Андріївська сільська військова адміністрація
Краматорський район Донецька область

Протокол № 2 від 03.02.2020 року

 

ПРОТОКОЛ № 2

засідання конкурсної комісії виконавчого комітету Андріївської сільської ради

Слов'янського району Донецької області.

від  03.02.2020 року

с. Андріївка                                                                                                      10.00

 

Присутні:

Нікітіна Олена Анатоліївна, секретар сільської ради - голова конкурсної комісі;    

Позіра Ніна Дмитрівна, головний бухгалтер сільської ради-заступник голови комісії;                                                         

Сищенко Галина Прокопівна, керуючий справами (секретар) виконавчого комітету -секретар конкурсної комісії;

 

члени конкурсної комісії:

Забірченко Ольга Володимирівна, начальник відділу земельних ресурсів, агропромислового комплексу, екології та благоустрою;

Мансвєтова Валентина Павлівна, начальник відділу фінансів, бухгалтерського обліку та звітності;

Овчян Ганна Валеріївна, начальник відділу загально – організаційного забезпечення і кадрової роботи;

Самойленко Наталія Миколаївна, начальник відділу економічного розвитку, інвестицій та ЖКГ.

 

У зв’язку з тим, що секретар конкурсної комісії  при виконавчому комітеті Андріївської сільської ради Нікітіна О.А. тимчасово виконує обов’язки сільського голови на період лікарняного Діхтенка М.Я., головуючим на засіданні конкурсної комісії  обрати  заступника голови конкурсної комісії Позіру Ніну Дмитрівну.

 

Голосували: відкритим голосуванням «за» - 7 чоловік, "проти" - 0, "утримались"- 0.

 

ВИРІШИЛИ:обрати  головуючим на засіданні конкурсної комісії заступника голови конкурсної комісії Позіру Ніну Дмитрівну.

 

                                                     ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1.Про розгляд заяв і документів поданих особами, які виявили бажання взяти участь у конкурсі на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування Андріївської сільської ради.

Інформує: голова конкурсної комісії Нікітіна Олена Анатоліївна.

 

2.Про проведення конкурсу на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування Андріївської сільської ради.

Інформує: голова конкурсної комісії Нікітіна Олена Анатоліївна.

 

1. СЛУХАЛИ: Про розгляд заяв і документів поданих особами, які виявили бажання взяти участь у конкурсі на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування:

- начальника служби у справах дітей Андріївської сільської ради;

- спеціаліста ІІ категорії (з питань реєстрації місця проживання/перебування ФО)  відділу загально – організаційного забезпечення і кадрової роботи Андріївської сільської ради;

- спеціаліста ІІ категорії (із соціальних питань) гуманітарного відділу   Андріївської сільської ради.

ІНФОРМУВАЛА: Нікітіна Олена Анатоліївна, голова конкурсної комісії.

Голова конкурсної комісії проінформувала, що, відповідно до Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 року № 169, розпорядженням сільського  голови  від 27.12.2019 року № 132 було  оголошено конкурс на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування:

- начальника служби у справах дітей Андріївської сільської ради;

- спеціаліста ІІ категорії ( з питань реєстрації місця проживання / перебування ФО)  відділу загально – організаційного забезпечення і кадрової роботи Андріївської сільської ради;

- спеціаліста ІІ категорії (із соціальних питань) гуманітарного відділу   Андріївської сільської ради.

            Інформацію про проведення конкурсу та перелік вимог до кандидатів на заміщення вищезазначеної вакантної посади було опубліковано в газеті «Вісті» № 1 (15468) від 02.01.2020 року.

 

ВИСТУПИЛИ: секретар  конкурсної  комісії Сищенко Г.П., яка  зазначила, що за період з 02.01.2020 до 03.02.2020 року  на заміщення   вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування:

 

  • на посаду начальника служби у справах дітей Андріївської сільської ради до   конкурсної комісії подав документи лише один кандидат  –  Мірошніченко Дар’я Дмитрівна;
  • на посаду спеціаліста ІІ категорії (з питань реєстрації місця проживання/ перебування ФО)  відділу загально – організаційного забезпечення і кадрової роботи Андріївської сільської ради до  конкурсної комісії подав документи лише один кандидат -  Куценко Валентина Вікторівна;
  • на посаду спеціаліста ІІ категорії (із соціальних питань) гуманітарного відділу  Андріївської сільської ради до  конкурсної комісії подав документи лише один кандидат – Панів Тетяна Юріївна.

 

Конкурсна комісія, розглянувши документи на відповідність вимогам щодо прийняття на службу в органи місцевого самоврядування, встановленим кваліфікаційним вимогам та вимогам конкурсу на  вищезазначені посади дійшла до висновку:

 

-кандидатура Мірошніченко Дар’ї Дмитрівни на посаду начальника служби у справах дітей Андріївської сільської ради    відповідає вищеназваним вимогам. 

Голосували: відкритим голосуванням «за» - 7 чоловік, "проти"- 0, "утримались"- 0.

 

- кандидатура  Куценко Валентини Вікторівни на посаду спеціаліста ІІ категорії ( з питань реєстрації місця проживання / перебування ФО)  відділу загально – організаційного забезпечення і кадрової роботи Андріївської сільської ради відповідає вищеназваним вимогам. 

Голосували: відкритим голосуванням «за» - 7 чоловік, "проти"- 0, "утримались"- 0.

 

-кандидатура Панів Тетяни Юріївни на посаду спеціаліста ІІ категорії (із соціальних питань) гуманітарного відділу   Андріївської сільської  ради відповідає вищеназваним вимогам. 

Голосували: відкритим голосуванням «за» - 7 чоловік, "проти"- 0, "утримались"- 0.

 

            Керуючись п.6 Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування, конкурсна  комісія, -

 

ВИРІШИЛА:

1.Допустити Мірошніченко Дар’ю Дмитрівну до участі у конкурсі на заміщення вакантної посади  начальника служби у справах дітей Андріївської сільської ради.          

2.Допустити Куценко Валентину Вікторівну до участі у конкурсі на заміщення вакантної посади  спеціаліста ІІ категорії ( з питань реєстрації місця проживання / перебування ФО)  відділу загально – організаційного забезпечення і кадрової роботи Андріївської сільської ради.

3.Допустити Панів Тетяну Юріївну до участі у конкурсі на заміщення вакантної посади  спеціаліста ІІ категорії (із соціальних питань) гуманітарного відділу   Андріївської сільської.

 

2.СЛУХАЛИ: Про проведення конкурсу на заміщення вакантної посади   начальника служби у справах дітей Андріївської сільської ради .

ІНФОРМУВАЛА: Нікітіна Олена Анатоліївна, голова конкурсної комісії.

До конкурсної комісії на заміщення вакантної посади подав лише один кандидат – Мірошніченко Дар’я Дмитрівна.

           Відповідно до рішення  конкурсної комісії  вищезазначена кандидатура  допущена до участі у конкурсі на заміщення вакантної посади.

          До проведення іспиту учасниця конкурсу була ознайомлена з вимогами статті 5 Закону України  «Про боротьбу з корупцією», про Порядок проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантної посади, його тривалість та процедуру складання іспиту.

           Комісією зафіксовано (відомість додається) номер білету, який витягнула учасниця  конкурсу.

           Під час підготовки відповідей на екзаменаційні білети в приміщенні були присутні наступні члени комісії: Сищенко Г. П.- керуючий справами (секретар) виконкому сільської ради, Нікітіна Олена Анатоліївна - секретар сільської ради, Забірченко Ольга Володимирівна, начальник відділу земельних ресурсів,агропромислового комплексу, екології та благоустрою.

 

При проведенні іспиту на заміщення вакантної посади  начальника служби у справах дітей   Андріївської сільської ради  Мірошніченко Д.Д. відповіла на екзаменаційний білет № 14 та отримала:

 

- за відповідь на питання №1 «Система адміністративно – територіального устрою України »   - 4 бали;

 

- за відповідь на питання №2 «Заборона на одержання пільг,послуг і майна органами державної влади та органами місцевого самоврядування »   - 4 бали;

 

- за відповідь на питання №3 «Підстави припинення служби в органах місцевого самоврядування»  -  4 бали;

 

- за відповідь на питання №4  «Місцеві бюджети та доходи місцевих бюджетів» - 4 бали;

- за відповідь на питання №5 «Дитячий будинок сімейного типу» - 4 бали.

Загальна  кількість балів - 20.

         За результатами проведеного письмового іспиту Мірошніченко Д.Д. є такою, що успішно його склала та подолала 50 відсотковий бар'єр.

        Після письмового іспиту з претендентом Мірошніченко Д.Д., яка подолала 50 відсотковий бар’єр, була проведена індивідуальна співбесіда та зроблена спроба дати їй об'єктивну оцінку ділових, професійних, моральних та психофізіологічних якостей (перелік питань додається).   

   

ВИСТУПИЛИ: Сищенко Галина Прокопівна,секретар конкурсної комісії.

На підставі результатів письмового іспиту, перевірки рівня володіння комп’ютером та співбесіди з кандидатом  Мірошніченко Д.Д., пропоную рекомендувати  секретарю ради Нікітіній О.А. призначити  Мірошніченко Дар’ю Дмитрівну на посаду начальника  служби у справах дітей Андріївської сільської ради як таку, що визнана переможцем конкурсу

Голосували: відкритим голосуванням «за» - 7 чоловік, "проти"- 0, "утримались"- 0.

 

Конкурсна комісія виконавчого комітету Андріївської сільської ради,-

ВИРІШИЛА:

1. Рекомендувати  секретарю ради Нікітіній О.А. призначити Мірошніченко Дар’ю Дмитрівну на посаду начальника служби у справах дітей  Андріївської сільської ради як таку, що визнана переможцем конкурсу (загальна сума балів  -20).

 

2.СЛУХАЛИ: Про проведення конкурсу на заміщення вакантної посади спеціаліста ІІ категорії ( з питань реєстрації місця проживання / перебування ФО)  відділу загально – організаційного забезпечення і кадрової роботи Андріївської сільської ради.

ІНФОРМУВАЛА: Нікітіна Олена Анатоліївна, голова конкурсної комісії.

До конкурсної комісії на заміщення вищезазначеної вакантної посади подав лише один кандидат – Куценко Валентина Вікторівна.

           Відповідно до рішення  конкурсної комісії  вищезазначена кандидатура  допущена до участі у конкурсі на заміщення вакантної посади.

          До проведення іспиту учасниця конкурсу була ознайомлена з вимогами статті 5 Закону України «Про боротьбу з корупцією», про Порядок проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантної посади, його тривалість та процедуру складання іспиту.

           Комісією зафіксовано (відомість додається) номер білету, який витягнула учасниця  конкурсу.

           Під час підготовки відповідей на екзаменаційні білети в приміщенні були присутні наступні члени комісії: Сищенко Г. П.- керуючий справами (секретар) виконкому сільської ради, Нікітіна Олена Анатоліївна - секретар сільської ради, Забірченко Ольга Володимирівна, начальник відділу земельних ресурсів,агропромислового комплексу, екології та благоустрою.

 

При проведенні іспиту на заміщення вакантної посади  спеціаліста ІІ категорії ( з питань реєстрації місця проживання / перебування ФО)  відділу загально – організаційного забезпечення і кадрової роботи Андріївської сільської ради Куценко В.В. відповіла на екзаменаційний білет № 9 та отримала:

 

- за відповідь на питання №1 «Повноваження Верховної ради України »   - 3 бали;

 

- за відповідь на питання №2 «Запобігання конфлікту інтересів у зв’язку з наявністю в особи підприємств чи корпоративних прав »   - 4 бали;

 

- за відповідь на питання №3 «Присяга посадових осіб місцевого самоврядування» - 4 бали;

 

- за відповідь на питання №4  «Повноваження виконавчого органу сільської ради щодо вирішення питань адміністративно – територіального устрою,та забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян» - 4 бали;

- за відповідь на питання №5 «Підстави для призначення зняття з реєстрації місця проживання особи» - 5 балів.

Загальна  кількість балів - 20.

         За результатами проведеного письмового іспиту  Куценко В.В. є такою, що успішно його склала та подолала 50 відсотковий бар'єр.

        Після письмового іспиту з претендентом Куценко В.В., яка подолала 50 відсотковий бар’єр, була проведена індивідуальна співбесіда та зроблена спроба дати їй об'єктивну оцінку ділових, професійних, моральних та психофізіологічних якостей (перелік питань додається).   

   

ВИСТУПИЛИ: Сищенко Галина Прокопівна, секретар конкурсної комісії.

На підставі результатів письмового іспиту, перевірки рівня володіння комп’ютером та співбесіди з кандидатом  Куценко В.В., пропоную рекомендувати  секретарю ради  Нікітіній О.А. призначити  Куценко Валентину Вікторівну  на посаду спеціаліста ІІ категорії (з питань реєстрації місця проживання / перебування ФО)  відділу загально – організаційного забезпечення і кадрової роботи Андріївської сільської ради.

Голосували: відкритим голосуванням «за» - 7 чоловік , "проти"- 0, "утримались"- 0.

 

Конкурсна комісія виконавчого комітету Андріївської сільської ради,-

ВИРІШИЛА:

1. Рекомендувати  секретарю ради Нікітіній О.А. призначити Куценко  Валентину Вікторівну на посаду спеціаліста ІІ категорії (з питань реєстрації місця проживання/перебування ФО)  відділу загально – організаційного забезпечення і кадрової роботи Андріївської сільської ради як таку, що визнана переможцем конкурсу (загальна сума балів  - 20 ).

 

3.СЛУХАЛИ: Про проведення конкурсу на заміщення вакантної посади   спеціаліста ІІ категорії (із соціальних питань) гуманітарного відділу   Андріївської сільської ради.

ІНФОРМУВАЛА: Нікітіна Олена Анатоліївна, голова конкурсної комісії.

          До конкурсної комісії на заміщення вакантної посади подав лише один кандидат – Панів Тетяна Юріївна.

           Відповідно до рішення  конкурсної комісії  вищезазначена кандидатура  допущена до участі у конкурсі на заміщення вакантної посади.

          До проведення іспиту учасниця конкурсу була ознайомлена з вимогами статті 5 Закону України  «Про боротьбу з корупцією», про Порядок проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантної посади, його тривалість та процедуру складання іспиту.

           Комісією зафіксовано (відомість додається) номер білету, який витягнула учасниця  конкурсу.

           Під час підготовки відповідей на екзаменаційні білети в приміщенні були присутні наступні члени комісії: Сищенко Г. П.- керуючий справами (секретар) виконкому сільської ради, Нікітіна Олена Анатоліївна - секретар сільської ради, Забірченко Ольга Володимирівна, начальник відділу земельних ресурсів,агропромислового комплексу, екології та благоустрою.

 

При проведенні іспиту на заміщення вакантної посади  спеціаліста ІІ категорії (із соціальних питань) гуманітарного відділу   Андріївської сільської ради Панів Т.Ю. відповіла на екзаменаційний білет № 15 та отримала:

 

- за відповідь на питання №1 «Органи місцевого самоврядування в Україні»   - 4 бали;

 

- за відповідь на питання №2 «Державний захист осіб,які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції »   - 4 бали;

 

- за відповідь на питання №3 «Відповідальність за порушення законодавства про службу в органах місцевого самоврядування» - 4 бали;

 

- за відповідь на питання №4  «Повноваження сільського, селищного голови» - 3бали;

- за відповідь на питання №5 «Щомісячна адресна допомога внутрішньо – переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово –комунальних послуг» - 5 балів.

Загальна  кількість балів - 19.

         За результатами проведеного письмового іспиту Панів Т.Ю. є такою, що успішно його склала та подолала 50 відсотковий бар'єр.

        Після письмового іспиту з претендентом Панів Т.Ю., яка подолала 50 відсотковий бар’єр, була проведена індивідуальна співбесіда та зроблена спроба дати їй об'єктивну оцінку ділових, професійних, моральних та психофізіологічних якостей (перелік питань додається).   

   

ВИСТУПИЛИ: Сищенко Галина Прокопівна,секретар конкурсної комісії.

На підставі результатів письмового іспиту, перевірки рівня володіння комп’ютером та співбесіди з кандидатом  Панів Т.Ю., пропоную рекомендувати  секретарю ради Нікітіній О.А. призначити  Панів Тетяну Юріївну на посаду спеціаліста ІІ категорії (із соціальних питань) гуманітарного відділу   Андріївської сільської ради, як таку, що визнана переможцем конкурсу.

Голосували: відкритим голосуванням «за» - 7 чоловік, "проти"- 0, "утримались"- 0.

Конкурсна комісія виконавчого комітету Андріївської сільської ради,-

 

ВИРІШИЛА:

Рекомендувати  секретарю ради Нікітіній О.А. призначити Панів Тетяну Юріївну на посаду спеціаліста ІІ категорії (із соціальних питань) гуманітарного відділу   Андріївської сільської ради, як таку, що визнана переможцем конкурсу (загальна сума балів  - 19).

 

 

 Головуючий на засіданні  комісії,                           

                                                          

заступник голови конкурсної комісії  ___________         Н.Д.Позіра

 

Голова конкурсної комісії                    ___________         О.А.Нікітіна       

 

Секретар комісії                                    ___________          Г.П.Сищенко

                                                          

Члени комісії                                         ___________         В.П.Мансвєтова

                                                                 ___________         Г.В.Овчян

                                                                 ___________         Н.М.Самойленко

                                                                 ___________         О.В.Забірченко.

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь