Андріївська сільська військова адміністрація
Краматорський район Донецька область

ПОВІДОМЛЕННЯ про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «Веско» (код ЄДРПОУ 00282049)  інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

Дата: 26.07.2019 11:09
Кількість переглядів: 544

 

 

Фото без опису

ПОВІДОМЛЕННЯ

про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

«Веско» (код ЄДРПОУ 00282049)

 інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

 

1. Інформація про суб’єкта господарювання:

Місцезнаходження юридичної особи: 84205, Донецька обл., м. Дружківка, вул. Індустріальна, 2

Тел. (06267) 34542/(06264) 20416,

e-mail: tekovesco@gmail.com

 

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи: 

Планована діяльність полягає у видобуванні корисних копалин – вогнетривких глин на кар’єрі Західний-1 ділянки Західна-1 Андріївського родовища в Слов’янському районі Донецької області.

Балансові запаси вогнетривких глин родовища та об’єми розкривних порід визначені в проектних контурах кар’єру Західний-1 ділянки Західна-1 та затверджені протоколом ДКЗ № 3634 від 23.08.2017р.

Затверджені балансові запаси ділянки Західна-1 залягають на площі 66,2 га і становили на час їх затвердження: балансові кат. В + С1 = 1496 тис.т (кат. В – 964 тис.т, кат. С1532 тис.т), умовно балансові (в охоронній зоні аміакопроводу) кат. В + С1 = 293 тис.т (кат. В – 136 тис.т, кат. С1157 тис.т).

Об’єм розкривних порід складає 12695,99 тис.м3.

Враховуючи природне розташування родовища, його геологічну будову, гідрогеологічні та інженерно-геологічні умови, відпрацювання вогнетривких глин, здійснюється відкритим способом – кар’єрною виробкою.

Родовище вже багато років експлуатується таким способом, при цьому додержуються основні положення при розробці кар’єру згідно норм проектування. Кар’єрне поле розвивається з південно-східної частини в північно-західному напрямку.

Розкривні породи є м’якими, що дозволяє їх легко розробляти екскаваторами типу драглайн і механічними лопатами. Весь об’єм розкриву складують у внутрішніх відвалах.

Розкривні та видобувні роботи передбачається проводити паралельними заходками. Розкриття покладу глин ведеться 1 або 2 уступами.

Знімання родючого шару ґрунту передбачається здійснювати гідравлічним екскаватором та транспортувати до тимчасового відвалу з метою наступного використання для рекультивації кар'єра.

Відпрацювання верхнього розкривного уступу передбачається екскаваторами САТ, Нitachi, Volvo (об’єм ковша 1,7-3,5 м3) з навантаженням у автосамоскиди САТ, Volvo (вантажопідйомність 25-45 т) і транспортуванням до внутрішнього відвалу.

Основний розкривний уступ передбачається відпрацьовувати за допомогою електричного драглайну ЭШ-10/70 по безтранспортній системі з перевалкою розкривних порід у вироблений простір кар’єру.

Видобування вогнетривкої глини передбачається здійснювати одним-двома уступами екскаваторами САТ, Нitachi, Volvo (об’єм ковша 1,7-3,5 м3) із завантаженням до автотранспорту і доставкою на склад готової продукції для переробки сировини і підготовки до відвантаження споживачам.

Для виконання допоміжних робіт застосовується бульдозер Dressta TD-25М та поливозрошувальна машина МАЗ (КО-510).

Технічна альтернатива 1

Планована діяльність полягає у видобуванні корисних копалин – вогнетривких глин на кар’єрі Західний-1 ділянки Західна-1 Андріївського родовища в Слов’янському районі Донецької області.

Відпрацювання верхнього розкривного уступу передбачається екскаваторами САТ, Нitachi, Volvo (об’єм ковша 1,7-3,5 м3) з навантаженням у автосамоскиди САТ, Volvo (вантажопідйомність 25-45 т) і транспортуванням до внутрішнього відвалу.

Основний розкривний уступ передбачається відпрацьовувати за допомогою дизельного драглайну на гусеничному ходу по безтранспортній системі з перевалкою розкривних порід у вироблений простір кар’єру.

Технічна альтернатива 2

Не розглядається.

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи:

Андріївське родовище розташоване на межі Слов'янського та Добропільського районів Донецької області України.

Найближче місто Дружківка розташоване близько 20 км на схід від родовища, а районний центр м. Добропілля – в 16 км на захід. Сполучені вони між собою, а також з базою ПРАТ «Веско», мережею автомобільних доріг. Залізнична станція м. Дружківка розташована в 20 км від родовища.

Найближчими населеними пунктами є с. Андріївка, яке розташоване в 3,0 км на південний схід, с. Грузьке в 2,4 км на південний схід, с. Новотроїцьке в 2,2 км на захід.

Планована діяльність здійснюється в межах спеціального дозволу на користування надрами Андріївського родовища глин №197 від 25.10.1994 на території Слов'янського району Донецької області.

Територія земельної ділянки не відноситься до земель природоохоронного, оздоровчого і рекреаційного призначення.

В межах ділянки відсутні враховані пам'ятки історії і культури, археологічні об'єкти.

Територіальна альтернатива 1, 2

Територіальна альтернатива не розглядалась, оскільки кар’єр розміщується в межах площі гірничого відводу та спеціального дозволу на користування надрами.

 

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності: 

Вплив на соціальне середовище носить позитивний аспект. Найбільш важливим із соціально-економічних факторів є можливість поповнення місцевого бюджету (в т.ч. сплати рентної плати за користування надрами) і поліпшення загальної соціально-економічної ситуації в районі, забезпеченні сировиною галузь будівництва, зайнятості місцевого населення та працівників. В цілому, вплив планованої діяльності об’єкта на соціальне-економічне середовище можна оцінити як допустимий.

 

5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо):

Ділянка Західна-1 згідно ліцензії займає площу 66,2 га.

Продуктивним є горизонт вогнетривких глин, який являє собою пластоподібний поклад із субгоризонтальним заляганням та досить мінливою потужністю кондиційних глин. Він має відносно складну будову та спокійний характер залягання.

Середня потужність пласта вогнетривких глин на ділянці проектованого кар'єра становить 1,65 м.

Середня потужність розкривних порід в контурі проектованого кар'єра – 28,43 м.

За складністю геологічної будови кар’єр Західний- 1 ділянки Західна-1 Андріївського родовища обґрунтовано віднесене до групи родовищ (ділянок) складної геологічної будови (2 група) згідно з Класифікацією запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр.

У зв’язку зі сприятливими гідрогеологічними умовами спеціальних заходів щодо осушення кар’єру проводити не потрібно. Незначне по дебіту обводнювання кар’єру буде відбуватися за рахунок надходження підземних вод, а в основному – за рахунок атмосферних опадів. На випадок дощових, зливових і паводкових вод передбачений відкритий водовідлив, що включає нагірні канави, водовідвідні вали, дренажні канави в підошві пласта глин, водозбірники кар’єрних вод.

Вогнетривкі глини Андріївського родовища відповідають вимогам ТУ У 14.2-00282049-002-2004 «Глини Андріївського родовища. Технічні умови. Зміни № 1-4».

Згідно ДБН В.1.4-0.01-97, -0.02-97, -1.01-97, 2.01-97 на підставі результатів проведених досліджень оцінювані глини відносяться до матеріалів першого класу і можуть бути використані в промисловості без обмежень.

Проектна потужність кар’єру Західний-1 ділянки Західна-1 – 200 тис.т вогнетривкої глини.

Передбачається комплекс робіт з приведення порушених земель в стан, придатний для їх подальшого використання в народному господарстві (рекультивація).

 

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:

Дотримання екологічних, санітарно-гігієнічних, протипожежних, містобудівних та територіальних обмежень згідно діючих нормативних документів:

  • по забрудненню атмосферного повітря – значення гранично допустимих концентрацій (ГДК) забруднюючих речовин в атмосферному повітрі;
  • по утворенню відходів: мінімізація утворення, облік та утилізація згідно чинного законодавства України;
  • по ґрунту, поверхневих та підземних водах: значення гранично допустимих концентрацій (ГДК) забруднюючих речовин, відсутність інтенсивного прямого впливу, виключення забруднення поверхневих вод;
  • по акустичному впливу: в межах допустимих рівнів шумового навантаження;
  • дотримання меж землевідведення;
  • дотримання меж санітарно-захисних зон;
  • дотримання правил пожежної безпеки.

Щодо технічної альтернативи 1

Аналогічні обраному варіанту планованої діяльності.

Щодо технічної альтернативи 2

Альтернатива не розглядається.

Щодо територіальної альтернативи 1, 2

Територіальна альтернатива не розглядалась, оскільки кар’єр розміщується в межах площі гірничого відводу та спеціального дозволу на користування надрами.

 

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами:

- охорона родовищ корисних копалин від затоплення, обводнення, пожеж та інших факторів, що впливають на якість корисних копалин і промислову цінність родовищ або ускладнюють їх розробку;

- дотримання технологій, передбачених проектом при розробці кар`єру;

- вжиття заходів для запобігання пилоутворення в літній період року;

- складування знятого родючого шару ґрунту і розкривних порід для використання при відновленні порушених гірничими роботами земель;

- вжиття заходів, направлених на запобігання аваріям, обмеження і ліквідація їх наслідків та захист людей і довкілля від їх впливу;

- дотримання встановлених меж СЗЗ.

Щодо технічної альтернативи 1

Аналогічні обраному варіанту планованої діяльності.

Щодо технічної альтернативи 2

Альтернатива не розглядається.

Щодо територіальної альтернативи 1, 2

Територіальна альтернатива не розглядалась, оскільки кар’єр розміщується в межах площі гірничого відводу та спеціального дозволу на користування надрами.

 

8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:

Сфера, джерела та види можливого впливу планованої діяльності на довкілля розглядатиметься для наступних компонентів:

- клімат і мікроклімат;

- повітряне середовище;

- водне середовище;

- геологічне середовище;

- земельні ресурси;

- рослинний та тваринний світ.

Щодо технічної альтернативи 1. Щодо технічної альтернативи 2

Альтернативи не розглядаються.

Щодо територіальної альтернативи 1. Щодо територіальної альтернативи 2

Територіальна альтернатива не розглядалась, оскільки кар’єр розміщується в межах площі гірничого відводу та спеціального дозволу на користування надрами.

 

9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»):

Розробка кар’єру Західний-1 ділянки Західна-1 Андріївського родовища відноситься до першої категорії видів планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля – пункт 15 частина 2 стаття 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».

 

10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля (в тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати значного негативного транскордонного впливу (зачеплених держав):

Підстави для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля відсутні.

 

11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля:

Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з ОВД, буде виконаний у відповідності із п.2 ст.6 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» 2059-VIII від 23 травня 2017 року.

 

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громадськості:

Планована суб’єктом господарювання діяльність підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля». Оцінка впливу на довкілля - це процедура, що передбачає:

-  підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля;

-  проведення громадського обговорення планованої діяльності;

- аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації;

- надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого абзацом п’ятим цього пункту;

- врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення.

У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження.

Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громадського обговорення.

 

13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля:

Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Надаючи такі зауваження і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень і пропозицій.

У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.

 

14. Рішення про провадження планованої діяльності:

Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде

Висновок з оцінки впливу на довкілля, у якому визначено допустимість провадження такої планової діяльності (ч.3 ст. 11 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»)

(вид рішення відповідно до частини першої статті 11Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”)

що видається

Міністерства екології та природних ресурсів України

 (орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)

 

15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до:

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь