Андріївська сільська військова адміністрація
Краматорський район Донецька область

Опікунська рада

 

У К Р А Ї Н А

АНДРІЇВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

СЛОВ’ЯНСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

від 25.02.2020  № 41

с. Андріївка

Про внесення змін до складу 

опікунської ради при виконавчому

комітеті Андріївської сільської ради

 

 

У зв’язку з кадровими змінами , керуючись статтею 40, пунктом 6 частини1 статті 59, пунктом 1 частини 1 статті 73, підпункту 4 пункту «б» статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 року №280/97-ВР, відповідно до Цивільного та Сімейного кодексів України, Правил опіки та піклування, затверджених наказом Державного комітету України у справах сім′ї та молоді, Міністерства освіти України, Міністерства охорони здоров′я, Міністерства праці та соціальної політики України від 26.05.1999 року, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 17.06.1999 року, враховуючи рішення Андріївської сільської ради 7 скликання від 19.07.2017 №7/26-406 «Про добровільне об’єднання територіальних громад», виконавчий комітет Андріївської сільської ради , -

 

В И Р І Ш И В:

 

1.Внести зміни до складу опікунської ради при виконавчому комітеті Андріївської сільської ради, яка була затверджена рішенням виконавчого комітету від 30.11.2017 року №80 та затвердити її  в новому складі,згідно додатку (додаток додається).

2.Дане рішення набуває чинності з дня його оприлюднення.

3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого  справами (секретаря) виконавчого  комітету Сищенко Г.П.

 

 

 

Секретар ради                                                                                                            О.А.Нікітіна 

 

 

 

Додаток

до рішення виконкому

Андріївської сільської ради

                                                                                                          від 25.02.2020  № 41

 

 

 

 

Склад

опікунської  ради при виконавчому комітеті Андріївської сільської ради

 

 

1.Голова опікунської ради: Нікітіна Олена Анатоліївна, секретар сільської ради;

2.Заступник голови опікунської ради: Сищенко Галина Прокопівна, керуючий справами

(секретар) виконавчого комітету;

3.Секретар опікунської ради: Мірошніченко Дар’я Дмитрівна, начальник служби у справах дітей Андріївської сільської ради;

Члени опікунської ради:

4.Діхтенко Світлана Іванівна, директор Андріївського ЗЗСО І-ІІІ ступенів;

5.Білобрид Галина Володимирівна, директор (завідувач) Андріївським ЗДО "Сонечко";

6.Задорожня Лариса Георгіївна,  завідувач  Андріївським ФАПом;

7.Мірошниченко  Світлана Вікторівна, директор Сергіївської ЗЗСО І-ІІІ ступенів;

8.Панів Тетяна Юріївна, спеціаліст (з соціальних питань) гуманітарного відділу, депутат Андріївської сільської ради;

9.Ліснюк Ольга Валентинівна, начальник гуманітарного відділу сільської ради

 

 

 

 

Керуючий справами (секретар) виконкому                                                          Г.П. Сищенко

 

 

 

 

                                                                       

УКРАЇНА

АНДРІЇВСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА

СЛОВЯНСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

від 30.11.2017  №80

с. Андріївка

Про затвердження складу опікунської ради

та затвердження Положення про опікунську раду

при виконавчому комітеті Андріївської сільської ради

 

Відповідно  підпунктом 4 пункту «б» частини першої до статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Цивільного та Сімейного кодексів України, Правил опіки та піклування, затверджених наказом Державного комітету України у справах сім′ї та молоді, Міністерства освіти України, Міністерства охорони здоров′я, Міністерства праці та соціальної політики України від 26.05.1999 року, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 17.06.1999 року,враховуючи рішення Андріївської сільської ради 7 скликання від 19.07.2017 №7/26-406 «Про добровільне об’єднання  територіальних громад», та у зв’язку із зміною складу виконавчого комітету Андріївської  сільської ради, виконавчий комітет Андріївської сільської ради, -

В И Р І Ш И В:

 

1. Затвердити склад  опікунської ради при виконавчому комітеті Андріївської сільської ради у наступному  складі:

Голова опікунської ради: Нікітіна Олена Анатоліївна, секретар сільської ради

Заступник голови опікунської ради: Сищенко Галина Прокопівна, керуючий справами (секретар) виконавчого комітету

Секретар опікунської ради: Самойленко Наталія Миколаївна, спеціаліст 2 категорії

Члени опікунської ради:

Діхтенко Світлана Іванівна, директор Андріївської ЗОШ І-ІІІ ступенів

Білобрид Галина Володимирівна,директор (завідувач) Андріївським ДНЗ "Сонечко"

Задорожня Лариса Георгіївна, завідувач  Андріївським ФАПом

Мірошниченко  Світлана Вікторівна,директор Сергіївської ЗОШ І-ІІІ ступенів

Панів Тетяна Юріївна,депутат Андріївської сільської ради

Демічева Наталія Іванівна, директор (завідувач) Сергіївським ДНЗ "Колосок"

2.Затвердити Положення про опікунську раду при виконавчому комітеті Андріївської сільської ради (додається).

3.Визнати таким ,що втратило чинність рішення виконкому  від  21.12.2015  №76

"Про внесення змін до складу опікунської ради при виконавчому комітеті Андріївської сільської ради  "        

4.Керуючому справами (секретарю) виконкому Сищенко Г.П. оприлюднити дане  рішення на  веб - сайті Андрівської сільської ради.

 

 

Т.в.о. сільського голови                                                                                            О.А. Нікітіна

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконавчого комітету

№80   від  30.11.2017

 

ПОЛОЖЕННЯ

про опікунську раду при виконавчому комітеті Андріївської сільської ради

 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Опікунська рада при виконавчому комітеті Андріївської  сільської ради (далі - опікунська рада) є консультативно-дорадчим органом, що утворюється виконавчим комітетом Андріївської сільської ради.

2. Опікунська рада у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України та цим Положенням.

3. Опікунська рада співпрацює  зі службою у справах дітей районної державної адміністрації, відділом освіти, молоді та спорту, управлінням соціального захисту населення та охорони здоров’я, районним центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, центральною районною лікарнею, групою кримінальної міліції у справах неповнолітніх РВ УМВС, постійними депутатськими комісіями сільської ради.

 

ІІ.ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ

Основним завданням опікунської ради є забезпечення особистих  немайнових і майнових прав та інтересів  малолітніх, неповнолітніх осіб, а також повнолітніх осіб, які за станом здоров’я не можуть самостійно здійснювати свої права і виконувати обов’язки, а також попередній розгляд питань, які виносяться для прийняття рішення органами опіки та піклування.

 

 ІІІ. ФУНКЦІЇ

3.1. Опікунська рада забезпечує вирішення питань щодо:

-  встановлення статусу дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування;

-   надання опіки та піклування над дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування та  застосування інших форм влаштування дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування;

- соціального захисту і захисту особистих, майнових, житлових прав та інтересів дітей;

- забезпечення пріоритетних форм влаштування дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування;

-   притягнення до відповідальності осіб, які порушують права дитини;

-  надання письмової згоди або заперечення на відчуження нерухомого майна (у тому числі житла) та іншого майна, власником якого є дитина;

-  подання заяв, клопотань, позовів про захист прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.;

- присутності представника органів опіки та піклування на судових засіданнях, якщо розглядається справа стосовно дитини або з питань, що зачіпають права дитини;

-  надання до суду подання про призначення опікуна , у разі визнання особи недієздатною та призначення піклувальника, у разі визнання особи обмежено дієздатною.

 

ІV. ПРАВА

4. Опікунська рада має право:

- одержувати в установленому законодавством порядку необхідну для її діяльності інформацію від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій;

- подавати пропозиції щодо вжиття заходів до посадових осіб у разі недотримання ними законодавства про захист прав дітей, а також повнолітніх осіб, які за станом здоров’я не можуть самостійно здійснювати свої права і виконувати обов’язки;

- залучати до розв`язання актуальних проблем дітей, а також повнолітніх осіб, які за станом здоров’я не можуть самостійно здійснювати свої права і виконувати обов’язки благодійні, громадські організації, суб`єктів підприємницької діяльності (за згодою) ;

- перевіряти умови влаштування, утримання, виховання, навчання дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, можуть переводити дітей, життю та здоров’ю (у тому числі психічному) яких загрожує небезпека, до інших форм влаштування дітей.

 

V. ДІЯЛЬНІСТЬ ОПІКУНСЬКОЇ РАДИ

5. Загальні положення:

5.1. Члени опікунської ради працюють на громадських засадах.

5.2. У випадку, коли хтось із членів опікунської ради вибуває, відповідним рішенням виконавчого комітету на його місце призначається інша особа.

5.3. Опікунську раду очолює  секретар сільської ради

5.4.Обов’язки секретаря опікунської ради виконує посадова особа місцевого самоврядування.

 

5.5. Голова опікунської ради:

5.5.1. Скликає і координує роботу опікунської ради.

5.5.2. Проводить засідання, підписує протоколи засідань.

5.5.3. Визначає функції секретаря, інших членів опікунської ради.

 

5.6. Секретар опікунської ради:

5.6.1. У разі тимчасової відсутності секретаря опікунської ради виконання його обов’язків покладається на члена опікунської ради більшістю голосів на її засіданні.

5.6.2. Секретар опікунської ради відповідно до покладених на нього обов’язків:

- готує матеріали, необхідні для проведення засідань опікунської ради;

- веде протоколи засідань опікунської ради;

- веде діловодство опікунської ради.

 

5.7. Опікунська рада створюється у складі  9  осіб.

 

5.8. Основною організаційною формою діяльності опікунської ради є її засідання, які проводяться у разі потреби. Засідання опікунської ради є правомочним, якщо на ньому присутня більша половина від загальної кількості її членів.

До участі у засіданнях опікунської ради можуть запрошуватися представники підприємств, установ, організацій та громадяни, які беруть безпосередню участь у вирішенні долі конкретної людини.

 

5.9. Опікунська рада у межах своєї компетенції приймає рішення, організовує їх виконання.

 

5.10. Рішення опікунської ради приймається відкритим голосуванням більшістю голосів членів опікунської ради, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови опікунської ради.

 

5.11. Окрема думка члена опікунської ради, який голосував проти прийняття рішення, викладається в письмовій формі і додається до рішення опікунської ради.

 

5.13.У разі, коли вирішується питання відносно осіб, як знаходяться у родинних стосунках з членами опікунської ради,члени опікунської ради не голосують.

 

5.13. Організаційне забезпечення діяльності опікунської ради здійснюється виконавчим комітетом  Андріївської сільської ради.

 

 

 

Керуючий справами (секретар) виконавчого комітету                                       Г.П.Сищенко

 

 

 

 

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь