A A A K K K
для людей із порушенням зору
Андріївська сільська військова адміністрація
Краматорський район Донецька область

ПОВІДОМЛЕННЯ про оприлюднення заяви щодо визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проєкту документу державного планування

Дата: 15.11.2023 10:48
Кількість переглядів: 35

 

Єдина екологічна платформа "ЕкоСистема"

 

Заява

 

 

 

 

про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки від 15.11.2023 р. Реєстраційний номер справи в Єдиному реєстрі № 15-11-3355-23 Замовник:

Андріївська сільська рада Краматорського району Донецької області

 

  1. Назва документа державного планування:

 

Програма економічного і соціального розвитку Андріївської сільської територіальної громади Краматорського району Донецької області на 2024 рік

  1. Основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування

Програма економічного і соціального розвитку Андріївської сільської територіальної громади Краматорського району Донецької області на 2024 рік (далі – Програма) є документом державного планування місцевого рівня, яким визначаються пріоритетні напрями економічного і соціального розвитку, підвищення стандартів життя населення шляхом розбудови інфраструктури, забезпечення якості та загальної доступності публічних послуг, підтримки ініціатив малого бізнесу та створення позитивного іміджу території громади. Стратегічна екологічна оцінка Програми дає можливість зосередитися на всебічному аналізі можливого впливу планованої діяльності на довкілля та використовувати результати цього аналізу для запобігання або пом’якшення екологічних наслідків в процесі стратегічного планування. Головною метою Програми є забезпечення розвитку територіальної громади шляхом створення необхідних умов спрямованих на забезпечення захисту життя, зменшення негативних наслідків в економіці громади, ефективного використання внутрішнього природно- ресурсного потенціалу, підвищення зайнятості населення, формування позитивного іміджу територіальної громади, забезпечення якості та загальної доступності публічних послуг, підвищення добробуту та стимулювання гармонійного розвитку населення, зменшення негативних наслідків в економіці громади. Програма розробляється з урахуванням завдань та положень інших документів державного планування, а саме: - Закон України від 23.03.2000 №1602-III «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України» (із змінами); - Постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2003 року №621 «Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету» (зі змінами); - Закон України від 21.05.1997 № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» (із змінами); - Закон України від 28.02.2019 № 2697- VII «Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2030 року»; - Постанова Кабінету Міністрів України від 08.11.2017 року № 820-р

«Про схвалення Національної стратегії управління відходами в Україні на період до

2030 року»; - Стратегія розвитку Донецької області на період до 2027 року

 

затвердженої розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 17 лютого 2020 року № 147/5-20; - Стратегія розвитку Андріївської сільської об’єднаної територіальної громади Слов’янського району Донецької о

  1. Якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів)

Програма охоплює такі види господарської діяльності: агропромисловий комплекс, дорожньо-транспортний комплекс, бюджетна діяльність, житлово-комунальне господарство, освіта, охорона здоров’я, культура, туризм, спорт, охорона навколишнього природного середовища, соціальна сфера, інвестиційна діяльність, розвиток інфраструктури, розвиток інформаційного простору, благоустрій, житлове господарство, комунальна інфраструктура тощо. Відповідно до частини першої статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» здійснення оцінки впливу на довкілля є обов’язковим у процесі прийняття рішень про провадження планової діяльності, визначеної частинами другою і третьою статті 3. Така планова діяльність підлягає оцінці впливу на довкілля до прийняття рішення про провадження планової діяльності. Напрямки діяльності Програми реалізуються через планування та здійснення конкретних заходів. програма  реалізується  через планування  та  здійснення конкретних заходів. Серед цих заходів можуть бути заходи, які відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», підлягатимуть оцінці пливу на довкілля до прийняття рішення про провадження планової діяльності. Для таких заходів має бути здійснена процедура оцінки впливу на довкілля. Детальний перелік заходів буде визначено із врахуванням громадських обговорень, консультацій з органами державної влади та за результатами громадського обговорення звіту про СЕО Програми.

  1. Інформація про ймовірні наслідки: а) для довкілля, у тому числі для здоров’я населення; б) для територій з природоохоронним статусом; в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення

а) для довкілля, у тому числі для здоров’я населення: Виконання стратегічної екологічної оцінки передбачає аналіз та оцінку ймовірних наслідків та ризиків реалізації заходів прийнятих у Програмі на окремі компоненти довкілля (ґрунти, поверхневі та підземні водні ресурси, атмосферне повітря, рослинний та тваринний світ), соціально-економічні умови розвитку території, а також на здоров’я населення. б) для територій з природоохоронним статусом: Ймовірні наслідки від об’єктів інфраструктури, що пропонуються відповідно реалізації Програми, на території з природоохоронним статусом відсутні. в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення: Зважаючи на географічне положення території Андріївської сільської територіальної громади, транскордонні наслідки реалізації завдань Програми для довкілля, у тому числі здоров’я населення, не очікуються.

  1. Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено

Зважаючи на комплексність заходів Програми, що обумовлюється необхідністю виконання заходів щодо збереження та покращення стану навколишнього природного середовища, поліпшення умов проживання населення громади, ефективного та комплексного використання туристичного та рекреаційного потенціалу, запропонований проєкт Програми слід розглядати як найсприятливіший варіант. В процесі здійснення стратегічної екологічної оцінки також потрібно розглянути

«нульову» альтернативу (опис та оцінка ситуації у випадку незатвердження Програми).

 

  1. Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки

 

Предметом стратегічної екологічної оцінки є Програма та її потенційний вплив на стан довкілля та здоров’я населення. Для проведення стратегічної екологічної оцінки необхідно використовувати наявну інформацію, зокрема доповіді про стан довкілля; статистичну інформацію; дані моніторингу стану довкілля; експертні оцінки; іншу доступну інформацію. Під час проведення стратегічної екологічної оцінки необхідно застосувати аналітичні методи, аналіз тенденцій, матриці наслідків, експертний аналіз та, в разі необхідності, інші методи, а також методи участі громадськості, такі як інформування, консультування, обговорення тощо.

  1. Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування

Під час здійснення стратегічної екологічної оцінки передбачається розглядати заходи із запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків на довкілля, визначені законодавством та нормативно-правовими актами України. Закон України «Про

охорону навколишнього природного середовища», визначає загальні вимоги в галузі охорони навколишнього середовища при розміщенні, проєктуванні, будівництві, введенні в експлуатацію, експлуатації, консервації, споруд та інших об’єктів. Заходи спрямовані на запобігання, відвернення, уникнення, зменшення, усунення значного негативного впливу на об'єкти тваринного світу під час провадження планованої діяльності, у відповідності до вимог статей 9, 37, 39, 40 Закону України «Про тваринний світ». Заходи спрямовані на запобігання, відвернення, уникнення, зменшення, усунення значного негативного впливу на здоров'я населення при здійсненні планованої діяльності у відповідності до вимог статті 24 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» з метою відвернення і зменшення шкідливого впливу на здоров'я населення шуму, неіонізуючих випромінювань та інших фізичних факторів.

  1. Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку

Стратегічна екологічна оцінка повинна бути виконана в обсягах, визначених статтею 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» та відповідно до Методичних рекомендацій із здійснення стратегічної екологічної оцінки, документів державного планування, затверджених наказом Міністерства екології і природних ресурсів України від 10.08.2018р. №296 та від 23.12.2018 №425.

  1. Орган, до якого подаються зауваження та пропозиції та строки їх подання

 

Зауваження і пропозиції до Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки до документа державного планування місцевого рівня «Програма економічного і соціального розвитку Андріївської сільської територіальної громади Краматорського району Донецької області на 2024 рік», подаються до Андріївської сільської ради Краматорського району Донецької області за адресою: вул. Миру, буд. 7 а, с. Андріївка, Краматорський район, Донецька область, 84192, aбо на електронну адресу: 00683@dn.gov.ua; andr.va@dn.gov.ua Контактна особа: начальник відділу економічного розвитку, інвестицій, ЖКГ та благоустрою Коновалова Інна Валеріївна, тел.:

+380502110741. Строк подання зауважень та пропозицій становить 10 діб з дня, наступного за днем розміщення Заяви у Єдиному реєстрі стратегічної екологічної оцінки, тобто до 25 листопада 2023 року (включно). Пропозиції та зауваження, подані після встановленого терміну, не розглядаються.

  1. Повідомлення про оприлюднення Заяви про визначення обсягу СЕО:

 

Андріївська сільська рада за адресою: 84192, Донецька область, Краматорський район, с Андріївка, вул. Миру буд. 7а, в Єдиному реєстрі стратегічної екологічної оцінки, а також на офіційному сайті Андріївської сільської військової адміністрації Краматорського району Донецької області за посиланням: https://andriivska- gromada.gov.ua/ від 15.11.2023 від 15.11.2023

 

Замовник/Уповноважена особа замовника:

 

Андріївська сільська рада Краматорського району Донецької області/КОНОВАЛОВА ІННА ВАЛЕРІЇВНА

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь