Андріївська сільська військова адміністрація
Краматорський район Донецька область

ПОРЯДОК проведення конкурсу на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування у виконавчому апараті Андріївської сільської  ради

Дата: 03.10.2019 16:25
Кількість переглядів: 1574

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження сільського голови

від 29.11.2017 № 92/1                                                                    

 

ПОРЯДОК

проведення конкурсу на заміщення вакантних посад посадових осіб

місцевого самоврядування у виконавчому апараті Андріївської сільської  ради

 

І. Загальні положення

1.1. Порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування у виконавчому апараті сільської ради (надалі - Порядок) розроблений у відповідності до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування» із змінами, постанови Кабінету Міністрів України №169 від 15.02.2002 року «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців» із змінами.

1.2. Конкурсний відбір на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування у виконавчому  апараті сільської  ради (надалі - Конкурс) проводиться відповідно до цього Порядку, крім посад голови сільської ради, заступника голови сільської ради, на які прийняття на службу в органи місцевого самоврядування здійснюється шляхом обрання відповідною радою.

1.3. Конкурс на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування у виконавчому апараті сільської ради (надалі - вакантні посади) повинен забезпечувати конституційне право рівного доступу до служби в органах місцевого самоврядування громадян України.

1.4. Конкурсну комісію очолює секретар сільської ради. До складу конкурсної комісії входить керуючий (ча) справами виконавчого комітету сільської ради, начальники відділів виконавчого апарату сільської ради, а також спеціаліст з кадрових питань.

1.5. Для проведення відбору кандидатів на заміщення вакантних посад розпорядженням голови сільської ради утворюється конкурсна комісія у складі голови, секретаря і членів комісії.

1.6. Переведення на рівнозначну або нижчу посаду у виконавчому апараті сільської ради, а також просування по службі посадових осіб місцевого самоврядування, які зараховані до кадрового резерву чи успішно пройшли стажування у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, може здійснюватися без конкурсного відбору.

ІІ. Умови проведення Конкурсу

2.1. Конкурс проводиться за розпорядженням голови сільської ради при наявності вакантної посади.

2.2. До участі у Конкурсі не допускаються особи:

 • визнані в установленому порядку недієздатними;
 • мають судимість, за вчинення умисного злочину, якщо ця судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку;
 • які у разі прийняття на службу будуть безпосередньо підпорядковані близьким особам;
 • які за рішенням суду позбавлені права займати посади в органах державної влади та їх апараті або в органах місцевого самоврядування протягом установленого строку;
 • на яких протягом останнього року накладалися адміністративні стягнення за вчинення корупційних правопорушень;
 • в інших випадках, установлених законами.

2.3. Особи, які подали необхідні документи для участі у Конкурсі, є кандидатами на зайняття вакантної посади посадової особи місцевого самоврядування (далі - кандидати).

2.4. Конкурс проводиться поетапно:

 1. публікація оголошення про проведення конкурсу в засобах масової інформації;
 2. прийом документів від осіб, які бажають взяти участь у конкурсі, та їх попередній розгляд на відповідність встановленим кваліфікаційним вимогам до відповідного рівня посади;
 3. проведення іспиту та відбір кандидатів.

ІІІ. Оголошення про Конкурс

3.1. Оголошення про проведення Конкурсу публікується в засобах масової інформації не пізніше ніж за місяць до початку конкурсу та доводиться до відома посадових осіб виконавчого апарату сільської ради.

3.2. В оголошенні про проведення Конкурсу повинні міститися такі відомості:   

 1. зазначається місцезнаходження сільської ради, адреса та номери телефонів;
 2. назви вакантних посад із зазначенням, що додаткова інформація щодо основних функціональних обов'язків, розміру та умов оплати праці надається спеціалістом з кадрових питань у виконавчому апараті сільської ради;
 3. основні вимоги до кандидатів, визначені згідно з посадовими інструкціями;
 4. термін прийняття документів (протягом 30 календарних днів з дня оголошення про проведення Конкурсу).

В оголошенні може міститися додаткова інформація, що не суперечить законодавству про службу в органах місцевого самоврядування.

3.3. При призначенні осіб згідно з пунктом 1.6 цього Порядку у виконавчому апараті сільської ради Конкурс не оголошується.

ІV. Прийом та розгляд документів на участь у Конкурсі

4.1. Особи, які бажають взяти участь у Конкурсі, подають до конкурсної комісії сільської ради:

 • заяву про участь у Конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення заявника із встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття на службу в органах місцевого самоврядування та проходження служи в органах місцевого самоврядування;
 • заповнену особову картку (форма П-2 ДС) з відповідними додатками;
 • дві фотокартки розміром 4х6 см;
 • копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;
 • декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік за формою, передбаченою Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції»;
 • копію документа, який посвідчує особу;
 • копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних).

 

Особи, які працюють у виконавчому апараті сільської ради і бажають взяти у ньому участь, зазначених документів до заяви не додають.

4.2. Особи можуть подавати додаткову інформацію стосовно своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

4.3. Спеціаліст з кадрових питань перевіряє подані документи на відповідність їх встановленим вимогам щодо прийняття на службу в органи місцевого самоврядування, передбаченим для кандидатів на посаду посадової особи місцевого самоврядування.

4.4. Особи, документи яких не відповідають встановленим вимогам, за рішенням голови конкурсної комісії до Конкурсу не допускаються, про що їм повідомляється з відповідним обґрунтуванням.

Якщо кандидат наполягає на участі у Конкурсі за даних обставин, він допуска­ється до конкурсу, а остаточне рішення приймає конкурсна комісія.             

4.5. Подані документи і матеріали конкурсної комісії зберігаються у виконавчому апараті сільської ради.

 

V. Проведення іспиту та відбір кандидатів

5.1. Іспит проводиться конкурсною комісією сільської ради з метою об’єктивної оцінки знань і здібностей кандидатів на посаду посадової особи місцевого самоврядування.

5.2. За погодженням з головою конкурсної комісії визначається дата проведення іспиту та повідомляється кандидатам про місце і час його проведення.

5.3. Під час іспиту перевіряються знання Конституції України, Законів України «Про місцеве самоврядування», «Про службу в органах місцевого самоврядування» та «Про запобігання корупції», а також законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень структурних підрозділів виконавчого апарату сільської  ради.

5.4. Порядок проведення іспиту у виконавчому апараті сільської ради та перелік питань на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень структурних підрозділів виконавчого апарату сільської ради затверджується головою сільської ради

5.5. Кандидати, які не склали іспит, не можуть бути рекомендовані конкурсною комісією для призначення на посаду.

5.6. Конкурсна комісія на підставі розгляду поданих документів, результатів іспиту та співбесіди з кандидатами, які успішно склали іспит, на своєму засіданні здійснює відбір осіб для зайняття вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування  виконавчого апарату сільської ради.

5.7. Інші кандидати, які успішно склали іспит, але не були відібрані для призна­чення на посади, у разі їх згоди, за рішенням конкурсної комісії можуть бути рекомендовані для зарахування до кадрового резерву.

Якщо за результатами Конкурсу не відібрано жодного з кандидатів для призна­чення на посаду, конкурсна комісія не може рекомендувати цих кандидатів до кадрового резерву.

5.8. Якщо жоден з кандидатів не рекомендований конкурсною комісією для зайняття вакантної посади посадової особи місцевого самоврядування, у виконавчому апараті сільської ради оголошується повторний Конкурс.

5.9. Засідання конкурсної комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше ніж 2/3 її складу.

5.10. Рішення комісії приймається простою більшістю голосів присутніх на її засіданні членів конкурсної комісії. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови комісії.              

У рішенні комісії, що подається голові сільської ради, обов'язково зазначаються пропозиції щодо призначення конкретного кандидата на вакантну посаду посадової особи місцевого самоврядування та визначаються кандидатури для зарахування до кадрового резерву.

5.11. Засідання конкурсної комісії оформляється протоколом, який підписується всіма присутніми на засіданні членами комісії і подається голові сільської ради не пізніше ніж через два дні після голосування. Кожний член комісії може додати до протоколу свою окрему думку.

5.12. Конкурсна комісія повідомляє кандидатів про результати Конкурсу протягом трьох днів після його завершення.      

5.13. Протягом трьох днів з дати одержання повідомлення про результати конкурсу кандидат надає письмову згоду на проведення спеціальної перевірки та медичну довідку про стан здоров’я за формою, затвердженою МОЗ.

5.14. Рішення про призначення на посаду посадової особи місцевого самоврядування у виконавчому апараті сільської ради та зарахування до кадрового резерву приймає голова сільської ради на підставі пропозиції конкурсної комісії протягом місяця з дня прийняття рішення конкурсною комісією.

5.15. Рішення про призначення на посаду посадової особи місцевого самоврядування приймається за результатами спеціальної перевірки.

5.16. Рішення конкурсної комісії може бути оскаржене голові сільської ради протягом трьох днів після ознайомлення з цим рішенням.              

5.17. Рішення голови сільської ради може бути оскаржене у порядку, визначеному законодавством.

 

Секретар сільської ради                                                                                           О.А.Нікітіна

 

 

 

 ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження сільського голови

                                                                                         від 29.11.2017 № 92/1                                                                    

Порядок

проведення іспиту на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування виконавчого апарату Андріївської сільської ради

        Цей порядок визначає правові та організаційні засади проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування виконавчого апарату Андріївської сільської ради , як одного з етапів конкурсу, що проводиться у відповідності до цього Порядку та Загального порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців, затвердженого наказом Головного управління державної служби України від 08.07.2011  N 164 «Про затвердження Загального порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців».

  І. Загальні положення:

1. Мета проведення іспиту - об’єктивна оцінка знань та здібностей кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування.

2. Іспит проводиться конкурсною комісією виконавчого комітету Андріївської сільської ради.

3. До іспиту допускаються кандидати на заміщення вакантних посад, документи яких відповідають установленим вимогам щодо прийняття на службу в органи місцевого самоврядування.

Особи, документи яких не відповідають встановленим вимогам, за рішенням голови конкурсної комісії до іспиту не допускаються, про що їм повідомляється конкурсною комісією з відповідним обґрунтуванням.

Якщо кандидат наполягає на участі в іспиті за даних обставин, він допускається до конкурсу, а остаточне рішення приймає конкурсна комісія.

Кандидати, які подали недостовірні відомості, до участі в конкурсі не допускаються.

 Об'єктивність проведення іспиту забезпечується рівними умовами (тривалість іспиту, зміст та кількість питань, підрахунок результатів) та відкритістю інформації про них, єдиними критеріями оцінки.

4.  Проведення письмового іспиту для кандидатів на заміщення вакантних посад перед­бачає перевірку та оцінку їх знання Конституції України, Законів України « Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про державну службу» та «Про запобігання корупції», а також чинного законодавства України з урахуванням специфіки функціональних повноважень відповідного виконавчого органу сільської  ради.           

Перелік питань на перевірку знання Конституції України, Законів України «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про державну службу» та «Про запобігання корупції» наве­дений у додатку 1 до цього Порядку (далі – Перелік).

5. Порядок проведення письмового іспиту та перелік питань для перевірки знання чинного законодавства з урахуванням специфіки функціональних по­вноважень сільської ради, як органу місцевого самоврядування затверджується сільським головою. Питання мають бути актуальними, ґрунтуватися на чинних нормативно-правових актах. Питання, що ґрунтуються на нормативно-правових актах, які втратили чинність, мають бути своєчасно замінені в установленому порядку.                               

6. Переліки питань можуть публікуватися у відповідних друкованих засобах масової інформації, розміщуватися на офіційному веб-сайті сільської ради та надаватися для ознайомлення всім учасникам конкурсу при поданні документів для участі в конкурсі.

7. Екзаменаційні білети формуються за формою, наведеною у додатку 2 до цього Порядку, та затверджуються головою конкурсної комісії. До кожного білета включається 5 питань - по одному питанню на перевірку знання Конституції України, Законів України «Про службу в органах місцевого самоврядування, «Про запобігання корупції»,"Про місцеве самоврядування в Україні", визначені в переліку (додаток 1 до Порядку), та одне питання на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень сільської ради, як органу місцевого самоврядування, згідно переліку, затвердженого сільським головою.   

8. Кількість екзаменаційних білетів має бути не менше 15.                                                         9. З урахуванням специфіки функціональних повноважень сільської ради, як органу місцевого самоврядування, можливе розроблення кількох варіантів комплектів екзаменаційних білетів у залежності від кваліфіка­ційних вимог до відповідних рівнів посад.                                                                                  

10.  Іспит може проводитись шляхом комп'ютерного тестування, з урахуванням положення про проведення конкурсу та цього Порядку.          

 11. Кадрова служба за погодженням з головою конкурсної комісії визначає дату проведення іспиту та повідомляє кандидатів про місце і час його проведення.                                 ІІ. Проведення письмового іспиту

Процедура письмового іспиту складається з трьох етапів:        

1) організаційна підготовка до письмового іспиту;

2) складання письмового іспиту;                                                               

3) оцінювання письмового іспиту.

1. Організаційна підготовка до письмового іспиту.

1.1. Організаційна підготовка до письмового іспиту проводиться в день проведення іспиту з усіма кандидатами на заміщення вакантних посад.                      

1.2. Секретар конкурсної комісії інформує про тривалість та процедуру скла­дання письмового іспиту.

1.3. До початку іспиту секретар конкурсної комісії відповідає на запитання кандидатів щодо процедури іспиту. Інформація секретаря про умови складання іспиту має бути повною та достатньою для кандидатів. Секретар повинен упевнитися, що всі кандидати зрозуміли умови іспиту, в іншому випадку надати додаткові пояснення. У разі виникнення спірних питань вони мають бути розв'язані головою конкурсної комісії.

2. Складання письмового іспиту.

2.1. Під час підготовки письмових відповідей на запитання екзаменаційного білета ма­ють бути присутніми не менше трьох членів конкурсної комісії.                                        

2.2. Іспит складається одночасно для кандидатів на заміщення однієї вакант­ної посади. У разі невеликої кількості кандидатів та за наявності відповідних умов, передбачених цим Порядком, іспит може проводитися одно­часно на заміщення декількох вакантних посад.

2.3. Приміщення для складання іспиту має відповідати умовам зручного розміщення, що унеможливлює спілкування кандидатів та забезпечує індивідуальну підготовку відповідей на питання білета. Кандидати не можуть самостійно залишати приміщення, в якому складається іспит, до його закінчення.     

2.4. Іспит складається письмово за екзаменаційними білетами, які пропонуються кандидату за його вибором і відкриваються у присутності кандидатів на заміщення вакантних посад під час складання іспиту.

2.5. Іспит складається державною мовою.

2.6. При підготовці відповідей на питання білета кандидат здійснює записи на аркушах із штампом виконавчого комітету сільської ради. Перед відповіддю обов'язково вказуються прізвище, ім'я та по батькові кандидата, номер білета та питання, зазначені в білеті. Після підготовки відповідей на аркушах проставляються підпис кандидата та дата складання іспиту.                                                                            2.7. Загальний час для підготовки відповіді на екзаменаційний білет має ста­новити не більше 60 хвилин.

3. Оцінювання та підбиття підсумків письмового іспиту.

3.1. Для оцінки знань кандидатів використовується п'ятибальна система.

П'ять балів виставляється кандидатам, які виявили глибокі знання Консти­туції України, Законів України "Про місцеве сам оврядування в Україні", «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції» та успішно справилися із запитаннями на перевірку знання законо­давства з урахуванням специфіки функціональних повноважень сільської ради, як органу місцевого самоврядування.

Чотири бали виставляється кандидатам, які виявили повні знання Консти­туції України, Законів України "Про місцеве сам оврядування в Україні", «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції» та достатньо володіють знаннями законодавства з урахуванням спе­цифіки функціональних повноважень сільської ради, як органу місцевого самоврядування.

Три бали виставляється кандидатам, які виявили розуміння поставлених питань в обсязі, достатньому для подальшої роботи.                                                       

Два бали виставляється кандидатам, які розуміють основні поняття норма­тивно-правових актів, але в процесі відповіді допустили значну кількість поми­лок.

Один бал виставляється кандидатам, які не відповіли на питання у встанов­лений строк.

3.2. Після закінчення часу, відведеного на складання іспиту, проводиться перевірка відповідей та їх оцінювання всіма членами конкурсної комісії. Члени конкурсної комісії приймають спільне рішення щодо оцінки відповіді на кожне питання екзаменаційного білета. Такі оцінки виставляються на аркуші з відповідями кандидата.

3.3. Підбиття підсумків здійснюється шляхом додавання балів за кожне питання і занесення загальної суми балів в екзаменаційну відомість, форма якої наведена в додатку 3 до цього Порядку. З результатами іспиту кандидат ознайомлюється під підпис.      

3.4. Аркуші з відповідями кандидатів зберігаються разом з іншими матеріалами та документами конкурсної комісії у кадровій службі відповідно до вимог чинного законодавства.   

3.4. Кандидати, які набрали загальну суму балів, що не є нижчою 50 відсотків від максимальної суми балів, яка може бути виставлена при наданні відповідей, вважаються такими, що успішно склали письмовий іспит і допускаються до наступного етапу іспиту.                                                                             

3.5. Кандидати, які набрали менше 50 відсотків від максимальної суми балів, вважаються такими, що не склали письмовий іспит, і не допускаються до наступного етапу іспиту.   

3.6. Кандидати ознайомлюються з результатом письмового іспиту в день його проведення.        

3.7. Кандидати, які не склали іспит, не можуть бути рекомендовані конкурсною комісією для призначення на посаду.                                                                     

3.8. Результати письмового іспиту можуть бути оскаржені в порядку, передбаченому для оскарження рішень конкурсної комісії.                                                

         ІІІ. Проведення співбесіди

1. При складанні письмового іспиту, у разі набрання кандидатами на заміщення вакантної посади посадової особи місцевого самоврядування більше 50 відсотків від максимальної суми балів з ними в день письмового іспиту проводиться співбесіда, як один із методів відбору, що визначає окремі характеристики кандидата.   

За рішенням голови конкурсної комісії співбесіда може проводитись в інший день, про що кандидати повідомляються секретарем конкурсної комісії.

2. Співбесіда проводиться членами конкурсної комісії.

На засіданні можуть бути присутні інші посадові особи місцевого самоврядування сільської ради з правом дорадчого голосу.

3. У ході співбесіди здійснюється оцінювання ділових, професійних, моральних та психофізични


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь