Андріївська сільська військова адміністрація
Краматорський район Донецька область

на посаду спеціаліста ІІ категорії (із соціальних питань)

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ

для проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантної посади спеціаліста ІІ категорії (із соціальних питань) гуманітарного відділу   Андріївської сільської ради

 

І. Питання на перевірку знання Конституції України

1. Основні розділи Конституції України.

2. Основні риси Української держави за Конституцією України (статті 1, 2).

3. Форма правління в Україні (стаття 5).

4. Визнання найвищої соціальної цінності України (стаття 3).

5. Конституційний статус державної мови та мов національних меншин України (стаття 10).

6. Об'єкти права власності Українського народу (статті 13, 14).

7. Найважливіші функції держави (стаття 17).

8. Державні символи України (стаття 20).

9. Конституційне право на працю (стаття 43).

10. Конституційне право на освіту (стаття 53).

11. Конституційне право на соціальний захист (стаття 46).

12. Конституційне право на охорону здоров'я (стаття 49).

13. Обов'язки громадянина України (статті 65-68).

14. Право громадянина України на вибори (стаття 70).

15. Повноваження Верховної Ради України (стаття 85).

16. Питання, правове регулювання яких визначається та встановлюється виключно законами України (стаття 92).

17. Державний бюджет України (стаття 96).

18. Порядок обрання Президента України (стаття 103).

19. Повноваження Президента України (стаття 106).

20. Призначення, склад та введення в дію рішень Ради національної безпеки і оборони України (стаття 107).

21. Склад Кабінету Міністрів України (стаття 114).

22. Повноваження Кабінету Міністрів України (статті 116, 117).

23. Повноваження місцевих державних адміністрацій (стаття 119).

24. Статус прокуратури України за Конституцією України (стаття 121).

25. Система судів в Україні (стаття 125).

26. Основні засади судочинства в Україні (стаття 129).

27. Система адміністративно-територіального устрою України (стаття 133).

28. Питання нормативного регулювання Автономної Республіки Крим (стаття 137).

29. Повноваження Автономної Республіки Крим (стаття 138).

30. Органи місцевого самоврядування в Україні (стаття 140).

31. Повноваження територіальних громад за Конституцією України (стаття 143).

32. Статус та повноваження Конституційного Суду України (статті 147, 150).

33. Порядок подання законопроекту про внесення змін до Конституції України (стаття 154).

 II. Питання на перевірку знання Закону України "Про запобігання корупції".

1. Визначення термінів: пряме підпорядкування, близькі особи, корупційне правопорушення, корупція, потенційний конфлікт інтересів (стаття 1).

2. Суб'єкти, на яких поширюються дія закону України «Про запобігання корупції» (стаття 3).

3. Статус та склад Національного агентства з питань запобігання корупції (статті 4,5)

4. Повноваження Національного агентства з питань запобігання корупції (стаття 11).

5. Права Національного агентства з питань запобігання корупції (стаття 12).

6. Контроль за діяльністю Національного агентства з питань запобігання    корупції (стаття 14)

7. Національна доповідь щодо реалізації засад антикорупційної політики (стаття    20).

8.Обмеження щодо використання  службових  повноважень  чи  свого становища та  одержання подарунків (статті22, 23).

9. Обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності та обмеження спільної роботи близьких осіб (статті 25, 27).

10. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (стаття 28).

11. Заходи зовнішнього та самостійного врегулювання конфлікту інтересів (стаття 29).

12. Запобігання конфлікту інтересів у зв’язку з наявністю в    особи  підприємств  чи          корпоративних прав (стаття 36).

13. Вимоги до поведінки осіб (стаття 37).

14. Подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (стаття 45).

15. Встановлення своєчасності подання декларації та повна перевірка декларації (статті 49, 40).

16. Моніторинг способу життя суб’єктів декларування (стаття 51).

17. Державний захист осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції (стаття 53).

18. Заборона на одержання пільг, послуг і майна органами державної влади та органами  місцевого самоврядування (стаття 54).

19. Антикорупційна експертиза (стаття 55).

 20. Спеціальна перевірка (стаття 56).

21. Загальні засади запобігання корупції у діяльності юридичної особи (стаття 61).

22. Відповідальність за корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення (стаття 65).

ІІІ. Питання на перевірку знання Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування"

1. Поняття служби в органах місцевого самоврядування, посадової особи місцевого самоврядування за Законом України “Про службу в органах місцевого самоврядування” (статті 1,2).

2. Посади в органах місцевого самоврядування (стаття 3).

3. Основні принципи служби в органах місцевого самоврядування (стаття 4).

4. Право на службу в органах місцевого самоврядування (стаття 5).

5. Державна політика щодо служби в органах місцевого самоврядування (стаття 6).

6. Правове регулювання посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 7).

7. Основні обов’язки посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 8).

8. Основні права посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 9).

9.Прийняття на службу в органи місцевого самоврядування (стаття10).

10. Присяга посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 11).

11. Обмеження, пов’язані з прийняттям на службу в органах місцевого самоврядування (стаття 12).

12. Декларування доходів посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 13).

13. Класифікація посад в органах місцевого самоврядування (стаття 14).

14. Ранги посадових осіб місцевого самоврядування (стаття15).

15. Кадровий резерв служби в органах місцевого самоврядування (стаття 16)

16. Атестація посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 17).

17. Граничний вік перебування на службі в органах місцевого самоврядування (стаття 18).

18. Підстави припинення служби в органах місцевого самоврядування (стаття 20)

19. Оплата праці, відпустки та пенсійне забезпечення (стаття 21).

20. Відповідальність за порушення законодавства про службу в органах місцевого самоврядування (стаття 23).

ІV. Питання на перевірку знання Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні»"

1. Визначення термінів: територіальна громада, представницький орган місцевого самоврядування, виконавчі органи влади, делеговані повноваження, рівні бюджетів (стаття 1).

2. Основні принципи місцевого самоврядування (стаття 4)

3. Ради – представницькі органи місцевого самоврядування, виконавчі органи рад (статті 10,11).

4. Громадські слухання, органи самоорганізації населення, форми добровільного об’єднання громадян (статті 13,14,15).

5.Організаційно- правова, матеріальна і фінансова основи місцевого самоврядування, відносини органів місцевого самоврядування з підприємствами, установами та організаціями, що перебувають та не перебувають у комунальній власності відповідних територіальних громад. (статті 16,17,180

6. Виключна компетенція сільських, селищних рад (стаття 26)

7. Повноваження виконавчого органу сільської ради у сфері соціально-економічного і культурного розвитку, планування та обліку.( стаття 27)

8. Повноваження виконавчого органу сільської ради в галузі бюжету, фінансів і цін. (стаття 28)

9. Повноваження виконавчого органу сільської ради щодо управління комунальною власністю. ( стаття 29)

10. Повноваження виконавчого органу сільської ради галузі ЖКГ, побутового, торгівельного обслуговування, громадського харчування, транспорту та зв’язку (стаття 30).

11. Повноваження виконавчого органу сільської ради у галузі будівництва (стаття 31)

12. Повноваження виконавчого органу сільської ради у сфері освіти, охорони здоро’я, культури, фізкультури і спорту. (стаття 32)

13. Повноваження виконавчого органу сільської ради у сфері регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища. (стаття 33).

14. Повноваження виконавчого органу сільської ради у сфері соціального захисту населення. (стаття 34).

15. Повноваження виконавчого органу сільської ради у галузі зовнішньоекономічної діяльності (35 стаття).

16. Повноваження виконавчого органу сільської ради в галузі оборонної роботи (стаття 36).

17. Повноваження виконавчого органу сільської ради щодо вирішення питань адміністративно - територіального устрою, та забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян. ( статті 37,38)

18. Повноваження виконавчого органу сільської ради щодо відзначення державними нагородами України ті інші повноваження виконавчих органів сільських рад. (статті 39,40).

19. Повноваження сільського, селищного голови (стаття 42)

20. Повноваження районних і обласних рад (стаття 43)

21. Порядок формування рад (стаття 45)

22. Сесія ради (стаття 46)

23. Постійні комісії ради (стаття 47)

24. Депутат ради (стаття 49).

25. Секретар ради (стаття 50)

26 Виконавчий комітет сільської ради, його повноваження та організація роботи (статті     51,52,53).

27. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 59).

28. Право комунальної власності (стаття 60).

29. Місцеві бюджети та доходи місцевих бюджетів (статті 61,63)

30. видатки місцевих бюджетів (стаття 64).

31 Відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування перед територіальними громадами, державою та іншими суб2єктами господарювання (статті 75,76,77).

32. дострокове припинення повноважень ради, сільського голови, органі самоорганізації населення (стаття 78,79,80)

V. Перелік питань на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень спеціаліста ІІ категорії (із соціальних питань) гуманітарного відділу   Андріївської сільської ради.

1.Види державної допомоги сім'ям з дітьми (ст. 3 Закону України «Про державну допомогу сім'ям з дітьми»).

2.Допомога у зв’язку з вагітністю та пологами (право на допомогу, умови) (ст. 7,  8 Закону України «Про державну допомогу сім'ям з дітьми»).

3. Допомога на дітей одиноким матерям (ст. 18-1, 18-2, 18-3 Закону України «Про державну допомогу сім'ям з дітьми»).

4. Допомога на дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням (право на допомогу (ст. 16, 17, 18 Закону України «Про державну допомогу сім'ям з дітьми»).

5. Порядок надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям (ст. 4 Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям »).

6. Порядок звернення за призначенням державної соціальної допомоги та строки призначення державної соціальної допомоги (ст. 8, 9 Закону України «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам»).

7. Умови призначення державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам. Умови призначення державної соціальної допомоги на догляд (ст. 4, 7 Закону України «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам»).

8. Порядок призначення та виплати тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме. (ПКМУ від 22.02.2006 № 189).

9. Види компенсаційних виплат та допомог громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (ПКМУ від 12.07.2005 № 562; ПКМУ від 14.05.2015 № 285; ПКМУ від 03.04.1995 № 236).

10. Компенсації та пільги громадянам, віднесеним до категорії 1 - інваліди з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи, щодо яких встановлено причинний зв'язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, хворі внаслідок Чорнобильської катастрофи на променеву хворобу (ст. 20 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»).

11. Перелік документів, які подаються для призначення субсидії (ПКМУ від 21.10.1995 р. № 848 ).

12. Норми володіння (користування) загальною площею житла при призначенні житлової субсидії (ПКМУ від 21.10.1995 № 848).

13. Відповідальність громадян за подання недостовірної і неповної інформації про доходи та майновий стан поданих для призначення всіх видів державних допомог (ПКМУ від 21.10.1995 № 848).

14. Порядок виплати одноразової винагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання України "Мати - героїня" (ПКМУ від 28.02.2011 № 268)/

15. Щомісячна адресна допомога внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг (п. 5 Порядку надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг).

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь