A A A K K K
для людей із порушенням зору
Андріївська сільська військова адміністрація
Краматорський район Донецька область

Комплексний план роботи з кадрами у виконавчому комітету на 2021 рік

 

УКРАЇНА

АНДРІЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

СЛОВ’ЯНСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

 

від 28.12.2020  № 179

с. Андріївка

Про затвердження комплексного

плану роботи у виконавчому комітеті

Андріївської сільської ради з кадрами

на 2021 рік

            Заслухавши та обговоривши інформацію начальника  відділу загально – організаційного  забезпечення і кадрової роботи Андріївської сільської ради Овчян Г.В. про затвердження комплексного плану роботи з кадрами у виконавчому комітеті Андріївської сільської ради на 2021 рік, згідно зі статтею 40 , частиною 6 статті 59, частиною 1 статті 73 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 року № 280/97-ВР (зі змінами та доповненнями),виконавчий комітет Андріївської сільської ради,-

ВИРІШИВ:

            1Затвердити комплексний план роботи з кадрами у виконавчому комітеті Андріївської сільської ради на 2021рік (додається).

            2.Координацію роботи з виконання даного рішення покласти на відділ загально – організаційного забезпечення і кадрової роботи Андріївської сільської ради (Овчян)

            3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету Андріївської сільської ради Сищенко Г.П.

 

Сільський голова                                                                                         Олена НІКІТІНА

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення виконавчого комітету

Андріївської  сільської ради

від 28.12.2020  № 179

Комплексний план роботи з кадрами

у виконавчому комітеті Андріївської сільської ради на 2021рік

Заходи

Строк виконання

Відповідальні за виконання

І. Формування кадрового резерву служби в органах місцевого самоврядування

1. Здійснення організаційно - методичного керівництва з формування кадрового резерву із посадових осіб  самоврядування, які підвищили або пройшли стажування і рекомендовані атестаційною комісією на вищі посади; державних службовців, які бажають перейти на службу в органи місцевого самоврядування; спеціалістів виробничої, соціально-культурної, наукової та інших сфер, а також випускників вищих навчальних закладів відповідного профілю, у т.ч. зарахованих на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки магістрів державного управління

Протягом року

Керуючий справами виконавчого комітету, відділ загально – організаційного забезпечення і кадрової роботи, начальники відділів

 

 

 

 

 

2. Надання методичної допомоги в розробці річних планів роботи особам, зарахованим до кадрового резерву на службу в органи місцевого самоврядування з урахуванням рівня освіти та їх професійної підготовки

 

Протягом року

Відділ загально – організаційного забезпечення і кадрової роботи, керівники структурних підрозділів,

начальники відділів

3. Контроль за виконанням особистих річних планів осіб, зарахованих до кадрового резерву

Протягом року

Керівники структурних підрозділів, начальники відділів

4. Організація навчання осіб, зарахованих до кадрового резерву

Протягом року

Відділ загально – організаційного забезпечення і кадрової роботи

5. Перегляд складу кадрового резерву, забезпечення включення до резерву осіб, які професійно підготовлені, виявляють ініціативу, мають організаторські здібності

Щороку в грудні

Відділ загально – організаційного забезпечення і кадрової роботи

6. Створення умов для самоосвіти і стажування осіб, зарахованих до кадрового резерву

Протягом року

Керівники структурних підрозділів, начальники відділів

ІІ. Формування складу посадових осіб місцевого самоврядування та робота з ним

7. Основними цілями реалізації державної кадрової політики є:

розроблення механізмів залучення до роботи у сферах державного управління висококваліфікованих фахівців, успішних підприємців, працівників фінансово-економічної сфери, здібних випускників вищих навчальних закладів;

добір кадрів для зайняття управлінських посад із числа працівників, що мають досвід роботи на посадах нижчого рівня у відповідній сфері діяльності;

формування дієвого кадрового резерву на зайняття керівних посад у сферах державного управління;

посилення вимог до моральних якостей осіб, які залучаються до управлінської діяльності, з метою уникнення можливих проявів корупції, запобігання виникненню конфлікту інтересів, удосконалення процедури дисциплінарного провадження;

впровадження сучасних технологій управління персоналом для успішного вирішення виробничих і управлінських завдань у державному секторі;

відновлення профорієнтаційної роботи серед молоді;

підготовка та професійний розвиток вищих керівних кадрів служби в органах місцевого самоврядування, здатних забезпечити ефективність державної політики у сфері державного управління та лідерство у проведенні адміністративної та економічної реформ

Протягом року

Заступник сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, керуючий справами виконавчого комітету, відділ загально – організаційного забезпечення і кадрової роботи,

начальники відділів

8. Аналіз структури сільської ради, її якісного та кількісного складу, надання пропозицій сільському голові щодо її удосконалення

Протягом року

Керуючий справами виконавчого комітету, відділ загально – організаційного забезпечення і кадрової роботи

9. Відбір кадрів у відповідності з вимогами Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 р. N 169, Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», Законів України «Про очищення влади», «Про Порядок проведення перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком»:

- вимоги до претендентів по кожній вакантній посаді (конкурсна комісія);

- стажування претендентів за місцем майбутньої роботи;

- організація та проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища;

- організація та проведення перевірки згідно з Законом України «Про очищення влади»

Протягом року

Відділ загально – організаційного забезпечення і кадрової роботи

10. Забезпечення підготовки рекомендацій та угод – направлень для посадових осіб, які будуть рекомендовані для навчання за професійними програмами, підготовки магістрів державного управління

Протягом року

Відділ загально – організаційного забезпечення і кадрової роботи

11. Перевірка особових справ працівників та надання необхідних документів до них

 

квітень

Відділ загально – організаційного забезпечення і кадрової роботи

12. Надання методичної допомоги, проведення семінарів, нарад з питань кадрової роботи з посадовими особами місцевого самоврядування сільської ради

 

Протягом року

Керуючий справами виконавчого комітету, юридичний відділ, відділ загально – організаційного забезпечення і кадрової роботи

13. Неухильне дотримання вимог Законів України:

«Про службу в органах місцевого самоврядування»,

«Про місцеве самоврядування в Україні», «Про запобігання корупції».

Загальних правил етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування                                            

Протягом року

Заступник сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, керуючий справами виконавчого комітету, начальники відділів, відділ загально – організаційного забезпечення і кадрової роботи

14. Розгляд рішень на засіданні виконавчого комітету сільської ради з питань:

Про затвердження комплексного плану роботи з кадрами на 2021 рік

Про роботу конкурсної комісії за 2020 рік

 

 

І квартал

Керуючий справами виконавчого комітету,

відділ загально – організаційного забезпечення  і кадрової роботи

ІІІ. Підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування

15. Організація участі посадових осіб у постійно діючих та короткотермінових семінарах, тренінгах, нарадах

Протягом року

Заступники сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, керуючий справами виконавчого комітету, відділ загально – організаційного забезпечення і кадрової роботи, начальники відділів

16. Сприяння у реалізації заходів спрямованих на залучення перспективної молоді до служби в органах місцевого самоврядування

 

 

 

 

 

Протягом року

Заступник сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, керуючий справами виконавчого комітету, відділ загально – організаційного забезпечення і кадрової роботи, начальники відділів

IV. Дотримання чинного законодавства з питань нагород

17. Надання консультативної допомоги з питань нагородження відзнаками Донецької облдержадміністрації, Грамотою сільської ради та Подякою сільського голови

Протягом року

Відділ загально – організаційного забезпечення і кадрової роботи,начальники відділів

18. Здійснення попереднього розгляду нагородних матеріалів, підготовка Подання про відзначення робітників сільської  ради, громадян, трудових колективів ОТГ державними нагородами України, відзнаками Донецької облдержадміністрації та присвоєння звання

Протягом року

Секретар сільської ради, заступники сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, керуючий справами виконавчого комітету, відділ загально – організаційного забезпечення і кадрової роботи

19. Здійснення попереднього розгляду нагородних матеріалів, щодо нагородження робітників сільської ради, громадян, трудових колективів ОТГ Грамотою сільської ради та Подякою сільського голови. Підготовка розпорядження сільського голови

Протягом року

Секретар сільської ради, заступники сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, керуючий справами виконавчого комітету,

відділ загально – організаційного забезпечення і кадрової роботи

20. Участь у підготовці та проведенні професійних свят та ювілейних дат, інших заходах з вручення державних нагород України, заохочувальних відзнак Кабінету Міністрів України, відзнак Донецької обласної державної адміністрації, Грамоти сільської  ради, Подяки сільського голови

Протягом року

Відділ загально – організаційного забезпечення і кадрової роботи

Керуючий справами (секретар) виконавчого

комітету Андріївської сільської ради                                                         Галина СИЩЕНКО

Підготувала:

начальник відділу загально – організаційного забезпечення

і кадрової роботи                                                                                                   Ганна ОВЧЯН

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь