази даних, модулю електронного реверсивного аукціону та електронних майданчиків, через які здійснюється доступ до системи. Система повинна бути загальнодоступною і гарантувати недискримінацію та рівний доступ до інформації всім користувачам;

закупівлі - процес здійснення закупівель товарів на електронних майданчиках (торги).

учасники – фізичні та юридичні особи, що є користувачами системи, які подали в електронному вигляді пропозицію для участі в закупівлях, оголошених замовником.

2. Сфера застосування Положення

2.1. Положення застосовується для всіх закупівель товарів, робіт і послуг Андріївською сільською радою Слов'ського району Донецької області, які він здійснює за кошти сільського бюджету за умови, що вартість закупівлі товарів (послуг) дорівнює або перевищує 200 тис. грн., а робіт - 1.5 мільйона гривень.

2.2. Під час здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг, вартість яких є меншою за вартість, яка встановлена у пункті 2.1 цього Положення, замовники також можуть використовувати електронну систему закупівель з метою відбору постачальника товару (товарів) чи надавача послуги (послуг) для укладення договору.

2.3. У разі здійснення закупівель товарів, робіт і послуг без використання електронної системи закупівель, за умови, що вартість предмета закупівлі дорівнює або перевищує 50 тис. грн. та є меншою за вартість, що встановлена в абзацах другому і третьому ч. 1 ст. 2 Закону України “Про публічні закупівлі “, замовники обов’язково оприлюднюють звіт про укладені договори в системі електронних закупівель згідно ст. 10 цього Закону.

2.4. Дія цього Положення не поширюється на випадки, якщо предметом закупівлі є:

- товари, роботи та послуги стосовно яких відсутня конкуренція на відповідному ринку, внаслідок чого закупівля може бути проведена лише у одного постачальника, за відсутності при цьому альтернативи;

- товари, роботи та послуги стосовно яких замовником було двічі опубліковано оголошення про проведення закупівель, які внаслідок відсутності пропозицій від учасників визнані такими, що не відбулись;

- з розрахунково-касового обслуговування при здійсненні банківських операцій;

- закупівля яких здійснюється для підготовки і проведення виборів та референдумів;

- товари та роботи, які мають складний/спеціалізований характер;

- продуктів харчування для закладів освіти за умови обґрунтованої нагальної потреби у закупівлі;

- адміністративних послуг;

- товарів, робіт і послуг, на які встановлено фіксовані та регульовані ціни;

- роботи та послуги (будівництво, реконструкція (модернізація), ремонт, тощо), виконання яких здійснюється із залученням коштів мешканців, підприємств, організацій тощо;

- проектування та здійснення технічного нагляд під час будівництва, реконструкції (модернізації) та ремонту об’єктів;

- товари та послуги, необхідні для проведення дитячих фестивалів та конкурсів, організації гастрольних поїздок творчих колективів; організації загальноміських, загальнодержавних свят, фестивалів, мистецьких, молодіжних, культурно-масових та спортивних заходів; організація прийому, обслуговуванню та проживанню делегацій та гостей селища;

- нагальна потреба у здійсненні закупівлі у зв’язку з виникненням обставин, які унеможливлюють дотримання замовниками строків для проведення електронних закупівель, а саме пов’язаних з негайною ліквідацією наслідків аварійних ситуацій та інших форс-мажорних обставин.

 

3. Реєстрація в системі електронних закупівель

 

3.1.Замовник реєструється в системі у відповідності до регламенту роботи електронного майданчика, обраного ним.

3.2.Замовник має право зареєструватись на декількох електронних майданчиках.

 

4. Порядок здійснення закупівель

 

4.1.Замовник з метою придбання визначених товарів оприлюднює в системі оголошення про проведення закупівель.

4.2.Відповідальний представник замовника на підставі документів (кваліфікаційні, технічні та якісні вимоги до предмету закупівлі, істотні умови договору, тощо) формує в системі оголошення про закупівлю.

4.3.В оголошенні про проведення закупівель обов’язково зазначається: найменування замовника, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження;

розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість товару;

найменування предмета закупівлі та код відповідно до класифікатора; кількість товарів; місце поставки товарів; строк поставки товарів;

спосіб та час доставки, механізм оплати за доставку товару; технічні вимоги до товару та спосіб їх підтвердження; вимоги до кваліфікації учасників та спосіб їх підтвердження; дата та час закінчення подання запитів на уточнення та/або запитань щодо закупівель;

дата, час початку подання пропозицій; дата, час закінчення подання пропозицій;

дата, час проведення електронного реверсивного аукціону та його умови (крок аукціону може становити 0,5 - 3% очікуваної вартості товару); іншу необхідну інформацію.

Технічні вимоги до предмета закупівлі та/або кваліфікаційні вимоги до учасників процедури закупівлі зі способами їх підтвердження можуть також зазначатися замовником в окремому документі, який одночасно опубліковується з оголошенням про проведення закупівель (документація закупівель). Вказані вимоги не повинні носити дискримінаційний характер та сприяти зниженню конкуренції. Якщо технічні вимоги обґрунтовано містять

посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, джерело походження товару або виробника, замовник може зазначити “або еквівалент”.

4.4.Одночасно з розміщенням оголошення про проведення закупівель замовник повинен оприлюднити в системі документацію закупівель (за наявності), проект договору про придбання товару або істотні умови договору.

4.5.У разі якщо замовник отримує запитання, уточнення від користувачів системи щодо технічних вимог до товару та/або вимог до кваліфікації учасників, він надає відповідь через систему протягом 2 робочих днів з моменту їх розміщення, але не пізніше дати початку подання пропозицій.

У разі необхідності замовник може внести відповідні зміни до технічних вимог до товару та/або вимог до кваліфікації учасників та оприлюднити їх у системі.

4.6.Ранжування усіх поданих пропозицій здійснюється системою автоматично за ціною, формуючи рейтинги позиції учасників. Дана інформація автоматично оприлюднюється системою одразу після завершення електронного реверсивного аукціону.

4.7.Учасник, який подав пропозицію з найнижчою ціною, повинен протягом 1 наступного робочого дня після аукціону прикріпити у систему кваліфікаційні документи згідно з вимогами Замовника.

Замовник у строк, що становить не більше ніж 3 робочі дні з дня закінчення електронного реверсивного аукціону, аналізує визначену системою пропозицію з найнижчою ціною на предмет відповідності учасника, що її подав, вимогам до кваліфікації учасників, а запропонованого товару - зазначеним технічним вимогам до товару в оголошенні та/або документації закупівель.

У разі відповідності пропозиції учасника вимогам замовника, що зазначені у оголошенні про проведення закупівель та/або документації закупівель, такий учасник визнається переможцем закупівель.

Пропозиції інших учасників у такому випадку не розглядаються.

Якщо пропозиція учасника не відповідає технічним вимогам до товару та/або вимогам до кваліфікації учасників, замовник відхиляє пропозицію. Підстави відхилення оприлюднюються в системі протягом 1 робочого дня з дня прийняття такого рішення.

У разі відхилення пропозиції учасника, який запропонував найнижчу ціну, в такому ж порядку розглядається наступна пропозиція з найнижчою ціною, визначена системою.

Якщо після відхилення не залишиться жодних пропозицій, закупівля визнається такою, що не відбулась.

4.8.Інформація про визначення переможця обов’язково оприлюднюється замовником у системі у день прийняття ним рішення про визначення переможця.

4.9.Документи, що підтверджують відповідність вимогам до кваліфікації учасників та/або відповідність товарів технічним вимогам, надаються замовнику в електронному вигляді переможцем протягом 2 робочих днів після завершення електронного реверсивного аукціону.

4.10.Договір про придбання товару укладається між замовником і переможцем не раніше ніж через 3 робочі дні та не пізніше 10 робочих днів з моменту оприлюднення інформації про визначення переможця з врахуванням положень розділу 5 рекомендацій.

4.11.Договір з переможцем не укладається у разі ненадання або несвоєчасного надання переможцем документів відповідно до пункту 4.9 Рекомендацій.

4.12.Після укладення договору про придбання товару замовник зобов’язаний його оприлюднити в системі протягом 3 робочих днів з моменту його укладання.

4.13.У разі неукладання договору у випадках, передбачених пунктом 4.11 рекомендацій, замовник розглядає пропозиції наступного учасника, якого визначила система, у порядку, передбаченому пунктами 4.7 - 4.10 рекомендації.

 

5. Оскарження закупівель

 

5.1.Користувач системи має право оскаржити рішення дії або бездіяльність, вчиненні у процесі проведення закупівель протягом 1 робочого дня з моменту їх вчинення.

Результати закупівель можуть бути оскаржені протягом 5 робочих днів з моменту оприлюднення інформації про визначення переможця, але не пізніше дня укладення договору про придбання товару.

Скарги, які стосуються технічних вимог до товару, вимог до кваліфікації учасників, можуть подаватися у будь-який строк після оголошення про проведення закупівель, але до початку строку, встановленого для подання пропозицій.

5.2.Скарга подається користувачем системи або учасником в електронній формі через сервіс системи та повинна містити таку інформацію:

найменування замовника, рішення, дії або бездіяльність якого оскаржуються;

номер оголошення про проведення закупівель, що оскаржуються;

підстави подання скарги;

вимоги до замовника та їх обґрунтування (обставини, в яких скаржник вбачає порушення закупівлі з посиланням на регламент (положення) або діюче законодавство);

ідентифікаційні дані (найменування, код ЄДРПОУ для юридичних осіб-резидентів, ПІБ, місце реєстрації (проживання) фізичних осіб, найменування, реєстраційний номер, країна резидентства - для юридичних осіб-нерезидентів) особи, яка подала скаргу.

5.3.Замовник повинен у строк, що не перевищує 2 робочі дні з дня реєстрації скарги в системі, оприлюднити в системі інформацію про час і місце розгляду скарги.

Для розгляду скарги замовник залучає за згодою з правом дорадчого голосу представників Мінекономрозвитку, ГО “Трансперенсі Інтернешнл Україна”, ГО “Прозорі закупівлі” та суб’єкта господарювання, що володіє електронним майданчиком.Замовник має право залучати для отримання консультацій та експертних висновків представників державних органів (за погодженням з керівниками державних органів), експертів та спеціалістів, які не є пов’язаними особами та володіють спеціальними знаннями, необхідними для професійного та неупередженого розгляду скарги.

Розгляд скарги є відкритим, усі бажаючі можуть бути присутніми на розгляді.

5.4.У разі отримання замовником скарги із відомостями стосовно явних порушень під час проведення закупівель замовник має право на добровільній основі вжити дієвих заходів щодо їх усунення, у тому числі прийняти рішення про призупинення закупівель до усунення таких порушень з оприлюдненням такої інформації в системі.

5.5.Замовник зобов’язаний розглянути скаргу протягом 5 днів з моменту її реєстрації в системі та прийняти обґрунтоване рішення.

5.6.У результаті розгляду скарги замовником може прийматися рішення про встановлення або відсутність порушень процедури закупівлі, необхідність вжиття заходів щодо усунення порушень, а також про перегляд рішення стосовно визначення переможця.

5.7.Рішення, прийняте за результатами розгляду скарги, оприлюднюється в системі наступного дня після його прийняття.

5.8.Процес розгляду скарги не зупиняє процес проведення закупівель за виключенням обставин, передбачених пунктом 5.4. рекомендацій.

5.9.Замовник та переможець не мають право укладати договір у період призупинення закупівлі.

 

6. Прикінцеві положення

 

6.1. Положення набирає чинності з моменту його затвердження та діє у межах, які не суперечать законодавству України та Регламенту роботи системи пілотного проекту електронних державних закупівель.

 

Керуючий справами(секретар) виконкому                                                        Г.П.Сищенко

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь