A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Андріївська сільська територіальна громада
Краматорський район Донецька область

    АКТУАЛЬНІ ВАКАНСІЇ ПО м. СЛОВ'ЯНСЬКУ та СЛОВ'ЯНСЬКОМУ РЕГІОНУ СТАНОМ НА 29.03.2021

Дата: 30.03.2021 09:36
Кількість переглядів: 210

 

 

    АКТУАЛЬНІ ВАКАНСІЇ ПО м. СЛОВ'ЯНСЬКУ та СЛОВ'ЯНСЬКОМУ РЕГІОНУ СТАНОМ НА 29.03.2021
Посада (назва)  Заробітна плата  Завдання та обов'язки / Характеристика вакансії
Для службовців    
бухгалтер 10 000,00 Складання перевіреної бухгалтерської звітності на основі первинних документів і бухгалтерських записів, надання її у встановлений термін відповідним органам; перевірений облік витрат виробництва і обігу, виконання кошторисів витрат, реалізації продукції, складання економічно обгрунтованих звітних калькуляцій собівартості продукції, робіт і послуг.  Працювати в програмі 1С8. Бухгалтерія, Medoc. 
бухгалтер 13 000,00 Прийом і контроль первинної документації, ведення каси, оформлення авансових, відрядних звітів, розрахунок зарплати, відпускних, лікарняних. Працювати  в таблицях Еxcel, знання бухгалтерського обліку підприємства, програм  1С 8, М.Е.Doc. Наявність резюме. 
економіст 10 000,00 Здійснює роботу щодо забезпечення цеху підприємства всіма необхідними для його виробничої діяльності матеріальними ресурсами (матеріалами, паливом, комплектуючими виробами, інструментом, запасними частинами, спецодягом, господарським інвентарем). Визначає потребу підприємства та його підрозділів у матеріальних ресурсах, складає баланси матеріально-технічного забезпечення. 
економіст із збуту 8 000,00 Ведення первинної документації, реєстрація налогових накладних. Здійснює діяльність по збуту відповідно до замовлень і укладених договорів, забезпечує постачання продукції споживачам (замовникам) у встановлені терміни і в повному обсязі. Знання програм 1С, Мedoc. 
завідувач відділу 7 085,38 Завідувач відділу художньої творчості. Покращення художньо-естетичного напряму серед дітей та молоді, підготовка та проведення виступів, вистав, планування тематичних лекцій, відкритих занять, екскурсій. Володіння сучасними педагогічними технологіями продуктивного, диференційованого навчання. Знання нормативних матеріалів з питань роботи позашкільного закладу. Вміння працювати з текстовими редакторами, електронними таблицями, електронною поштою і браузерами. 
інженер з нормування праці 9 000,00 Креслить розверткові креслення нескладних деталей та виконує прості геометричні побудови для розмічання. Здійснює діяльність по збуту відповідно до замовлень і укладених договорів, забезпечує постачання продукції споживачам (замовникам) у встановлені терміни і в повному обсязі. Розробляє та впроваджує технічно обґрунтовані норми трудових витрат стосовно конкретних виробничо-технічних умов по різним видам робіт, що виконуються на підприємстві. 
інженер з підготовки виробництва 8 000,00 Розроблює місячні виробничі програми і змінно-добові завдання по закріпленої ділянці роботи, здійснює підготовку виробництва, контроль за своєчасним оформленням усієї необхідної технічної документації, а також за забезпеченням виробництва комплектуючими виробами, матеріалами, інструментом тощо. Розраховує календарні графіки завантаження устаткування з урахуванням кращого використання виробничих потужностей, стежить за їх виконанням. Вишукує можливості для скорочення циклу виготовлення продукції.
інженер-технолог (металургія) 6 005,00 Розробляє з використанням засобів автоматизації проектування і впроваджує технологічні процеси і режими виробництва на продукцію, яка випускається підприємством. Складає плани розміщення устаткування, технічного оснащення і організації робочих місць, розраховує виробничі потужності і завантаження устаткування.
керівник музичний 6 005,00 Працювати на 1,5 ставки. Знання методик з музичного виховання, складання конспектів музичних занять, сценаріїв свят та розваг, гра на фортепіано. 
лікар ветеринарної медицини 6 005,00 Догляд за станом здоров'я тварин - великої та малої рогатої худоби , виконання розрахунків потреби кормів, участь у заготівлі кормів, вакцинація тварин.
лікар функціональної діагностики 7 241,00 Виявлення відхилень у функціонуванні внутрішніх органів,  визначення ступеня цих відхилень. Проводить інструментальне і лабораторне дослідження для вимірювання показників діяльності органів і систем організму людини. 
лікар-алерголог 8 696,00  Проводить алергологічний прийом дорослих та дітей на закріпленій за ним території, визначає план обстеження , дає клінічну та лабораторну оцінку,  надає хворому рекомендації щодо лікування, реабілітації, надає швидку та невідкладну медичну допомогу. Веде медичну  документацію. 
лікар-анестезіолог 7 810,00 Визначає та проводить найбільш безпечний для хворого вид анестезії при ургентних та планових втручаннях, з використаням доступних сучасних засобів та обладнання. Здійснює заходи з профілактики та лікування болю під час виконання лікувальних і діагностичних втручань, лікування гострого та хронічного больового синдрому. Проводить адекватну корекцію водно-електролітного, кислотно-основного стану та заходів спрямованих на підтримку та відновлення вітальних функцій організму.
лікар-гематолог 8 696,00 Спеціальність "Терапія" з наступною спеціалізацією "Гематологія". Здійснення прийому пацієнтів за своєю спеціалізацією. Розробка плану обстеження пацієнта, підбір обсягу та раціональних методів діагностично-лікувальних заходів. Надання рекомендацій з подальшого лікування та проведення реабілітаційних та профілактичних процедур. Забезпечення своєчасного та якісного оформлення  медичної документації. 
лікар-інфекціоніст 8 696,00 Працювати лікарем-інфекціоністом дитячим. Керується чинним законодавством України про охорону здоров'я та нормативно-правовими актами, що визначають діяльність органів управління та закладів охорони здоров'я, організацію медичної допомоги інфекційним хворим. Надає спеціалізовану, швидку і невідкладну медичну допомогу дітям з інфекційними захворюваннями. Застосовує сучасні методи профілактики, діагностики і лікування інфекційних хвороб.
лікар-інфекціоніст 7 774,40 Веде прийом ВІЛ-інфікованих пацієнтів, здійснює лікування. Надає спеціалізовану медичну допомогу хворим з інфекційною патологією, застосовує сучасні методи дослідження, діагностики, лікування інфекційних хвороб. проводить протиепідемічні профілактичні заходи. Організовує й проводить консультації хворих, веде лікарську документацію. Працює в тісному контакті з лікарями інших спеціальностей та санітарно-епідеміологічною службою.
лікар-кардіоревматолог дитячий 8 696,00 Керується чинним законодавством України про охорону здоров'я та нормативно-правовими актами, що визначають діяльність органів управління та закладів охорони здоров'я, організацію кардіо - ревматоло гічної допомоги дітям. Надає спеціалізовану медичну допомогу дітям з кардіоревматологічними захворюваннями, в тому числі швидку та невідкладну допомогу. Застосовує сучасні методи профілактики,  діагностики, лікування, реабілітації та диспансеризації. 
лікар-невропатолог 8 696,00 Працювати  лікар-невропатолог дитячий. Застосовує сучасні методи профілактики, діагностики, лікування, реабілітації та диспансеризації неврологічних хворих. Визначає програму реабілітаційних заходів.
лікар-нейрохірург 8 696,00 Застосовує сучасні методи профілактики, діагностики, лікування захворювань центральної та периферичної нервової системи. Надає необхідну швидку і невідкладну медичну допомогу. 
лікар-отоларинголог 8 696,00 Надає спеціалізовану лікувально-діагностичну і консультативну отоларингологічну допомогу населенню, в тому числі швидку та невідкладну. Застосовує сучасні методи дослідження, діагностики та лікування. Здійснює нагляд за побічними реакціями/діями лікарських засобів. Планує роботу та проводить аналіз її результатів. .
лікар-офтальмолог 8 696,00 Керується чинним законодавством України про охорону здоров'я та нормативно-правовими актами, що визначають діяльність органів управління і закладів охорони здоров'я, організацію офтальмологічної служби. Застосовує сучасні методи профілактики, діагностики, лікування, реабілітації та диспансеризації дітей із захворюваннями і травмами органу зору. Надає швидку і невідкладну офтальмологічну допомогу. Здійснює нагляд за побічними реакціями/діями лікарських засобів.
лікар-педіатр 6 005,00 Застосовувати сучасні методи профілактики, діагностики, лікування, реабілітації та диспансеризації хворих дітей та підлітків. Надавати швидку та невідкладну медичну допомогу хворим. Брати участь у проведенні протиепідемічних заходів у разі виникнення осередку інфекції. Керувати  роботою середнього медичного персоналу. Планувати роботу та проводити аналіз її результатів. Вести лікарську документацію. 
лікар-педіатр 6 005,00 Працювати на 0.5 ставки. Застосовувати сучасні методи профілактики, діагностики, лікування, реабілітації та диспансеризації хворих дітей та підлітків. Надавати швидку та невідкладну медичну допомогу хворим. Брати участь у проведенні протиепідемічних заходів у разі виникнення осередку інфекції. Керувати  роботою середнього медичного персоналу. Планувати роботу та проводити аналіз її результатів. Вести лікарську документацію. 
лікар-пульмонолог 8 696,00 Лікар пульмонолог дитячий. Застосовує сучасні методи профілактики, діагностики та лікування хворих на неспецифічні захворювання легень, надає їм швидку і невідкладну медичну допомогу,
лікар-ревматолог 8 696,00 Здійснює профілактику,діагностику,лікування,реабілітацію та диспансеризацію хворих ревматологічного профілю,надає їм шшвидку і невідкладну  медичну допомогу;здійснює нагляд на побічними реакціями/діями лікарських засобів. 
Лікар-терапевт підлітковий 8 696,00 Веде диспансерний нагляд за підлітками, які мають відхилення в стані здоров’я, направляє на стаціонарне лікування вразі необхідності, здійснює нагляд за діями лікарських засобів.
лікар-уролог 8 696,00 Керується чинним законодавством України про охорону здоров'я та нормативно-правовими актами, що визначають діяльність закладів охорони здоров'я, організацію урологічної допомоги.Надає кваліфіковану спеціалізовану урологічну допомогу.Здійснює нагляд за побічними реакціями/діями лікарських засобів.Визначає обсяг лабораторних, рентгенологічних та інших спеціальних досліджень, трактує їх результати. 
лікар-фтизіатр 8 696,00 Призначати необхідні лабораторні, рентгенологічні, томографічні дослідження й оцінювати їх результати. Визначати показання до проведення бронхоскопії та біопсії, оцінювати їх результати. Діагностувати туберкульоз органів дихання, визначати його форму та фазу перебігу, наявність ускладнень. 
майстер 10 800,00 Робота в інструментальному цеху. Забезпечення виконання виробничих завдань, ритмічного випуску продукції високої якості, запобігання браку і підвищення якості виробів. Організація поточного виробничого планування, облік, складання і своєчасне подання звітності про виробничу діяльність дільниці, забезпечення технічно правильної експлуатації устаткування та інших основних засобів і виконання графіків їх ремонту. 
майстер 8 500,00 Працювати майстром в масо заготовчому цеху. 
майстер дільниці 9 500,00 Здійснює згідно з чинними законодавчими і нормативними актами, які регулюють виробничо-господарську діяльність підприємства, керівництво виробничою дільницею. Організовує впровадження передових методів і прийомів праці, установлює і своєчасно доводить виробничі завдання працівникам дільниці відповідно до затверджених планів і графіків виробництва. 
маркшейдер 7 000,00 Складання планів, нагляд та ведення гірничих робіт, розбивка свердловин для буріння. 
Менеджер (управитель) з маркетингу 12 600,00 Організовує проведення маркетингових досліджень з вивчення споживчого ринку і його перспектив, формування і розширення господарчих зв'язків зі споживачами, проведення аналізу попиту покупців, ступеня задоволення потреб вимог і запитів споживачів на вироби, що пропонується, рівня конкурентоспроможності продукції. Знання програми 1-С. 
начальник відділу транспорту 14 800,00 Уміння забезпечувати утримання автомобільного транспорту в належному стані; організовувати випуск рухомого складу на лінію згідно із затвердженим графіком у технічно справному стані. 
начальник електропідстанції (групи електропідстанцій) 10 000,00 Працювати на електрогенераторах пересувних, проведення технічного обслуговування устаткування, знання і застосування діючих нормативних документів. Проходження служби цивільного захисту. 
начальник зміни (промисловість) 12 000,00 Забезпечує виконання змінних виробничих завдань підрозділами підприємства (дільницями та бригадами), додержання встановленої технології виробництва виробів, виконання робіт (послуг), ритмічний випуск продукції високої якості. Організовує своєчасну підготовку виробництва, раціональне завантаження та роботу устаткування. 
начальник планово-економічного відділу 10 500,00 Здійснює керівництво роботою з економічного планування на підприємстві.  Очолює підготовку проектів перспективних, річних, квартальних і місячних планів підрозділами підприємства з усіх видів діяльності. Забезпечує доведення показників плану до підрозділів підприємства. Вміння працювати з відрядними накладними.
Практичний психолог 6 005,00 Працювати на 0,75 ставки. Робота з дітьми, батьками, педагогами; допомога дітям, які мають проблеми в поведінці, або які опинилися в складній життєвій ситуації; психологічний супровід новоприбулих дітей; визначення психологічної готовності дітей 6-річного віку до навчання у школі.
Сестра медична (брат медичний) 6 005,00 Старша. Здійснює контроль за здоров'ям дітей, слідкує за дотриманням санітарно - гігієнічних норм у приміщеннях та на території дошкільного навчального закладу; складає щоденне меню, контролює якість харчування в дошкільному навчальному закладі.  Графік роботи: 07.00 - 17.15. 
Сестра медична (брат медичний) з дієтичного харчування 6 004,70 Вміти визначати склад, енергетичну цінність окремих страв і добових раціонів, потребу пацієнтів в основних харчових продуктах. Складати меню - розкладки і оформляти технологічні картки страв.
технік-технолог 7 000,00 Розробляє та впроваджує у виробництво технологічні процеси і режими з виробництва продукції, що випускається підприємством. Контролює дотримання технологічної дисципліни, правильну експлуатацію технологічного устаткування, ведення технологічних процесів відповідно до вимог нормативно-технічної документації на всіх стадіях виробництва.  
юрисконсульт 6 700,00 Організація претензійної та позовної роботи, укладання договорів, представлення інтересів установи в судах та інших органах. Здійснює проведення процедур закупівель товарів, робіт і послуг міської ради через систему Prozorro, готує  документацію для проведення закупівель за бюджетні кошти. Знання комп'ютерних програм. 
юрисконсульт 12 000,00 Здійснює юридичний супровід діловодства загону. Представляє інтереси загону  у випадку проведення слідчих дій та в суді. Розробляє та бере участь у розробці документів правового характеру, здійснює методичне керівництво правовою роботою, надає правову допомогу структурним підрозділам. Здійснює проведення процедур закупівель товарів, робіт і послуг  через систему Prozorro. 
Для робітників    
вантажник 10 000,00 Навантаження, розвантаження, перенесення мішків з сіллю вагою 50 кг.. Режим роботи: день (з 7:00 до 19:00) - ніч (з 19:00 до 7:00) - 48 годин відпочинку.
верстатник широкого профілю 10 000,00 Виконання робіт на верстатах: токарному 1К-62, 1М-63, М65, фрезерному 6Т12, 6Р-12, довбальному 7М430, розточувальному. Виконувати фрезерувальні роботи зовнішніх та внутрішніх поверхонь штампів, пресувальних форм, матриць складних конструкцій.
водій автотранспортних засобів 6 005,00 Перевезення пасажирів міськими маршрутами, дотримання правил дорожнього руху. Наявність прав категорії D. 
водій автотранспортних засобів 6 005,00 Транспортування вантажу, перевезення  продукції на склад. Робота на автомобілях ГАЗ, МАЗ, КРАЗ, слідкування за технічним станом автомобіля. Наявність прав водія категорії В, С, Е. 
довбальник 12 300,00 Забезпечує ведення технічного паспорту енергетичного господарства підприємства. Обробляє на довбальних верстатах складні деталі за 11 - 13 -м квалітетами ( 4- 5 -м класами точності) з застосуванням нормального різального інструменту і універсальних пристроїв, а також складні деталі за 7-10 - м квалітетами (2-3 - м класами точності) з застосуванням мірильного різального інструменту і спеціальних пристроїв. 
дробильник-розмелювач (виробництво керамічних, фарфорових та фаянсових виробів) 10 000,00 Регулює роботу дробильних та помольних агрегатів залежно від виду матеріалів, проводить заміну молотильних тіл, виконує помел матеріалів. Обслуговує допоміжне устаткування. Проводить чищення, змазування обслуговуваного устаткування, та бере участь в його ремонті.
Важка фізична праця. Можливе навчання на робочому місці. 
Електрогазозварник 7 882,00 Виконує ручне дугове, плазмове і газове зварювання середньої складності деталей, вузлів, конструкцій і трубопроводів з конструкційних сталей, чавуну, кольорових металів і сплавів та складних деталей вузлів, конструкцій і трубопроводів із вуглецевих сталей у всіх просторових положеннях зварного шва. 
електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування 7 100,00 Розбирати, здійснювати капітальний ремонт, складати, встановлювати високовольтні електричні машини та апарати різних типів і систем з напругою до 15 кВ; налагоджувати схеми та усувати дефекти у пристроях та приладах автоматики; обслуговувати силові та освітлювальні установки, здійснювати монтаж і ремонт кабельних мереж. 
зуборізальник 6 005,00 Нарізування зовнішніх і внутрішніх прямих зубів циліндричних і конічних шестерень, зубчастих коліс по 8-9 ступенів точності методами фрезерування, довбання, копіювання і обкатки на однотипних зуборізальних верстатах із самостійним їх підналагодженням.
Маляр 7 000,00 Фарбує металеві поверхні після нанесення шпаклівок, грунтовок шарів і шліфування їх за допомогою різних шліфувальних матеріалів. Вирівнює поверхні шпаклівкою з ліквідацією дефектів. Красит детали и изделия пульверизатором. Очищає фарбовані поверхні від іржі, окалини, обростання і старого лакофарбового покриття. 
машиніст екскаватора 9 500,00 Керує екскаваторами одноковшевими, поздовжнього копання (траншейними, канало копальними, радіальними), ланцюговими та роторними або планувальниками під час розробляння ґрунтів, копання траншей для підземних комунікацій. Виконує щозмінний огляд, технічне обслуговування машини та її робочих органів, бере участь у її плановому запобіжному ремонті. 
Машиніст крана автомобільного 10 000,00 Керує кранами автомобільними  під час монтажних робіт середньої складності та робіт з навантажування, розвантажування, перевантажування, транспортування. Обов'язково мати посвідчення кранівника. 
налагоджувальник автоматів і напівавтоматів 11 000,00 Налагоджування термопластавтоматів, заміна та ремонт прес-форми. Графік роботи: день (з 7.00 до 19.00) - ніч (з 19.00 до 7.00) - 48 годин відпочинку.
оператор верстатів з програмним керуванням 14 000,00 Робота на верстатах ДІП 200, ДІП 300, ДІП 400, ДІП 500, ДІП 600. Виконує токарне оброблення тонкостінних деталей з товщиною стінки до 1 мм та довжиною до 200 мм. Виконує токарні роботи методом суміщеного плазмово-механічного оброблення, нарізає зовнішню і внутрішню однозахідну трикутну, прямокутну та трапецеїдальну різьбу різцем. Керує токарно-центровими верстатами з висотою центрів 2000 мм та вище, що мають більше трьох супортів. 
продавець непродовольчих товарів 6 005,00 Знання асортименту товару: насіння, добрива,  засобів захисту рослин, садово-городній інвентар. Знання програми 1 С.
свердлувальник 12 000,00 Установлює і кріпить складні деталі на косинцях, призмах, домкратах та прокладках з вивірянням в двох і більше площинах. Свердлить отвори під різними кутами і в різних площинах. Свердлить отвори в різних деталях для нарізання різьби. Нарізає різьби з діаметром до 2 мм та понад 24 до 42 мм. 
Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів 6 005,00 Проводить діагностику і профілактичний огляд автотранспортних засобів, виявляючи дефекти. Вибраковує деталі після розбирання та мийки, проводить при необхідності слюсарну обробку деталей, статичне балансування деталей і вузлів. Виконує роботи з розбирання, ремонту і складання вузлів і механізмів автотранспортних засобів. Попередньо телефонувати. 
Слюсар із складання металевих конструкцій 12 000,00 Складає вузли металоконструкцій середньої складності під зварювання і клепання за кресленнями і ескізами з застосуванням універсальних пристроїв, складає складні вузли металоконструкцій з застосуванням універсально-складальних і спеціальних пристроїв і шаблонів. Підганяє ущільнювальні поверхні. Розмічає місця під установлення простих базових деталей. 
слюсар-інструментальник 8 000,00 Виготовляє та ремонтує інструмент та пристрої середньої складності прямолінійного та фігурного контуру (різці фасонні, фрези набірні, розвертки розтискні, штангенциркулі, штампи, кондуктори та шаблони). Виготовляє складний та точний інструмент та пристрої з застосуванням спеціальної технологічної оснастки та шаблонів. Виконує слюсарне оброблення деталей за 8 - 11-м квалітетами (3 - 4-м класами точності) з застосуванням універсальної оснастки.  
столяр 10 000,00 Виконує середньої складності столярні роботи, роботи з обробки деревини вручну, механічним і електричним інструментом, на деревовообробних верстатах. Виготовляє, збирає і встановлює столярні вироби, меблі, вбудовані меблі середньої складності. Попередньо телефонувати. 
стругальник 10 000,00 Стругає на поздовжньо - і поперечно-стругальних верстатах різні типи деталей з декількома переходами за 8-11-м квалітетами з застосуванням нормального різального інструменту і універсальних пристроїв, а також методом сполученого плазмово-механічного оброблення. Стругає деталі за 8-10-м квалітетами з застосуванням мірного різального інструменту і спеціальних пристроїв. 
токар 15 000,00 Виконує токарне оброблення тонкостінних деталей з товщиною стінки до 1 мм та довжиною до 200 мм. Виконує токарні роботи методом суміщеного плазмово-механічного оброблення під керівництвом токаря вищої кваліфікації. Нарізає зовнішню і внутрішню одно західну трикутну, прямокутну та трапецеїдальну різьбу різцем. Нарізає різьби вихровими головками. Керує токарно - центровими верстатами з висотою центрів 2000 мм та вище. 
токар-карусельник 14 000,00 Виконує токарне оброблення тонкостінних деталей з товщиною стінки до 1 мм та довжиною до 200 мм. Виконує токарні роботи методом суміщеного плазмово-механічного оброблення під керівництвом токаря вищої кваліфікації. Нарізає зовнішню і внутрішню одно західну трикутну, прямокутну та трапецеїдальну різьбу різцем. Нарізає різьби вихровими головками. 
токар-карусельник 6 005,00 Токарна обробка деталей по 12-14 квалітетами на універсальних токарних верстатах із застосуванням нормального різального інструменту і універсальних пристроїв і по 8-11 квалітетами на спеціалізованих верстатах, налагоджених для оброблення визначених простих і середньої складності деталей або виконання окремих операцій. Нарізування зовнішньої і внутрішньої трикутної і прямокутної різьби мітчиком або плашкою. 
токар-карусельник 10 000,00 Нарізання різьб різного профілю та шагу, токарна обробка великогабаритних виробів та вузлів. 
токар-розточувальник 14 000,00 Виконує токарне оброблення тонкостінних деталей з товщиною стінки до 1 мм та довжиною до 200 мм. Виконує токарно-розточувальні роботи методом суміщеного плазмово-механічного оброблення під керівництвом токаря вищої кваліфікації. Нарізає зовнішню і внутрішню одно західну трикутну, прямокутну та трапецеїдальну різьбу різцем. Нарізає різьби вихровими головками. Керує токарно-центровими верстатами з висотою центрів 2000 мм та вище. 
токар-розточувальник 6 005,00 Обробляє деталі середньої складності на універсальних і координатно-розточувальних верстатах з застосуванням нормального різального інструменту і універсальних пристроїв. Установлює деталі та вузли на столі верстата з точним вивірянням в двох площинах. Керує розточувальними верстатами. 
тракторист 7 039,50 Управляти трактором при транспортуванні вантажів, механізмів, металоконструкцій з використанням причіпного обладнання. Наявність посвідчення тракториста.
Тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва 11 000,00 Самостійно виконує сільськогосподарські і меліоративні роботи на колісних і гусеничних тракторах , сільськогосподарських і меліоративних машинах, що агрегатуються із цими тракторами, включаючи бульдозери. Комплектує машинно-тракторні агрегати. Виконує транспортні роботи на тракторах з додержанням правил дорожнього руху та перевезення вантажів.
фільтр-пресувальник (виробництво керамічних, фарфорових та фаянсових виробів) 8 000,00 Установлює та регулює за приладами режим роботи насосів, фільтр - пресів різних конструкцій. Можливо навчання на робочому місці. Важка фізична праця.  Режим роботи: день (з 7-00 до 19-00) - ніч (з 19-00 до 7-00) - 48 годин відпочинку. 
фрезерувальник 14 000,00 Фрезерує деталі середньої складності та інструмент за 8-11 квалітетами на однотипних горизонтальних і вертикальних універсальних фрезерних верстатах, на простих поздовжньо-фрезерних, копіювальних і шпонкових верстатах із застосуванням нормального різального інструменту й універсальних пристроїв. Установлює послідовність оброблення режимів різання за технологічною картою.
фрезерувальник 6 005,00 Фрезерує деталі середньої складності та інструмент за 8-11 квалітетами на однотипних горизонтальних і вертикальних універсальних фрезерних верстатах, на простих поздовжньо-фрезерних, копіювальних і шпонкових верстатах із застосуванням нормального різального інструменту й універсальних пристроїв. Установлює послідовність оброблення режимів різання за технологічною картою.
шеф-кухар 6 200,00 Керує господарсько - виробничою діяльністю кухні. Розробляє рецептури нових страв. Складає заявки на необхідні продовольчі товари. Здійснює постійний контроль за технологією виготовлення їжі. Контролює правильну експлуатацію технологічного устаткування. Готує блюда та кулінарні вироби згідно до калькуляційних карт. 
     
За додатковою інформацією звертатись до сектору рекрутингу за телефоном 050-550-54-60

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь