Андріївська сільська військова адміністрація
Краматорський район Донецька область

Програма забезпечення молоді, учасників АТО та внутрішньо переміщених осіб житлом на території Андріївської ОТГ на 2019-2021 роки

Програма забезпечення молоді, учасників АТО та внутрішньо переміщених осіб житлом на території Андріївської ОТГ на 2019-2021 роки https://rada.info/upload/users_files/04342045/52fe1ac613bb02501a8ff8da98a2874d.docx

                                                                                  Додаток

                                                                                 до рішення сесії

                                                                                 Андріївської сільської ради

                                                                                 Від 19.02.2019 VII/21-547

                           

 

ПРОГРАМА

забезпечення молоді, учасників АТО та внутрішньо переміщених осіб житлом на території Андріївської сільської об’єднаної територіальної громади Слов’янського району Донецької області        

на 2019-2021 роки

 

 

2019 рік

 

ПАСПОРТ

Програми забезпечення молоді, учасників АТО та внутрішньо переміщених осіб житлом на території Андріївської сільської об’єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки

 

1.

Повна назва Програми

Програма забезпечення молоді, учасників АТО та внутрішньо переміщених осіб житлом на території Андріївської сільської об’єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки

2.

Підстава для розробки Програми

Постанова Кабінету Міністрів України від 11.02.2009 № 140 «Про порядок забезпечення громадян доступним житлом»; Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

3.

Ініціатор розробки Програми

Виконавчий комітет Андріївської сільської ради

4.

Розробник Програми

Відділ економіки, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства

5.

Учасники Програми

Відділи при виконавчому комітеті сільської ради, виконавчий комітет сільської ради, населення

6.

Відповідальні виконавці Програми

Виконавчий комітет Андріївської сільської ради

7.

Головна Мета Програми

Покращення житлових умов та забезпечення доступним житлом найбільш незахищених категорій населення громади.

8.

Термін реалізації програми

2019-2021 роки

9.

Обсяг фінансових ресурсів, для реалізації Програми

  1500,00 тис.грн.

 

ВСТУП

Комплексна Програма забезпечення молоді, учасників АТО та внутрішньо переміщених осіб житлом на території Андріївської сільської ради (ОТГ) на 2019-2021 роки спрямована на соціально ефективне розв’язання гострої проблеми забезпечення житлом найбільш незахищених категорій населення.

Найбільш незахищеними категоріями населення, які потребують підтримки з боку держави, є молодь, внутрішньо переміщені особи, учасники антитерористичної операції на сході України (АТО), працівники бюджетної сфери, педагогічні, медичні працівники, рівень доходів яких порівняно з іншими категоріями працюючих в Україні є значно нижчим.

Доступність житла є складним багатогранним індикатором, який відображає хід ринкових реформ у житловій сфері, їх соціальну спрямованість, загальний стан соціально-економічних процесів у суспільстві, рівень довіри до комерційних інститутів.

Можливість поліпшення громадянами своїх житлових умов є важливим критерієм, що переплітається із демографічними, соціально-економічними характеристиками рівня достатку населення, параметри бюджетної, нормативної та фінансово-кредитної системи.

Комплексна Програма дозволить охопити широке коло громадян, які потребують поліпшення житлових умов, що в свою чергу сприятиме налагодженню економічної, демографічної та соціальної ситуації.

Згідно зі статтею 47 Конституції України кожний громадянин має право на житло. Держава створює умови, за яких кожний громадянин матиме змогу побудувати житло, придбати його у власність або взяти в аренду. Громадянам, які потребують соціального захисту, житло надається державою та органами місцевого самоврядування безоплатно або за доступну до них плату відповідно до чинного законодавства. Ринок житла, що діє на сьогодні, доступний переважно для громадян із високим рівнем доходу, які спроможні сплатити вартість комерційного житла. Затверджені соціальні програми, що реалізуються через різні механізми кредитування на пільгових умовах із залученням державних коштів, не охоплюють всі категорії, які потребують поліпшення житлових умов.                  

Нормативно-правове регулювання Програми

 • Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»;
 • Закону України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні»;
 • Закон України «Про державну допомогу сім’ям с дітьми»;
 • Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії іх соціального захисту»;
 • Закон України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб»;
 • Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сприяння іпотечному кредитуванню»;
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 29.05.2001 № 584 «Про порядок надання пільгових довготермінових кредитів сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла»
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 11.02.2009 № 140 «Про порядок забезпечення громадян доступним житлом»     

Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

В Україні більшість громадян не мають можливості отримати доступ до ринку житла без підтримки держави та місцевої влади.

Протягом останніх п’яти років простежується тенденція до постійного зростання вартості житла на первинному та вторинному ринках. Недостатньо високий рівень доходів населення призводить до відсутності платоспроможного попиту на житло.

Крім того, складною залишається демографічна ситуація. Недостатній рівень доходів та незадовільні житлові умови призводять до міграційних процесів і відтоку населення та обмежують можливість народження дітей у сім’ях, які потребують поліпшення житлових умов на  території Андріївської сільської ради.

Слід зауважити, що низький рівень доходів значної кількості населення не відповідає вартості спорудження житла і не дає надії на вирішення своїх житлових проблем у сучасних умовах.

Низький рівень забезпечення житлом обумовлений такими причинами:

 • ринок житла, що склався на цей час, доступний переважно для громадян з високим рівнем доходу, які спроможні самостійно вирішити свої житлові проблеми;
 • кредити банків внаслідок їх значної вартості є недоступними для більшості громадян та надаються переважно для придбання житла на вторинному ринку, що не сприяє будівництву нового житла;

Мета Програми

Основною метою Програми є створення належних умов для розв’язання житлової проблеми, підвищення рівня  соціально-побутового та економічного становища молоді, учасників антитерористичної операції на сході України та внутрішньо переміщених осіб.

Стан, шляхи розв’язання та завданн Програми

На території ОТГ знаходиться п’ять населених пунктів с.Андріївка, с.Сергіївка, с.Роганське, с.Варварівка, с.Новоандріївка. Однією із суттєвих проблем території сільської ради є поліпшення житлових умов для проживаючого населення.

Головною передумовою необхідності затвердження та реаліїації Програми є низький рівень забезпечення населення в Андріївській сільській раді (ОТГ) житлом і, як наслідок, наявна потреба населення у поліпшенні своїх житлових умов особливо багатодійних сімей, одиноких матерів, молодих спеціалістів, інвалідів дитинства, ветеранів. Завдання сільської ради має полягати в ефективному використанні доступних бюджетних ресурсів для підтримки будівельної галузі. Прийняття відповідних нормативних документів та збільшення асигнувань з державного та місцевого бюджету дозволить забезпечити потребу громадян житлом. Вирішення поставленого завдання передбачається здійснювати програмним засобом.

Необхідність розроблення Програми обумовлена важливістю створення необхідних умов проживання для людей, які в першу чергу цього потребують та потребою у здійсненні додаткових заходів щодо забезпечення житлом та поліпшення житлових умов.

Станом на 01.01.2019 року населення Андріївської сільської ради становить 2138 осіб, зареєстрованих внутрішньо переміщених осіб 979, але фактично проживаючих лише 55. На квартирному обліку перебувають 4 багатодітні родини, 4 дитини сироти, 3 дитини позбавлені батьківського піклування, 1 молода сім’я.

За допомогою прийнятого Тимчасового порядку набуття територіальною громадою права комунальної власності на безхазяйні нерухомі речі, відумерлу спадщину було прийнято два житлових будинки які на сьогоднішній день надані під житло згідно квартирної черги.

Шляхи скорочення кількості осіб, які потребують поліпшення житлових умов:

 • створення накопичувального та відновлювального ресурсу за рахунок коштів сільського бюджету або державної підтримки;
 • розвиток різних видів пільгового житлового кредитування та створення умов для отримання пільгових довгострокових іпотечних кредитів за нижчими порівняно з ринковими, відсотковими ставками;
 • придбання житла для незахищених верств населення із залученням інвестицій.

З метою здійснення заходів щодо поліпшення житлових умов на 2019-2021  роки заплоновано проведення інвентарізації земельних ділянок, що передані або повинні бути передані у користування для житлової забудови, перш за все, з метою визначення можливостей їх використання під забудову житлом. Також на території Андріївської сільської ради з метою розвитку житлового будівництва та для забезпечення населення житлом працює програма кредитування «Власний дім» та «Теплий дім». Заплановані роботи по залученню інвестицій для реконструкцій житлових будинків соціального значення які належать до комунальної власності сільської ради.

Виконання Програми дасть змогу вирішити соціально-економічні завдання:

 • створити умови стосовно доступності будівництва (придбання) житла для окремих громадян які потребують поліпшення житлових умов;
 • житлове будівництво за рахунок залучення коштів бюджетів різних рівнів та не бюджетних джерел фінансування;
 • скоротити строк перебування громадян на квартирному обліку та збільшити частку громадян, які вирішують своє житлове питання;
 • створити умови для соціальної адаптації та реінтеграції громадян України, в тому числі осіб, що переселилися з тимчасово окупованої території, та учасників АТО;
 • надання пільгових довготермінових кредитів молодим сім’ям та одиноким молодим громадяням, багатодітним родинам, учасникам АТО, внутрішньо переміщеним особам, військовослужбовцям, в тому числі звільненим в запас або відставку, працівникам бюджетної сфери, медичним працівникам;

Очікувані результати

Багатоваріантність механізмів забезпечення громадян житлом, передбачених Програмою, дозволить поліпшити житлові умови різних категорій громадян незалежно від їх віку, складу сім’ї тощо. Громадяни з різним рівнем доходів зможуть вирішити своє житлове питання. Значне зменшення черги населення які перебувають на квартирному обліку при виконавчому комітеті Андріївської сільської ради.

 

№ п/п

 

 

Заходи

 

кількість

заплановані кошти

 

2019 рік

 

2020 рік

 

2021 рік

1.

Придбання житла на вторинному ринку

2 буд.

200,00 тис. грн.

200,00 тис. грн.

200,00 тис. грн.

2.

Капітальний ремонт будинків комунальної власності для подальшого заселення

2 буд.

300,00 тис. грн.

300,00 тис. грн.

300,00 тис. грн.

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь