Андріївська сільська військова адміністрація
Краматорський район Донецька область

Спостережна комісія

 

У К Р А Ї Н А

АНДРІЇВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

СЛОВ’ЯНСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

 

від 25.02.2020  № 38

с. Андріївка

Про внесення змін до складу

спостережної комісії при виконавчому 

комітеті Андріївської сільської ради


 

У зв’язку з кадровими змінами , керуючись статтями 38,40, пунктом  6 частини 1 статті 59, пунктом 1 частини 1 статті 73 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 року № 280/97-ВР та частиною 2 статті 25 Кримінально-виконавчого кодексу України, на  виконання  Закону  України  «Про  соціальну  адаптацію  осіб,  які  відбувають  або  відбули  покарання  у вигляді обмеження  волі  чи  позбавлення  волі  на  певний  строк»,  виконавчий комітет Андріївської сільської ради, -

 

ВИРІШИВ:

 

1. Внести зміни до складу спостережної   комісії при виконавчому  комітеті Андріївської сільської ради , яка була затверджена рішенням виконавчого комітету від 30.11.2017 року №76   та затвердити її в новому складі згідно з додатком 1 (додається).

2.Дане рішення набуває чинності з дня його оприлюднення.

3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого  справами (секретаря) виконавчого  комітету Сищенко Г.П.  

 

   

Секретар ради                                                                                                      О.А.Нікітіна

 

 

 

 

Додаток

до рішення виконкому

Андріївської сільської ради

                                                                                                          від 25.02.2020  № 38

 

 

 

Склад

спостережної комісії при виконкомі Андріївської сільської ради

 

1.Голова комісії Діхтенко Микола Якович, сільський голова;

2.Заступник голови комісії Нікітіна Наталія Миколаївна, начальник пожежно – рятувальної команди Центру безпеки громадян  сільської ради;

3.Секретар комісії Куценко Валентина Вікторівна, спеціаліст ІІ категорії відділу загально – організаційного забезпечення і кадрової роботи;

 

члени комісії:

4.Задорожня Лариса Георгіївна, завідуюча Андріївським ФАПом;

5.Дячек Олександр Вікторович, директор КП «Грінтур»;

6.Мороз Василь Андрійович, головний спеціаліст (юрисконсульт)сільської ради;

7. Куцевол Людмила Олексіївна, спеціаліст гуманітарного відділу сільської ради;

8. Назаров Микита Євгенович, сімейний лікар;

9. Панів Тетяна Юріївна, спеціаліст (з соціальних питань) ІІ категорії гуманітарного відділу.

 

 

Керуючий справами (секретар) виконкому                                                            Г.П.Сищенко

 

 

 

                                                                                  

УКРАЇНА

АНДРІЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

СЛОВ’ЯНСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

 

від  30.11.2017  №76

с. Андріївка

Про створення спостережної комісії при

виконавчому комітеті Андріївської сільської

ради


http://www.kreschatic.kiev.ua/images/free.gif

Керуючись статтею 38 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні»  та ч. 2 статті 25 Кримінально-виконавчого кодексу України, на  виконання  Закону  України  «Про  соціальну  адаптацію  осіб,  які  відбувають  або  відбули  покарання  у  вигляді  обмеження  волі  чи  позбавлення  волі  на  певний  строк»,  виконавчий комітет Андріївської сільської ради, -

 

ВИРІШИВ:

 

1. Створити  спостережну   комісію при виконавчому  комітеті Андріївської сільської ради  у складі, згідно з додатком 1(додається).

2. Затвердити Положення про  спостережну комісію при виконавчому  комітеті Андріївської сільської ради, згідно з додатком 2 ( додається).

3.Рішення виконкому від 21.12.2015 № 77 "Про затвердження  спостережної комісії  при виконавчому комітеті сільської "  визнати таким, що втратило чинність.

4.Керуючому справами ( секретарю) виконкому Сищенко Г.П. оприлюднити дане  рішення на  веб - сайті Андрівської сільської ради.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на керуючого справами

(секретаря)виконкому Сищенко Г.П.

 

Т.в.о. сільського голови                                                                                    О.А.Нікітіна

 

 

 

 

 

Додаток 1

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням виконкому

від 30.11.2017  № 76

 

Склад спостережної комісії

при виконкомі Андріївської сільської ради

 

1.голова комісії                       Діхтенко Микола Якович, сільський голова

2.заступник голови комісії    Нікітіна Наталія Миколаївна,начальник МПК №1

3.секретар комісії                   Сищенко Галина Прокопівна, керуючий справами(секретар) виконкому  сільської ради

 

члени комісії:

4.Задорожня Лариса Георгіївна, завідуюча Андріївським ФАПом

5.Дячек Олександр Вікторович, директор КП «Грінтур»

6.Овчян Ганна Валеріївна,головний спеціаліст - юрист сільської ради

7. Куцевол Людмила Олексіївна, касир Сергіївської сільської ради

8. Назаров Микита Євгенович,сімейний лікар.

 

Керуючий справами (секретар) виконкому                                                            Г.П.Сищенко

                                              

 

                                              

 

Додаток 2

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням виконкому

від 30.11.2017  № 76

 

 

 

 

                                                                 ПОЛОЖЕННЯ

про спостережну комісію при виконавчому комітеті Андріївської сільської ради

 

 

    1. Положення про спостережну комісію при виконавчому комітеті сільської ради (далі – Положення) розроблене у відповідності до Положення про спостережні комісії, затвердженого відповідною постановою Кабінету Міністрів України і визначає завдання, функції та повноваження спостережної комісії при виконавчому комітеті Андріївської сільської ради (далі – спостережна комісія).

 

2. Спостережна комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, Кримінально-виконавчим кодексом України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими актами законодавства, а також цим Положенням.

Діяльність спостережних комісій базується на принципах гласності, демократичності, добровільності, відкритості та прозорості.

 

3. Основними завданнями спостережної комісії є:

3.1. Організація та здійснення громадського контролю за дотриманням прав, основних свобод і законних інтересів  осіб, звільнених від відбування покарання.

 

3.2. Організація виховної роботи з особами, умовно-достроково звільненими від відбування покарання та громадського контролю за їх поведінкою протягом невідбутої частини покарання.

3.3. Надання допомоги у соціальній адаптації особам, звільненим від відбування покарання.

 

4. Відповідно до покладених завдань спостережна комісія:

 

4.1. На підставі інформації органів і установ виконання покарань веде облік осіб, умовно-достроково звільнених від відбування покарання, організовують громадський контроль за поведінкою цих осіб та проведення виховних заходів за місцем їх роботи (навчання) і проживання протягом невідбутої частини покарання.

4.2. Здійснює заходи соціального патронажу щодо осіб, звільнених від відбування покарання.

4.3 Інформує громадськість   про результати своєї роботи .

 

4.4. Виконує інші функції відповідно до законодавства.

 

5. Спостережна комісія має право:

 

5.1. Доручати представникам громадських організацій і трудових колективів (за згодою) проводити виховну роботу та здійснювати контроль за поведінкою осіб, умовно-достроково звільнених від відбування покарання, протягом невідбутої частини покарання, координувати проведення цієї роботи.

5.2. Заслуховувати на своїх засіданнях інформацію представників громадських організацій і трудових колективів, що здійснюють громадський контроль за особами, умовно-достроково звільненими від відбування покарання, про їх роботу та поведінку в побуті, у разі потреби запрошувати та заслуховувати інформацію цих осіб.

 

5.3. Вносити на розгляд органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування пропозиції щодо:

 поліпшення на підприємствах, в установах і організаціях незалежно від форми власності індивідуально-профілактичної та виховної роботи із засудженими до громадських або виправних робіт та особами, умовно- достроково звільненими від відбування покарання; організації трудового та побутового влаштування осіб, звільнених від відбування покарання, сприяння їх соціальної адаптації.

 

5.4.Спостережна комісія під час здійснення своїх повноважень не вправі втручатися в оперативно-службову діяльність органів і установ виконання покарань.

 

6. До складу спостережної комісії входять представники громадських організацій,  сільської ради та її виконавчого комітету, підприємств, установ і організацій не залежно від форм власності та громадян. Представники громадських організацій та окремі громадяни становлять не менш як половину складу комісії.

 

7. Членами спостережної комісії не можуть бути судді, представники органів прокуратури, юстиції, органів внутрішніх справ, служби безпеки,державної кримінально-виконавчої служби, адвокати, а також особи, які мають непогашену чи не зняту в встановленому законом порядку судимість.

 

 8. Склад спостережної комісії затверджується рішенням виконавчого комітету сільської  ради.

 

9. Спостережна комісія утворюється строком на три роки. Виконавчий комітет сільської  ради оприлюднює на сайті сільської ради  інформації про припинення повноважень комісії не пізніше, ніж за три місяці, а також про дострокове припинення членом комісії своїх повноважень.

 

10. Голова спостережної комісії, його заступник, секретар та члени комісії беруть участь у її роботі на громадських засадах.

 

11. Повноваження члена спостережної комісії припиняються достроково: за його заявою; за зверненням громадської організації, органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи або організації, що рекомендували особу до складу комісії; у зв'язку з набранням законної сили обвинувальним вироком щодо нього.

 

12. Організаційною формою роботи спостережної комісії є засідання, які проводяться в міру потреби, але не рідше, ніж один раз в квартал. Засідання спостережної комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше як половина її складу.

 

13. На  засідання спостережної комісії можуть бути запрошені представники громадських організацій,  сільської ради та  її виконавчого комітету, прокуратури, інших правоохоронних органів та громадян.

 

15. Голова спостережної комісії: організовує роботу комісії, розподіляє обов'язки між її членами, контролює та перевіряє їх виконання; забезпечує підготовку та затверджує план роботи комісії на півріччя (рік), визначає коло питань, які підлягають розгляду на черговому засіданні; представляє комісію з питань, що належать до її компетенції, в органах виконавчої влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях незалежно від форми власності; щороку інформує громадськість через засоби масової інформації або оприлюднює на сайті  інформацію про результати діяльності комісії не рідше ніж один раз на півроку та подає щороку до 1 березня звіт органу, який її утворив.

 

16. Спостережна комісія приймає рішення з питань, що належать до її компетенції, відкритим голосуванням більшістю голосів присутніх на засіданні членів комісії. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови комісії. Рішення спостережної комісії оформляється постановою, яку підписує голова комісії. Постанова спостережної комісії має бути розглянута відповідними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами і організаціями незалежно від форм власності. За результатами розгляду постанови спостережної комісії, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи і організації незалежно від форм власності зобов’язані письмово повідомити спостережну комісію про заходи, вжитті для її виконання, або обґрунтувати причини її невиконання. Постанова спостережної комісії може бути оскаржена до органу, який її утворив, або до суду.

 

17. Організаційно-технічне забезпечення діяльності спостережної комісії покладається на виконавчий комітет сільської  ради.

 

 

 

 

 

Секретар сільської ради                                                                                           Г.П.Сищенко

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь