A A A K K K
для людей із порушенням зору
Андріївська сільська військова адміністрація
Краматорський район Донецька область

Повідомлення про планову діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВЕСКО" інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля

Дата: 30.04.2020 09:05
Кількість переглядів: 515

 

(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (автоматично генерується програмними засобами ведення Єдиного реєстру

з оцінки впливу на довкілля,

не зазначається суб’єктом господарювання)

(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності (автоматично генерується програмними засобами ведення Єдиного реєстру

з оцінки впливу на довкілля,

для паперової версії зазначається суб’єктом господарювання)

 

 

 

ПОВІДОМЛЕННЯ

про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВЕСКО»,
(код ЄДРПОУ 00282049)

інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

 

 1. Інформація про суб’єкта господарювання:

Місцезнаходження юридичної особи: 84205, Донецька обл., м. Дружківка, вул. Індустріальна, 2

тел. (06264) 20416, (050) 326-17-62, e-mail: tekovesco@gmail.com

 1. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи:

Планована діяльність полягає у відпрацюванні кар’єру Маякський ділянки Маякська Андріївсь-кого родовища вогнетривких і тугоплавких глин, Слов’янський район Донецької області. Розробка ділянки родовища передбачена двома окремими кар’єрами. Першочергово передбачається відпрацювання північної частини ділянки кар’єром № 1, потім – південної частини кар’єром № 2.

Приймається транспортна система розробки ділянки родовища відкритим способом.

Розкриття запасів в межах кар’єрів проводиться з випереджувальним зняттям ґрунтово-рослинного шару екскаватором або за допомогою бульдозера з переміщенням в бурти, звідки ґрунтово-рослинний шар навантажується екскаватором в автосамоскиди й транспортується у відвали ГРШ або на ділянки, що рекультивуються.

Проведення в’їзних траншей внутрішнього закладення (у кар’єрі № 1 в його північній частині, у кар’єрі № 2 в його південній частині) виконується з денної поверхні на покрівлю корисної копалини. Роботи з розкриття та підготовки до виїмки корисної копалини включають утворення робочих майданчиків в розкривних породах, проведення розрізної траншеї (до підошви корисної копалини), утворення робочого майданчика на горизонті добувного уступу. Кар’єри розкриваються на повну глибину. Ширина в'їзної траншеї приймається рівною 26,5 м.

Розкривні породи, які виймаються під час розкриття запасів кар'єру № 1, транспортуються по технологічній автодорозі на зовнішній відвал, розташований на північному борту кар'єру № 2. Ґрунтово-рослинній шар складується у відвали ГРШ на західному борту кар'єру № 2.

Розкривні породи, які виймаються під час розкриття кар'єру № 2, при прокладанні траншеї від кар’єру № 1 до кар’єру № 2, транспортуються у вироблений простір кар'єру № 1. Транспортування розкривних порід здійснюється по траншеї, яка з’єднує кар’єри в їх південній частині. Траншея є об’єктом кар’єру № 2. Ґрунтово-рослинній шар з ділянки кар’єру № 2 складується у відвали ГРШ або використовується для рекультивації. Для вилучення розкривних порід використовуються гідравлічні екскаватори з ківшем ємністю від 1,7 м3 до 3,5 м3. Транспортування розкривних порід здійснюється на зовнішній і внутрішній відвали автосамоскидами вантажністю 25-45 т, а також зчленованими автосамоскидами вантажністю 30-40 т.

На видобувних роботах використовуються гідравлічні екскаватори з ківшем ємністю від 1,7 м3 до 3,5 м3. Використання гідравлічних екскаваторів з обладнанням зворотної лопати дозволяє вести селективну виїмку окремих сортів вогнетривкої глини, прошарків пустих порід. Корисна копалина транспортується автосамоскидами вантажністю 12-30 т на існуючі складські площі ПРАТ "ВЕСКО". При розкритті пласта корисної копалини залишається запобіжний шар з розкривних порід потужністю не менш 0,2 м в покрівлі корисної копалини. Зачистка покрівлі і підошви пласта вогнетривких глин здійснюється екскаватором або бульдозером. Для рекультивації порушених земель використовуватимуться вилучені при проведенні гірничих робіт розкривні породи, представлені четвертинними відкладеннями (ґрунтово-рослинним шаром, суглинками і пісками).

Технічна альтернатива 1.

Технологічна схема видобувних робіт передбачає розробку глин багатоковшевим роторним екскаватором із зовнішнім відвалоутворенням.

Технічна альтернатива 2. Не розглядається.

 1. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи:

Ділянка Маякська Андріївського родовища розташована у Слов'янському районі Донецької області. Найближчими населеними пунктами є с. Андріївка Слов’янського району (примикає до ділянки Маякська зі сходу), села Варварівка, Роганське (розташовані на схід від ділянки), село Новотроїцьке (в 3,5 км на захід).

Територіальна альтернатива 1, 2.

В зв’язку з тим, що родовище розвідане і має географічну прив’язку, альтернативи не розглядаються.

 1. Соціально-економічний вплив планованої діяльності:

Соціально-економічний вплив планованої діяльності полягає у створенні робочих місць для населення, яке проживає в межах даного адміністративного району та забезпечені сировиною. Крім того, сплаті податків в місцеві бюджети. Видобувна галузь дає можливість передбачити розподіл коштів між бюджетами різних рівнів і направлення.

 1. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо):

Кількість затверджених Протоколом ДКЗ України № 3634 від 23.08.2016 р. запасів ділянки Маякська категорії В+С1 складає 14126 тис. т. у тому числі:

- балансові – 10714 тис. т (В – 2832 тис. т; С1 – 7882 тис. т);

- умовно балансові (в охоронних зонах населеного пункту, водного фонду) – 3412 тис. т (В – 60 тис. т; С1 – 3352 тис. т).

ПРАТ «ВЕСКО» на користування надрами ділянки Маякська Андріївського родовища (видобування вогнетривких глин) має Спеціальний дозвіл Державної служби геології та надр України № 197 від 25.10.1994 р.

Ліцензійна площа ділянки Маякська – 398,6 га.

Потреба в земельних ресурсах для розробки кар’єру складає 412,96 га, в тому числі, під кар’єрну виїмку № 1 – 249,59 га, кар’єрну виїмку № 2 – 121,85 га, зовнішній відвал розкривних порід – 19,33 га, відвал ГРШ № 1 – 4,74 га, відвал ГРШ № 2 – 2,59 га, промисловий майданчик – 0,06 га, автодороги – 6,33 га, інші землі – 8,47 га.

Режим роботи кар'єру прийнятий цілорічний, при безперервному робочому тижні, в 2 зміни тривалістю 11 годин. Річна продуктивність кар'єру по корисній копалині складає 300 тис. т, строк відпрацювання експлуатаційних запасів ділянки Маякська – 27,5 років, в тому числі строк роботи кар’єру № 1 – 20,3 роки, кар’єру № 2 – 7,2 роки.

 1. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:

Екологічні та інші обмеження планованої діяльності встановлюються згідно законодавства України з дотриманням нормативів гранично-допустимих рівнів екологічного навантаження на природне середовище, санітарних нормативів на межі СЗЗ, радіаційного контролю, поводження з відходами, розробки ділянки в межах розвіданих і затверджених запасів, дотримання розмірів СЗЗ.

Щодо технічної альтернативи 1

Аналогічні обраному варіанту планованої діяльності.

Щодо технічної альтернативи 2

Альтернатива не розглядається.

Щодо територіальної альтернативи 1, 2.

Територіальна альтернатива не розглядалась, оскільки кар’єри розміщується в межах площі спеціального дозволу на користування надрами та територіально прив’язані до ділянки родовища.

 1. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами:

При розробці родовища необхідно забезпечити заходи з інженерної підготовки та захисту території родовища в межах гірничого відводу від несприятливих природних явищ (зсуви, ерозія схилів, підтоплення тощо) та викликаних діяльністю кар’єру. Зокрема: охорона родовищ корисних копалин від затоплення, обводнення, пожеж та інших факторів, що впливають на якість корисних копалин і промислову цінність родовищ або ускладнюють їх розробку; дотримання технології, передбаченої проектом розробки родовища; вжиття заходів для запобігання пилоутворення в літній період року; складування знятого родючого шару ґрунту та розкривних порід для використання при відновленні порушених планованою діяльністю земель; вжиття заходів, направлених на запобігання аваріям, обмеження і ліквідація їх наслідків та захист людей і довкілля від їх впливу; дотримання встановлених меж СЗЗ.

Щодо технічної альтернативи 1

Аналогічні обраному варіанту планованої діяльності.

Щодо технічної альтернативи 2

Альтернатива не розглядається.

Щодо територіальної альтернативи 1, 2.

Територіальна альтернатива не розглядалась, оскільки кар’єри розміщується в межах площі спеціального дозволу на користування надрами та територіально прив’язані до ділянки родовища.

 1. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:

Геологічне середовище: Порушення земної поверхні та зміни ландшафту в процесі проведення відкритих гірничих виробок. Вібрацію ґрунту та гірського масиву при планованих роботах.

Водне середовище: Вплив на поверхневі та підземні води.

Повітряне середовище: Викиди забруднюючих речовин при проведенні видобувних, розкривних, розвантажувально-навантажувальних робіт, при роботі двигунів кар’єрної та автотранспортної техніки та в процесі обслуговування техніки.

Шумове забруднення: Пов’язане з роботою гірничого обладнання, кар’єрних машин і ремонтних робіт.

Ґрунти: Здійснюється внаслідок порушення родючого шару ґрунту.

Рослинний і тваринний світ: Тимчасове збіднення флори та фауни.

Техногенне середовище: Утворення відходів під час розробки родовища та експлуатації автотранспорту та спецтехніки.

Ландшафт: Порушення структури ґрунтового покриву, порушення ґрунтово-рослинного покриву, зміна ландшафту із природного на гірничопромисловий з подальшою рекультивацією порушеної території

Щодо технічної альтернативи 1. Аналогічні обраному варіанту планованої діяльності.  

Щодо технічної альтернативи 2 Альтернативи не розглядаються.

Щодо територіальної альтернативи 1. Щодо територіальної альтернативи 2.

Територіальна альтернатива не розглядалась, оскільки кар’єри розміщується в межах площі спеціального дозволу на користування надрами та територіально прив’язані до ділянки родовища.

 1. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”):

Розробка ділянки Маякська Андріївського родовища вогнетривких глин відноситься до першої категорії видів планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля – пункт 15 частина 2 стаття 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».

 1. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля (в тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати значного негативного транскордонного впливу (зачеплених держав):

Підстави для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля відсутні.

 1. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля:

Планується проведення досліджень впливу на геологічне середовище, атмосферне повітря, поверхневі та підземні води, ґрунти, рослинний і тваринний світ, ПЗФ, клімат, а також на соціальне і техногенне середовище. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з ОВД, буде виконаний у відповідності із п.2 ст.6 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» 2059-VIII від 23 травня 2017 року.

 1. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громадськості:

Планована суб’єктом господарювання діяльність підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”. Оцінка впливу на довкілля

 • це процедура, що передбачає:
  • підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля;
  • проведення громадського обговорення планованої діяльності;
  • аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації;
  • надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого абзацом п’ятим цього пункту;
  • врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення.

У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження.

Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громадського обговорення.

 1. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля:

Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень і пропозицій.

У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.

 1. Рішення про провадження планованої діяльності:

Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності

буде

Висновок з оцінки впливу на довкілля, у якому визначено допустимість провадження

 
   


такої планової діяльності (ч.3 ст. 11 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»)

 

(вид рішення відповідно до частини першої статті 11Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”)

що видається

 
   


Міністерством енергетики та захисту довкілля України

 

(орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)

 

 1. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до:

Міністерство енергетики та захисту довкілля України, вул. Митрополита Василя Липківського, 35, Київ, 03035, Відділ оцінки впливу на довкілля : gladun@menr.gov.ua, (044) 206-31-40, (044) 206-20-89


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь