A A A K K K
для людей із порушенням зору
Андріївська сільська військова адміністрація
Краматорський район Донецька область

ОГОЛОШЕННЯ Андріївська сільська рада Слов’янського району Донецької області з 03.12.2020 року оголошує конкурс на заміщення вакантної посади посадової особи місцевого самоврядування 

Дата: 03.12.2020 10:56
Кількість переглядів: 313

 

ОГОЛОШЕННЯ

Андріївська сільська рада Слов’янського району Донецької області з 03.12.2020 року оголошує конкурс на заміщення вакантної посади посадової особи місцевого самоврядування 

 

 1. Конкурс  на заміщення  вакантної посади:

начальника відділу економічного розвитку, інвестицій та житлово – комунального господарства Андріївської сільської ради  віднесених до VІ категорії посад  в органах місцевого самоврядування.                      

 1. Основні кваліфікаційні вимоги до кандидатів:

            Вища освіта не нижче ступеня магістра, спеціаліста, або бакалавра, молодшого спеціаліста (за умови послідуючого навчання у вищому вузі на заочному відділенні), вільне володіння державною мовою. Стаж роботи на службі в органах місцевого самоврядування, на посадах державної служби або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше 2 років.

            Знання Конституції України, законів України «Про державну службу», «Про засади запобігання і протидії корупції», нормативні документи, що стосуються державної служби та органів місцевого самоврядування, укази та розпорядження Президента України, постанови Верховної Ради України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, інші підзаконні нормативно-правові акти, що регулюють розвиток відповідної сфери (галузі) управління.

            Практику застосування чинного законодавства, основи державного управління, економіки, фінансів та права. Володіння державною мовою та знання ділової мови, Інструкції з діловодства, правил організаційно-розпорядчої документації, правил ділового етикету, правил та норми охорони праці та протипожежного захисту, правил внутрішнього розпорядку, а також основні принципи роботи на комп'ютері та відповідні комп’ютерні програми.

 

3. Перелік документів, які необхідно подати для участі у конкурсному відборі, та строк їх подання :                  

            Особи, які відповідають основним кваліфікаційним вимогам і бажають взяти участь у конкурсі, надають до конкурсної комісії виконавчого комітету сільської ради наступні документи:

 • заяву про участь у конкурсі;
 • заповнену особову картку (форма П-2 ДС) з відповідними додатками;
 • дві фотокартки розміром 3х4 см;
 • копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;
 • декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції (в електронній формі);
 •  копію документа, який посвідчує особу;
 • копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов'язаних);
 • довідку про допуск до державної таємниці (у разі її наявності).
 1. До участі у конкурсі не допускаються особи, які:
 • визнані в установленому порядку недієздатними;
 • мають судимість, що є несумісною із зайняттям посади посадової особи місцевого самоврядування;
 • у разі прийняття на службу будуть прямо підпорядковані або підлеглі близьким особам;
 • позбавлені права займати відповідні посади в установленому законом порядку на визначений термін;
 • в інших випадках, установлених законами.

 

Термін прийняття документів конкурсною комісією – 30 календарних днів з дня опублікування оголошення за адресою :
вул. Миру, 7А, с.Андріївка, Слов’янський район, Донецька область, тел. 0660699570.

Додаткова інформація щодо основних функціональних обов’язків, розміру та умов оплати праці надається секретарем Андріївської сільської  ради Самойленко Наталією Миколаївною, тел. 0660699570.

УМОВИ 
проведення конкурсу на посаду начальник
а відділу економічного розвитку, інвестицій та житлово – комунального господарства Андріївської сільської ради  
 

Загальні умови

Найменування посади

Начальник відділу економічного розвитку, інвестицій та житлово – комунального господарства Андріївської сільської ради  

Завдання, обов'язки та повноваження

Очолює та керує відділом економічного розвитку,інвестицій та ЖКГ (далі-відділ) сільської ради, розподіляє обов'язки між  працівниками відділу, координує їх роботу. У межах визначених повноважень забезпечує роботу з матеріалами та документами, що надходять на виконання до відділу сільської  ради. У межах визначених повноважень разом із фахівцями відповідних структурних підрозділів виконавчого комітету сільської ради забезпечує виконання доручень сільського голови, здійснює підготовку проєктів поточних та перспективних планів роботи відділу сільської ради, проєктів рішень, що виносяться на розгляд сесії сільської ради та виконавчого комітету сільської ради. Аналізує та узагальнює матеріали про хід виконання організаційно - розпорядчих документів сільської  ради та її виконавчих органів для сільського голови. Подає керівнику виконавчого комітету сільської ради, в межах визначених повноважень, пропозиції щодо призначення на посади, звільнення з посад та переміщення працівників відділу сільської ради, своєчасного заміщення вакансій, заохочення та застосування заходів дисциплінарних стягнень. У межах визначених повноважень розглядає пропозиції, звернення, заяви, що надходять до виконавчого комітету сільської ради, готує відповідні матеріали та подає їх на розгляд сільському голові.

 

Має право. За дорученням керівника виконавчого комітету сільської  ради представляти виконавчий комітет  сільської  ради у відповідних органах державної влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях з питань, що належать до повноважень відділу сільської ради. Представляти відділ на сесіях сільської ради, засіданнях виконкому, нарадах, інших зборах, що проводяться сільським головою. Звертатися в установленому порядку до структурних підрозділів виконавчого комітету сільської ради, виконавчих органів місцевої ради, відповідних органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій для отримання інформації, необхідної для виконання визначених повноважень. Вимагати якісного та у повному обсязі виконання працівниками відділу, іншого структурного підрозділу посадових обов'язків і завдань. Вносити керівнику виконавчого комітету сільської ради пропозиції щодо вдосконалення роботи відділу, іншого структурного підрозділу виконавчого комітету сільської  ради.

 

Умови оплати праці

Посадовий оклад, надбавки, доплати та премії встановлюються відповідно до ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування».

 

 

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

     Безстроковість

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

 • заяву про участь у конкурсі;
 • заповнену особову картку (форма П-2 ДС) з відповідними додатками;
 • дві фотокартки розміром 3х4 см;
 • копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;
 • декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції (в електронній формі);
 •  копію документа, який посвідчує особу;
 • копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов'язаних).

 

Строк подачі документів до 04.01.2021

Місце, час та дата початку проведення конкурсу

04.01.2021, 10:00, село Андріївка вул. Миру,7А , Андріївська сільська рада, актовий зал.

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Самойленко Наталія Миколаївна

0660699570

04342045@mail.gov.ua

 

 

                                                        Кваліфікаційні  вимоги

1

Освіта

Вища освіта не нижче ступеня магістра, спеціаліста або бакалавра, молодшого спеціаліста (за умови послідуючого навчання у вищому вузі на заочному відділенні).

2

Досвід роботи

Стаж роботи на службі в органах місцевого самоврядування, на посадах державної служби або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше 2 років.

3

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою.

                                                        Вимоги до компетентності

1

Вміння використовувати комп’ютерну техніку та програмне забезпечення

Впевнений користувач ПК (Microsoft Word, Microsoft  Excel, MS Office, Internet)

2

Якісне виконання поставлених завдань

Вміння працювати з інформацією

3

Особистісні компетенції

Відповідальність; уважність до деталей; вміння працювати в стресових ситуаціях 

 

                                             Професійні знання

1

Знання законодавства

Конституцію України; закони України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про службу в органах місцевого самоврядування", "Про державну службу", "Про запобігання корупції" та інші закони України з питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування; укази та розпорядження Президента України, постанови Верховної Ради України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, інші підзаконні нормативно-правові акти, що стосуються розвитку відповідних сфер управління; практику застосування чинного законодавства з питань, що належать до його компетенції; основи регіонального управління, економіки та управління персоналом; інструкцію з діловодства у відповідному органі місцевого самоврядування; основи психології, економіки, фінансів; правила внутрішнього трудового розпорядку; правила ділового етикету; правила охорони праці та протипожежної безпеки; основні програми роботи на комп'ютері.

                                                                                                                                      

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ

на перевірку знання Конституції України, Законів України

«Про службу в органах місцевого самоврядування», "Про місцеве самоврядування в Україні", «Про запобігання корупції» та питань на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень начальника відділу економічного розвитку, інвестицій та житлово – комунального господарства Андріївської сільської ради.

І. Питання на перевірку знання Конституції України

1. Основні розділи Конституції України.

2. Основні риси Української держави за Конституцією України (статті 1, 2).

3. Форма правління в Україні (стаття 5).

4. Визнання найвищої соціальної цінності України (стаття 3).

5. Конституційний статус державної мови та мов національних меншин України (стаття 10).

6. Об'єкти права власності Українського народу (статті 13, 14).

7. Найважливіші функції держави (стаття 17).

8. Державні символи України (стаття 20).

9. Конституційне право на працю (стаття 43).

10. Конституційне право на освіту (стаття 53).

11. Конституційне право на соціальний захист (стаття 46).

12. Конституційне право на охорону здоров'я (стаття 49).

13. Обов'язки громадянина України (статті 65-68).

14. Право громадянина України на вибори (стаття 70).

15. Повноваження Верховної Ради України (стаття 85).

16. Питання, правове регулювання яких визначається та встановлюється виключно законами України (стаття 92).

17. Державний бюджет України (стаття 96).

18. Порядок обрання Президента України (стаття 103).

19. Повноваження Президента України (стаття 106).

20. Призначення, склад та введення в дію рішень Ради національної безпеки і оборони України (стаття 107).

21. Склад Кабінету Міністрів України (стаття 114).

22. Повноваження Кабінету Міністрів України (статті 116, 117).

23. Повноваження місцевих державних адміністрацій (стаття 119).

24. Статус прокуратури України за Конституцією України (стаття 121).

25. Система судів в Україні (стаття 125).

26. Основні засади судочинства в Україні (стаття 129).

27. Система адміністративно-територіального устрою України (стаття 133).

28. Питання нормативного регулювання Автономної Республіки Крим (стаття 137).

29. Повноваження Автономної Республіки Крим (стаття 138).

30. Органи місцевого самоврядування в Україні (стаття 140).

31. Повноваження територіальних громад за Конституцією України (стаття 143).

32. Статус та повноваження Конституційного Суду України (статті 147, 150).

33. Порядок подання законопроекту про внесення змін до Конституції України (стаття 154).

 

 

 II. Питання на перевірку знання Закону України "Про запобігання корупції".

1. Визначення термінів: пряме підпорядкування, близькі особи, корупційне правопорушення, корупція, потенційний конфлікт інтересів (стаття 1).

2. Суб'єкти, на яких поширюються дія закону України «Про запобігання корупції»

(стаття 3).

3. Статус та склад Національного агентства з питань запобігання корупції (статті 4,5)

4. Повноваження Національного агентства з питань запобігання корупції (стаття 11).

5. Права Національного агентства з питань запобігання корупції (стаття 12).

6. Контроль за діяльністю Національного агентства з питань запобігання    корупції (стаття 14)

7. Національна доповідь щодо реалізації засад антикорупційної політики  (стаття    20).

8.Обмеження щодо використання службових  повноважень  чи  свого  становища та одержання  подарунків (статті 22, 23).

9. Обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності та обмеження спільної роботи близьких осіб (статті 25, 27).

10. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (стаття 28).

11. Заходи зовнішнього та самостійного врегулювання конфлікту інтересів (стаття 29).

12. Запобігання конфлікту інтересів у зв’язку з наявністю в особи підприємств чи корпоративних прав (стаття 36).

13. Вимоги до поведінки осіб (стаття 37).

14. Подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування(стаття 45).

15. Встановлення своєчасності подання декларації та повна перевірка декларації (ст.49,40)

16. Моніторинг способу життя суб’єктів декларування (стаття 51).

17. Державний захист осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції (стаття 53).

18. Заборона на одержання пільг, послуг і майна органами державної влади та органами    місцевого   самоврядування  (стаття 54).

19. Антикорупційна експертиза (стаття 55).

 20. Спеціальна перевірка (стаття 56).

21. Загальні засади запобігання корупції у діяльності юридичної особи (стаття 61).

22. Відповідальність за корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення (стаття 65).

 

ІІІ. Питання на перевірку знання Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування"

1. Поняття служби в органах місцевого самоврядування, посадової особи місцевого самоврядування за Законом України “Про службу в органах місцевого самоврядування” (статті 1,2 ).

2. Посади в органах місцевого самоврядування (стаття 3).

3. Основні принципи служби в органах місцевого самоврядування (стаття 4).

4. Право на службу в органах місцевого самоврядування (стаття 5).

5. Державна політика щодо служби в органах місцевого самоврядування (стаття 6).

6. Правове регулювання посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 7).

7. Основні обов’язки посадових осіб місцевого самоврядування(стаття 8).

8. Основні права посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 9).

9.Прийняття на службу в органи місцевого самоврядування( стаття10).

10. Присяга посадових  осіб місцевого самоврядування (стаття 11).

11. Обмеження, пов’язані з прийняттям на  службу в органах місцевого самоврядування (стаття 12).

12. Декларування доходів посадових осіб місцевого самоврядування(стаття 13).

13. Класифікація посад в органах місцевого самоврядування (стаття 14).

14. Ранги посадових осіб місцевого самоврядування (стаття15).

15. Кадровий резерв служби в органах місцевого самоврядування( стаття 16)

16. Атестація посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 17).

17. Граничний вік перебування на службі в органах місцевого самоврядування (стаття 18).

18. Підстави припинення служби в органах місцевого самоврядування (стаття 20)

19. Оплата праці, відпустки та пенсійне забезпечення (стаття 21).

20. Відповідальність за порушення законодавства про службу в органах місцевого самоврядування (стаття 23).

ІV. Питання на перевірку знання Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні»"

1. Визначення термінів: територіальна громада, представницький орган місцевого самоврядування, виконавчі органи влади, делеговані повноваження, рівні бюджетів (ст. 1).

2. Основні принципи місцевого самоврядування( стаття 4)

3. Ради – представницькі  органи місцевого самоврядування , виконавчі органи рад ( статті 10,11).

4. Громадські слухання, органи самоорганізації населення, форми добровільного об»єднання громадян( статті 13,14,15).

5.Організаційно- правова, матеріальна і фінансова основи місцевого самоврядування, відносини органів місцевого самоврядування з підприємствами, установами та організаціями, що перебувають  та не перебувають у комунальній власності відповідних територіальних громад.( статті 16,17,18)

6. Виключна компетенція сільських, селищних рад ( стаття 26)

7. Повноваження виконавчого органу сільської ради у сфері соціально-економічного і культурного розвитку,планування та обліку.( стаття 27)

8. Повноваження виконавчого органу сільської  ради в галузі бюжету, фінансів і цін.

(стаття 28)

9. Повноваження виконавчого органу сільської  ради щодо управління комунальною власністю.( стаття 29)

10. Повноваження виконавчого органу сільської  ради галузі ЖКГ, побутового, торгівельного обслуговування, громадського харчування, транспорту та зв»язку (ст. 30).

11. Повноваження виконавчого органу сільської  ради у галузі будівництва( стаття 31)

12. Повноваження виконавчого органу сільської ради у сфері освіти, охорони здоров»я, культури, фізкультури і спорту.( стаття 32)

13. Повноваження виконавчого органу  сільської ради у сфері регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища.( стаття 33).

14. Повноваження виконавчого органу сільської ради у сфері  соціального захисту населення.( стаття 34).

15. Повноваження виконавчого органу сільської ради у галузі зовнішньоекономічної діяльності (35 стаття).

16. Повноваження виконавчого органу сільської ради в галузі оборонної роботи (стаття 36).

17. Повноваження виконавчого органу сільської ради щодо вирішення питань адміністративно- територіального устрою, та забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян.( статті 37,38)

18. Повноваження виконавчого органу сільської ради щодо відзначення державними нагородами України ті інші повноваження виконавчих органів сільських рад.( статті 39,40).

19. Повноваження сільського , селищного голови( стаття 42)

20. Повноваження  районних і обласних рад  (стаття 43)

21. Порядок формування  рад( стаття 45)

22. Сесія ради ( стаття 46)

23. Постійні комісії ради ( стаття 47)

24. Депутат ради( стаття 49).

25. Секретар ради  ( стаття 50)

26 Виконавчий комітет сільської ради, його повноваження та організація роботи( статті     51,52,53).

27. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування( стаття 59).

28. Право комунальної власності ( стаття 60).

29. Місцеві бюджети та доходи місцевих бюджетів ( статті 61,63)

30. видатки місцевих бюджетів ( стаття 64).

31 Відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування перед територіальними громадами, державою та іншими суб2єктами господарювання ( статті 75,76,77).

32. дострокове припинення повноважень ради, сільського голови, органі самоорганізації населення(  стаття 78,79,80)

 

V.Перелік питань на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень начальника відділу економічного розвитку, інвестицій та житлово – комунального господарства Андріївської сільської ради  

 1. Система прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку (стаття 4 Закону України „Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України“).
 2. Повноваження виконавчих органів місцевих ради у сфері соціально-економічного і культурного розвитку, планування та обліку (стаття 27 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні“).
 3. Визначення інвестицій (стаття 1 Закону України „Про інвестиційну діяльність“).
 4. Форми здійснення державно-приватного партнерства (стаття 5 Закону України „Про державно-приватне партнерство“).
 5. Види зовнішньоекономічної діяльності (стаття 4 Закону України „Про зовнішньоекономічну діяльність“).
 6. Форми співробітництва (стаття 4 Закону України „Про співробітництво територіальних громад“.
 7. Принципи державної регуляторної політики (стаття 4 Закону України „Про засади державної регуляторної політики“).
 8. Планування діяльності з підготовки проектів регуляторних актів (стаття 7 Закону України „Про засади державної регуляторної політики“).
 9.  Ініціатива щодо передачі об?єктів права  державної та комунальної власності (стаття 3  Закону України „Про передачу об?єктів права державної  та комунальної власності“).
 10. Суб’єкти права власності у багатоквартирному будинку (стаття 4 Закону України „Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку“).
 11. Спільне майно багатоквартирного будинку (стаття 5 Закону України „Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку“).
 12. Форми управління багатоквартирним будинком (стаття 9 Закону України „Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку“).
 13. Мета створення об?єднання та його статус (cтаття 4 Закону України „Про об?єднання співвласників  багатоквартирного будинку“).
 14. Створення об?єднання (стаття 6 Закону України „Про об?єднання співвласників  багатоквартирного будинку“).
 15. Оренда приміщень у багатоквартирному будинку (cтаття 26 Закону України „Про об?єднання співвласників  багатоквартирного будинку“).
 16. Принципи державної політики у сфері теплопостачання (cтаття 6 Закону України „Про теплопостачання“).
 17. Відносини суб?єктів господарювання з органами місцевого самоврядування (стаття 23 Господарського кодексу України).

 

 

 

 

.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь