A A A K K K
для людей із порушенням зору
Андріївська сільська військова адміністрація
Краматорський район Донецька область

Положення про орган приватизації житлового фонду, який перебуває у комунальній власності Андріївської сільської ради

Додаток 2                                      ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням сільської ради

                                                                                                                            від  29.05.2020 № VII/ 35 – 1146

 

                                                                 ПОЛОЖЕННЯ

про орган приватизації житлового фонду, який перебуває у комунальній власності Андріївської сільської ради

Положення розроблене відповідно до Закону України «Про приватизацію державного житлового фонду», Наказу Міністерства з житлово-комунального господарства України «Про затвердження Положення про передачу квартир (будинків), жилих приміщень у гуртожитках у власність громадян» і визначає правові основи, повноваження, порядок діяльності органу приватизації та порядок передачі квартир (будинків) у власність громадян.

                                       1. Загальні положення, склад і порядок роботи

 1.1. Уповноваженим органом приватизації комунального житлового фонду Андріївської сільської ради є виконавчий комітет Андріївськоїм сільської ради (орган приватизації), який за рішенням ради уповноважений розглядати питання щодо передачі у власність громадянам квартир у багатоквартирних будинках та одноквартирних будинків, які використовуються громадянами у спосіб та на умовах, визначених Законом України «Про приватизацію державного житлового фонду».

1.2. Орган приватизації є колегіальним органом, що діє на громадських засадах.

1.3. Орган приватизації не має права відмовити мешканцям квартир у приватизації займаного ними житла, крім випадків, передбачених законом: громадяни, які проживають у будинках, квартирах, що перебувають у комунальній  власності громади сільської ради, набувають право на приватизацію займаних жилих приміщень за умови, що вони фактично проживають у таких будинках, квартирах правомірно і тривалий час ( не менше десяти  років) та підтримують житло в  належному санітарному стані та ін.(утримання  належним чином  інженерних  комунікацій та дахових і підвальних приміщень, проведення поточного ремонту житла).

1.4. Не підлягають приватизації об'єкти, визначені Законами України «Про приватизацію державного житлового фонду», «Про забезпечення  реалізації житлових прав мешканців гуртожитків», «Про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації та іншими законами.

1.5. Засідання органу приватизації проводяться по мірі надходження заяв на приватизацію. Засідання є правомочним, якщо на ньому присутні 2/3 членів від загального складу. Рішення приймається простою більшістю голосів

1.6. Очолює орган приватизації  Андріївський  сільський голова.

1.8. Передача квартири (будинку) у власність громадяна здійснюється на підставі рішення виконавчого комітету, що приймається не пізніше місяця з дня одержання заяви громадянина.

1.9. Збір, реєстрацію, підготовку та оформлення документів про передачу у власність громадян квартир (будинків) здійснює виконавчий комітет сільської ради.

1.10. Передача займаних квартир (будинків) в приватну (для одиноких наймачів) та  у спільну (сумісну або часткову) власність здійснюється за письмовою згодою всіх повнолітніх (віком від 18 і більше років) членів сім’ї з обов’язковим визначенням уповноваженого власника квартири (будинку).

1.11. До членів сім’ї наймача включаються лише громадяни, які постійно мешкають у квартирі (будинку) разом з наймачем або за якими зберігається право на житло.

1.12. Передача житла у власність громадян здійснюється безоплатно, виходячи  з розрахунку санітарної норми (21 квадратний метр загальної площі на наймача і кожного члена сім’ї та додатково 10 квадратних метрів на сім’ю).

2. Визначення загальної площі об’єктів приватизації, що передаються у власність громадян

2.1. Загальна площа квартири (будинку), що передається у власність, визначається як сума площ жилих і підсобних приміщень квартири, веранд, вбудованих шаф, а також площ лоджій, балконів і терас, які враховуються з використанням коефіцієнтів,  визначених розділом  6 Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації  об'єктів  нерухомого майна.

2.2. Допоміжні приміщення передаються у спільну сумісну власність громадян одночасно з приватизацією ними квартир (будинків) безплатно і окремо приватизації не підлягають).

2.3. Якщо загальна площа квартир (будинків), що підлягають приватизації, відповідає площі, передбаченій пунктом 1.12. цього Положення, зазначені квартири (будинки) передаються у власність наймачів та членам його сім’ї безплатно.

2.4. Якщо загальна площа квартири (будинку) менше площі,  яку має право отримати сім'я наймача безоплатно, у наймача та членів його сім'ї залишаються на приватизаційних депозитних рахунках невикористані житлові чеки, сума яких визначається  виходячи з розміру недостатньої площі та відновної вартості одного квадратного метра.

2.5.Якщо загальна площа квартири (будинку), що підлягає приватизації, перевищує  площу, яку має  право отримати сім'я наймача безоплатно, наймач здійснює доплату. Сума доплати визначається добутком розміру надлишкової загальної  площі  на вартість одного квадратного метра.

2.6. Оплата вартості надлишкової загальної площі приватизованого житла може провадитись громадянами у розстрочку на 10 років за умови внесення первинного внеску в розмірі не менше 10 відсотків суми, що підлягає виплаті. При цьому громадянин дає органу приватизації письмове зобов'язання про погашення суми вартості, що залишається несплаченою.

2.7. Незалежно від розміру загальної площі безоплатно передаються у власність громадян  об'єкти,  визначені статтею 6 Закону    України «Про приватизацію  державного  житлового  фонду».

2.8. Передача квартир (будинків), у власність громадян з доплатою, безоплатно  чи з  компенсацією відповідно до статті 5 Закону України «Про приватизацію державного  житлового фонду» оформляється свідоцтвом про право власності на квартиру (будинок) яке реєструється в органах приватизації і не потребує нотаріального посвідчення.

3. Порядок проведення приватизації житла

3.1. Громадянин, який виявив бажання приватизувати займану ним і членами його сім'ї на умовах найму квартиру (будинок), звертається до секретаря виконавчого комітету, одержує бланк заяви та необхідну консультацію.

3.2.  Громадянином до виконавчого комітету подаються:

-   оформлена заява на приватизацію квартири (будинку) на ім’я керівника органу приватизації - сільського голови (додаток 1 до положення);

-  довідка про склад сім'ї та займані приміщення (додаток 2 до положення);

-  копія документу про надання жилої площі (ордер, рішення, договір найму, інше);

-  копії паспортів повнолітніх членів сім’ї, копії свідоцтв про народження дітей;

- документ, що підтверджує невикористання ним житлових чеків для приватизації державного житлового фонду;

-  копія документа, що підтверджує право на пільгові умови приватизації;

-  заява - згода тимчасово відсутніх членів сім'ї наймача на приватизацію квартири (будинку), жилих приміщень у гуртожитку, кімнат у комунальній квартирі.

За неповнолітніх членів сім'ї наймача рішення щодо приватизації житла приймають батьки (усиновлювачі) або піклувальники. Згоду на участь у приватизації дітей вони засвідчують своїми підписами у заяві біля прізвища дитини. Якщо дитина віком від 14 до 18 років (настає неповна цивільна дієздатність особи), додатково до заяви додається письмова нотаріально засвідчена згода батьків (усиновлювачів) або піклувальників.

Прийняті документи  реєструються секретарем в окремому журналі (додаток 3 до положення)

3.3. Довідка про склад сім'ї та займані приміщення (далі - довідка) видається виконкомом сільської ради.

У довідці вказуються члени сім'ї наймача, які зареєстровані та мешкають разом з ним, а також тимчасово відсутні особи, за якими зберігається право на житло.

У довідці також вказуються новонароджені, і на них враховується норма площі, що передається безкоштовно.

3.4. Відомості про займані наймачем приміщення та їх площу заповнюють згідно з інвентаризаційними матеріалами, які зберігаються у виконкомі сільської ради.

3.5. Виконавчий комітет, у разі потреби, уточнює необхідні для розрахунків дані залежно від складу сім'ї і розміру загальної площі квартири (будинку) оформляє відповідні розрахунки та видає рішення.

Додатком до рішення виконавчого комітету затверджується розрахунок вартості надлишкової загальної площі квартири (будинку) що приватизується, який здійснюється у відповідності до Наказу Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 16 грудня 2009 року N 396.

3.6. На підставі поданих документів, згідно п.3.2. Положення, при відповідності їх нормам чинного законодавства виконавчий комітет приймає рішення про передачу житлових приміщень у власність громадян   (щодо квартир  (будинків),  кімнат  у  комунальних  квартирах),  рішення органу   місцевого   самоврядування   (щодо   жилих   приміщень  у гуртожитках)    орган    приватизації    замовляє    у    суб’єкта господарювання,  який  здійснює  технічну  інвентаризацію об’єктів нерухомого  майна  відповідно до Інструкції про порядок проведення технічної  інвентаризації  об’єктів нерухомого майна, затвердженої наказом  Державного  комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 24.05.2001 N 127 , зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 10.07.2001 за N 582/5773, технічний паспорт   на   квартиру,   жиле  приміщення  у  гуртожитку,  а  на одноквартирний  будинок  -  технічний  паспорт на домоволодіння, і видає  свідоцтво  про  право власності на житло та реєструє його у спеціальній   реєстраційній   книзі   квартир   (будинків),  жилих приміщень  у  гуртожитках,  кімнат  у  комунальних  квартирах,  що належать   громадянам   на  праві  приватної  (спільної  сумісної, спільної часткової) власності (додаток 4 до положення).

3.7. Свідоцтво про право власності на квартиру (будинок), підлягає обов'язковій реєстрації відповідно до чинного законодавства.

3.8. Кожний громадянин, який приватизував займане ним житло безоплатно,   з компенсацією чи з доплатою, вважається таким, що використав право на безоплатне одержання житла від держави. Одержання нового житла у держави може здійснюватися на платній основі з використанням одержаних при приватизації житлових чеків.

4. Заключні положення.

4.1. Ліквідація та реорганізація органу приватизації здійснюється у встановленому законодавством порядку за рішенням Андріївської сільської ради.

Положення  про орган приватизації житлового фонду, який перебуває у комунальній власності Андріївської сільської ради, підготовлено спеціалістом відділу економічного розвитку, інвестицій та житлово – комунального господарства сільської ради.

 

Начальник відділу економічного розвитку,

інвестицій та ЖКГ                                                                                              Н.М.Самойленко

  

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь