Андріївська сільська військова адміністрація
Краматорський район Донецька область

Аналіз регуляторного впливу до проекту регуляторного акту «Про встановлення місцевих податків (в частині плати за землю) на території  Андріївської сільської  ради на 2018 рік" 

Дата: 29.05.2017 08:30
Кількість переглядів: 391

                                        АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

до  регуляторного   акту - рішення сесії Андріївської   сільської ради  «Про встановлення місцевих податків (в частині плати за землю) на території  Андріївської сільської  ради" 

Аналіз регуляторного впливу  рішення Андріївської сільської ради „ Про встановлення  місцевих податків ( в частині плати за землю) на території Андріївської сільської ради ”  підготовлено згідно з вимогами Закону України « Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Методики проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.04 № 308 та  пункту 24 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”.

1. Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв'язати шляхом регулювання господарських відносин, оцінка важливості цієї проблеми.

Законом України від 20.12.2016 № 1791-VIIІ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році», змінився порядок оподаткування земельних ділянок. Плата за землю, як складова податку на майно включена до переліку місцевих податків.

        Особливістю є те, що місцеві податки встановлюються рішенням сільських, селищних та міських рад. При цьому плата за землю, є обов’язковою для встановлення місцевими радами.

Своєчасна сплата земельного податку є одним з обов’язків землекористувачів та землевласників земельних ділянок. Внаслідок прийняття рішення Андріївської сільської ради „ Про встановлення ставок місцевих податків (в частині плати за землю) на території Андріївської сільської ради буде розв'язана проблема визначення на законних підставах розміру земельного податку для сплати юридичними та фізичними особами за земельні ділянки, розташовані на території Андріївської сільської ради.

Проблема є дуже важливою, бо розміри ставок земельного податку прямо впливають на надходження до місцевого бюджету. Досягнення встановлених цілей, запропонованим регуляторним актом дає можливість визначити обсяг надходжень до місцевого бюджету

2.Обґрунтування, чому визначена проблема не може бути розв’язана за допомогою ринкових механізмів або за допомогою діючих регуляторних актів і потребує державного регулювання.

Повноваження по встановленню ставок земельного податку за земельну ділянку надані чинним законодавством відповідним сільським радам. Встановити розмір податку та цим самим вирішити вищезазначені проблеми за допомогою ринкових механізмів без прийняття відповідного регуляторного акту не можна, так як це буде суперечить нормам діючого законодавства.

 Тобто, вирішення проблем потребує державного регулювання і можливо тільки шляхом прийняття цього регуляторного акту відповідно до норм чинного законодавства. 

 3. Визначення цілей державного регулювання.

Прийняття запропонованого регуляторного акту передбачає вирішення наступних цілей:

- задоволення інтересів місцевої громади з питань:

а) збільшення доходів бюджету за рахунок повного та ефективного оподаткування, розвитку земельних відносин на території ради;

б) забезпечення найбільш повного обліку земель, їх власників та користувачів;

в) забезпечення раціонального та ефективного використання земельних ділянок;

г) стимулювання покращення екологічного, санітарного та стану благоустрою земельних ділянок;

- задоволення інтересів суб'єктів господарської діяльності:

а) збільшення прозорості та вільного обертання земельних ділянок на ринку і прав    на них;

б) спрощення процедури отримання земельних ділянок;

в) прогнозування витрат на оплату орендної плати за орендовані земельні ділянки.

4. Визначення та оцінка усіх прийнятих альтернативних способів досягнення встановлених цілей, у тому числі ті з них, які не передбачають безпосереднього державного регулювання господарських відносин.

4.1.  Альтернативою прийняття запропонованого проекту може бути відмова від введення в дію запропонованого регулювання та залишення даної ситуації без змін.

Дана альтернатива є неприйнятною у зв’язку з тим, що не буде досягнуто цілей правового регулювання та єдиного підходу до визначення ставок земельного податку.

4.2. Друга альтернатива - прийняття розміру ставок на рівні максимально граничних розмірів, встановлених Податковим кодексом України.

Ця альтернатива є неприйнятною по причині того, що значна частина землекористувачів (землевласників) не зможе сплачувати земельний податок, що призведе до збільшення заборгованості та підвищить податкове навантаження на платників податку.

4.3. Досягнення встановлених цілей відбудеться лише за умови безпосереднього державного регулювання, шляхом прийняття запропонованого акту, який встановлюватиме ставки земельного податку на території сільськоїї ради, врахувавши особливості ставок, які діяли до прийняття ЗУ від 20.12.2016 № 1791-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році »,   для окремих категорій земель в залежності від цільового призначення.

5. Аргументи переваги обраного способу досягнення встановлених цілей

Обраний спосіб досягнення цілей є найбільш оптимальним та доцільним, оскільки чинним законодавством визначено, що саме органи місцевого самоврядування встановлюють розмір ставок земельного податку.

Прийняття сільською радою запропонованого регуляторного акту – рішення Андріївської сільської ради «Про встановлення місцевих податків (в частині плати за землю) на територіїАндріївської сільської ради» дасть можливість вирішити визначені проблеми при дотриманні норм чинного законодавства України, в найбільш короткий термін.

Опис механізмів і заходів, які забезпечують розв'язання визначеної проблеми шляхом прийняття запропонованого нормативного акту.

Фото без опису      Регулювання земельно-орендних відносин направлене на удосконалення існуючого механізму розрахунку орендної плати за землю.

Фото без опису Реалізація пропонованого регулювання буде здійснюватися шляхом впровадження наступних заходів:

Економіко-фінансові заходи:

- пропоновані ставки орендної плати за землю та ставки земельного податку за земельні ділянки дозволять підвищити загальну суму зібраних коштів, економне і раціональне використання цих коштів.

Адміністративно-правові заходи:

- приведення нормативно-правових актів до відповідних норм діючого законодавства та удосконалення механізму і порядку надання земельних ділянок в оренду;

- суб'єктам господарювання надається можливість вільного вибору різних дозволених видів функціонального використання земельних ділянок, отриманих у користування.

Організаційні заходи:

- вдосконалення земельних відносин в межах та за межами населених пунктів   Андріївської сільської  ради;

  - забезпечення більш ефективного використання землі на зазначеній території;

- спрощення процедури та прозорість розрахунку орендних ставок за користування землею.

6. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акту.

 Прийняття запропонованого рішення надасть можливість:

- спрощення та удосконалення порядку визначення ставок земельного податку;

- поповнення місцевого бюджету;

- здійснення якісного планування та прогнозування надходжень від сплати за землю при формуванні місцевого бюджету;

- простота і доступність даного регуляторного акту.

 7. Очікувані витрати та вигоди суб’єктів господарювання, громади та держави внаслідок дії регуляторного акту.           

Сфери

Переваги

Втрати

Орган місцевого самоврядування

-   виконання вимог Податкового кодексу;

- можливість планування та прогнозування надходжень від податків при формуванні місцевого бюджету.

Незначні організаційні витрати,

 пов’язані з прийняттям

та впровадженням рішення.

Фізичні та юридичні особи, які землевласниками (землекористувачами) на території Андріївської  сільської ради

  можливість впливу на визначення розмірів ставок податків та зборів під час обговорення, до їх затвердження сільською  радою;

- визначення чітких розмірів податків та зборів та механізмів їх сплати.

сплата податків та зборів за

ставками, що будуть

затверджені сільською радою.

Потенційні інвестори з інших регіонів

можливість порівняння ставок податків та зборів з іншими адміністративними одиницями та вирішення питання початку бізнесу у найбільш привабливому регіоні.

Відсутні

Фізичні та юридичні особи, які планують бути землевласниками (землекористувачами)

можливість порівняння ставок податків з іншими адміністративними одиницями та вирішення питання початку бізнесу у найбільш привабливому регіоні;

- можливість заздалегідь розрахувати розміри можливих податків і врахувати усі ризики.

Відсутні

Мешканці, що проживають на території Андріївської сільської ради

-  додаткові надходження до місцевого бюджету дозволять більше виділяти більше коштів на соціально-економічний розвиток сел, зокрема ремонт доріг, облаштування дитячих майданчиків тощо.

Відсутні

Таким чином прийняття даного рішення не потребує фінансових витрат з місцевого бюджету.  Головним результатом прийняття цього акту є встановлення ставок земельного податку та відповідність його чинному законодавству.

8. Оцінка можливості  впровадження та виконання вимог регуляторного акта в залежності від ресурсів, якими розпоряджаються органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні впроваджувати або виконувати ці вимоги:

Реалізація запропонованого регуляторного акту не потребує додаткових матеріальних та фінансових витрат органів місцевого самоврядування з бюджету села. Адміністрування плати за землю проводиться Державною податковою інспекцією. Додаткові витрати на виконання вимог регуляторного акту з боку держави також не передбачено.

Впровадження та виконання вимог проекту рішення забезпечується наступними ресурсами:

- частиною 24 пункту 1 статті 26 "Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні"

- іншим податковим законодавством.

Оскільки цей акт носить адміністративний характер та законом встановлено відповідальність фізичних та юридичних осіб за порушення законодавства в цій сфері, то цілі, що обумовили розробку цього акта, мають бути повністю досягнуті.

9. Оцінка ризику впливу зовнішніх чинників на дію регуляторного акту.

Вплив зовнішніх факторів на виконання регуляторного акту виключається, окрім змін в чинному законодавстві з питань регулювання земельних відносин та оподаткування. При настанні зазначених подій до регуляторного акту будуть внесені відповідні зміни.

10. Обгрунтування терміну дії регуляторного акта та переліку заходів, спрямованих на відстеження дії регуляторного акта.      

Запропоноване рішення Андріївської сільської ради встановлюється строком на 1 рік (на 2018 рік), з можливістю внесення до нього змін чи відміни його у разі зміни чинного законодавства та з інших поважних причин або подовження його строку дії.

11. Визначення показників результативності цього регуляторного акту.

Дане рішення окремо визначених показників не матиме. Проте опосередковані показники результативності даного регуляторного акту є:

- розмір надходжень від сплати земельного податку та орендної плати після прийняття цього рішення;

- кількість суб’єктів господарювання, на яких поширюватиметься дія рішення.

 12. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватись відстеження результативності регуляторного акту в разі його прийняття.

Фото без опису    Організаційні заходи, які повинні бути здійснені при проведенні відстеження результативності пропонованого регуляторного акту:

Фото без опису - контроль за обчисленням орендної плати за орендовані земельні ділянки та укладанням додаткових угод;

Фото без опису - проведення аналізу статистичної інформації щодо показників кількості договорів оренди земельних ділянок;

- надходження в місцевий бюджет від сплати ставок земельного податку за земельні ділянки та орендної плати за орендовані земельні ділянки.

Стосовно даного регуляторного акта послідовно здійснюватиметься базове та повторне відстеження його результативності шляхом використання статистичних даних.  Базове відстеження результативності регуляторного акта буде проводитись з 01.06.2018 р. Повторне відстеження результативності регуляторного акта буде проводитись з 15.09.2018 р. Періодичне відстеження результативності регуляторного акта не здійснюватиметься.

 

Сільський голова                                                                                                    М.Я. Діхтенко


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь